Home Promopedia My Starbucks Rewards ต่างจาก Starbucks Rewards ยังไง?

My Starbucks Rewards ต่างจาก Starbucks Rewards ยังไง?

เมื่อไม่นานมานี้ ทาง Starbucks มีการเปลี่ยนแปลงระบบสมาชิกของตัวเองจาก MY STARBUCKS REWARDS มา เป็น Starbucks Rewards ซึ่งหลายคนอาจมีคำถามว่า แล้วสองตัวนี้มันแตกต่างกันอย่างไร? การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะดีกว่าของเดิมหรือไม่? วันนี้เรามาดูกัน

1 จุดแตกต่างกันระหว่างมี “MY” กับไม่มี “MY”

My Starbucks Rewards

Starbucks Rewards (ใหม่ 2020)

100 บาท = ดาว 1 ดวง 25 บาท = ดาว 1 ดวง
250 ดวง = Gold Level 300 ดวง = Gold Level
ซื้อ 12 แก้ว ฟรี 1 แก้ว ดาว 120 ดวง ฟรี 1 แก้ว
สมาชิก Welcome, Green, Gold สมาชิก Green, Gold

สำหรับ My Starbucks Rewards จะเป็นโปรแกรมที่ทาง Starbucks ใช้งานมาจนถึงปีนี้ ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนเป็น Starbucks Rewards จะทำให้ได้ดาว รวดเร็วกว่าเพราะจ่ายแค่เพียง 25 บาท ก็ได้ดาว 1 ดวงแล้ว แต่สำหรับการขึ้นเป็น Gold Level นั้นของเดิมจะใช้แค่ 250 ดวง แต่ของใหม่ 300 ดวง และมีการปรับเปลี่ยน ระดับของสมาชิก โดยลดลงเหลือแค่ Green และ Gold เท่านั้น

2 ย้ายจาก MY STARBUCKS Rewards เป็น Starbucks Rewards เปลี่ยนอะไรบ้าง?

เปลี่ยนจาก My Starbucks Rewards เป็น “STARBUCKS REWARDS”

การเปลี่ยนจากของเดิมเป็นของใหม่

My Starbucks Rewards >>

Starbucks Rewards

ระดับ Welcome ดาวน้อยกว่า 75 ปรับเป็น Green 12 เดือน ดาวเหลือ 0
ระดับ Welcome ดาวมากกว่า 75 ปรับเป็น Gold 12 เดือน ดาวเหลือ 0
ระดับ Green ปรับเป็น Gold 12 เดือน ดาวเหลือ 0
ระดับ Gold ดาวน้อยกว่า 250 ปรับเป็น Gold 12 เดือน ดาวที่เหลือถูกโอนตามมา
ระดับ Gold ดาวมากกว่า 250 ปรับเป็น Gold 24 เดือน ดาวที่เหลือถูกโอนตามมา
12 แก้ว ฟรี 1 แก้ว หากมีเครื่องดื่มเหลือ คูณด้วยดาว 5 ดวง
สิทธิประโยชน์อื่นๆที่ยังไม่หมดอายุ โอนมา Starbucks Rewards ทั้งหมด

สำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจ ให้ลองอ่านข้างต้นดู คนที่ถูกย้ายมา โดยมีระดับต่ำกว่า Gold ลงไป ดาวจะถูกลบออกเหลือ 0 ดาว ทันที แต่จะถูกปรับเป็น Green Level เพื่อเข้าสู่โปรแกรมใหม่ แต่ สำหรับ คนที่เป็น Gold ขึ้นไป ดาวจะมีการโอนตามมาทั้งหมด โดยไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด

รับฟรีเครื่องดื่มเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือสะสมดาวให้ครบ 120 ดวง

อย่างไรก็ดี ผู้ที่กังวลเกี่ยวกับเครื่องดื่มฟรีที่มีอยู่ในระบบและยังไม่ได้แลก เครื่องดื่มที่เป็นตัวฟรี จะถูกคูณด้วย ดาว 5 ดวง ยกตัวอย่างเช่น หากมีเครื่องดื่มเหลือ 5 แก้ว ก็จะเป็น 5 แก้ว X 5 ดวง = รับฟรี ดาว 25 ดวงไปอยู่ในบัญชีใหม่ทันที 

Exit mobile version