iPhone และ Android Bug ต้อนรับปี 2011

พบปัญหานาฬิกาปลุก iPhone เดือน มกราคม 2011

iphone 4 and droid bug 2011
iphone 4 and droid bug 2011

หลายๆคนที่เป็นเจ้าของและใช้ iPhone อยู่เป็นประจำทุกวัน และอีกหลายๆคนที่ใช้ iPhone เป็นนาฬิกาปลุกทุกๆเช้านั้น มาวันนี้ วันที่ 1 เดือนมกราคม 2011 พบว่าเค้าทั้งหลายเหล่านั้นตื่นสายกันหมด! นั่นเป็นเพราะว่า ขณะนี้ iPhone นั้นมีปัญหา ( BUG ) เกี่ยวกับโปรแกรมเวลา และการตั้งนาฬิกาปลุก ซึ่งเมื่อใครก็ตามตั้งนาฬิกาปลุก ให้ปลุกเริ่มต้นวันที่ 1 เดือน มกราคม 2011 นั้นจะพบว่า นาฬิกาปลุกของ iPhone ไม่ทำงาน!

เหตุการณ์นี้ถูกค้นพบที่แรกคือประเทศ Australia (ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ Count down เข้าสู่ปี 2011 เป็นประเทศแรกๆ ). และประเทศอื่นๆตามมาเป็นระลอก. เท่าที่ถูกรายงานมา ปัญหาการเตือนของนาฬิกาปลุกนั้น ดูเหมือนจะเป็นปัญหาเดียวเท่านั้นที่ เมื่อพ้นปี 2010 มา.

ปัญหา โทรศัพท์ Android ส่ง SMS ผิด Contact

แน่นอนว่า ไม่ใช่ iPhone อย่างเดียวเท่านั้นที่มีปัญหาเรื่อง Bug ของปี 2011. Android ก็เช่นกัน.  ผู้ใช้ Android Phone แจ้งว่า ก่อนที่จะมีการ count down เพียงสองชั่วโมง และกำลังเตรียม ส่ง SMS Happy New Year 2011 ให้กับบุคคลที่อยู่ใน contact นั้น. Android Phone มีการผิดพลาด ในการส่ง SMS ไปยัง Contact ที่ได้ตั้งเอาไว้.  ปัญหานี้ Google ได้รับทราบเกี่ยวกับ Bug ตัวนี้ และ เตรียมพร้อมที่จะแก้ไขจุดบกพร่องแล้ว.

อย่างไรก็ตาม. ที่แย่ไปกว่าการส่ง SMS ไปผิด contact ที่ได้ตั้งเอาไว้.  ยังมีรายงานว่า Android ได้ส่ง SMS ไปยัง Contact ที่ไม่ได้อยู่ใน รายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์อีกด้วย อย่างไรก็ดี รายงานเรื่องนี้ยังไม่ได้เป็นที่ชัดเจน และคงต้องติดตามกันต่อไป