Promotion Kodomo นักเรียนได้ โรงเรียนก็ได้ แจก iPad2 และ Notebook

โปรโมชั่น Kodomo นักเรียนได้ โรงเรียนก็ได้

Kodomo จัดโปรโมชั่นพิเศษแจกเป็นคู่

กับโปรโมชั่น Kodomo นักเรียนได้ โรงเรียนก็ได้ แจก iPad2 และ Notebook รวม 30 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ง่ายๆ เพียงเขียนชื่อที่อยู่ เบอร์โทรของคุณ พร้อมระบุโรงเรียนที่ต้องการมอบของรางวัลให้ลงบนชิ้นส่วนกล่องยาสีฟัน หรือ แผงหลังแปรงสีฟัน Kodomo ส่งมาที่ ตู้ ปณ. 29 ปณฝ. สาธุประดิษฐ์ 10124 ก็อาจโชคดีได้รับ iPad2 16 GB จำนวน 15 เครื่อง โดยโรงเรียนจะได้รับ Notebook Acer โรงเรียนละ 1 เครื่องทันที ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 ก.ย. 54 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.kodomoclub.com