พร้อมก้าวตามรอยพ่อ เพื่อสังคมก้าวหน้า วันนี้ Orami เปิดแคมเปญใหม่ “ก้าวตามรอยพ่อ” ทุก order สินค้า ทางบริษัทจะบริจาค 9 บาท ให้กับมูลนิธิในพระราชดำริ แล้ว

%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad-orami
โครงการ ก้าวตามรอยพ่อ จาก Orami

วันนี้ ลูกค้าใหม่ ลูกค้าเก่าของ Orami Thailand จะสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ พัฒนามูลนิธิ ในพระราชดำริ โดยการช้อปสินค้าใดๆก็ได้ที่ Orami.co.th โดยทาง Orami จะบริจาค 9 บาท ต่อ หนึ่ง ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง และสำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะบริจาคมากกว่า 9 บาท สามารถ ช้อปสินค้าตาม รายการที่มีป้าย บริจาค 18 บาทได้ ตามภาพ

18-bahts-donation
ตัวอย่างสินค้า ร่วมบริจาค 18 บาท จาก Orami

โดยสรุปก็คือ

 1. ทาง Orami บริจาค 9 บาท ต่อ 1 ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งซื้อ
 2. ซื้อสินค้าติดป้าย “บริจาค 18 บาท” ทาง Orami บริจาค 18 บาท
รวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีอะไรบ้าง?

เนื่องจากมีโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำริ เยอะมาก (มากกว่า 50 โครงการ) เราจึงนำเอา โครงการที่น่าสนใจ List ให้ 20 โครงการดังนี้

 1. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
 2. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่
 3. โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย
 4. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริผานาง-ผาเกิ้ง กิ่งอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
 5. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านธารทอง อำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย
 6. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.พัทลุง
 7. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจำไหรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สงขลา
 8. โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพะราชดำริ จ.พิษณุโลก
 9. โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.ลำพูน
 10. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แพร่
 11. โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 12. ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
 13. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ.เชียงใหม่
 14. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่
 15. โครงการฝายบ้านวังเสาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน
 16. โครงการฝายแม่งาวพร้อมระบบส่งน้ำบ้านประชาภักดีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย
 17. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านทุ่งนาน้อย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 18. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย
 19. โครงการฝายคลองช่องเรืออันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปัตตานี
 20. โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๖ จังหวัดปัตตานี