Home Promopedia adidas เปิดเก็บเงินปลายทางได้แล้ว ไม่เกิน 6,000 บาท

adidas เปิดเก็บเงินปลายทางได้แล้ว ไม่เกิน 6,000 บาท

ไม่มีบัตรเครดิต ไม่ได้ใช้บัตรเดบิต หรือไม่ได้มี Paypal ตอนนี้ก็สามารถซื้อสินค้าและจ่ายเงินเมื่อของถึงมือได้แล้ว แต่ขออย่างเดียวอย่าเกิน 6,000 บาท ต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้ง

สำหรับการสั่งซื้อสินค้า หลายคนคงชอบที่จะได้เห็นสินค้าถึงมือก่อน แล้วจึงค่อยจ่ายเงิน และการสัง่สินค้าที่ ของถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายนั่นก็คือ COD หรือ Cash On Delivery ซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียงแค่ Marketplace ใหญ่ๆเท่านั้น แต่ปัจจุบันแบรนด์ดังอย่าง adidas เริ่มให้เก็บเงินปลายได้แล้ววันนี้ เอาใจคนไม่มีบัตรเครดิต และไม่อยากจ่ายเงินก่อน

adidas Cash On Delivery ไม่มีขั้นต่ำ

สำหรับการสั่งซื้อสินค้าประเภท Fashion ในบางครั้ง อาจไม่แน่ใจในเรื่องของสีหรือไซส์ ดังนั้นอาจต้องการตรวจเช็คสินค้าก่อนว่ามีการส่งมาถูกต้องหรือไม่? Cash On Delivery หรือการเก็บเงินปลายทาง นั้นเป็นตัวแปรสำคัญหลักที่จะทำให้มีการตัดสินใจซื้อ และ adidas ก็มีการเปิดให้ซื้อออนไลน์ และเก็บเงินปลายทางได้แล้ว

สำหรับการสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางที่ adidas online store จะไม่มีขั้นต่ำ แต่จะถูกจำกัดไว้ไม่เกิน 6,000 บาท และหากมีการสั่งซื้อเกิน 6,000 บาท ขึ้นไป จำเป็นจะต้องใช้การตัดบัตรเครดิต หรือ จ่ายด้วย Paypal แทน 

วิธีการซื้อที่ adidas และเก็บเงินปลายทาง

  1. ทำการซื้อสินค้าตามปกติ

เลือกสี ไซส์ และสินค้าที่ต้องการ พร้อมเพิ่มไปยังตะกร้า

2. กดชำระเงิน

เมื่อกดชำระเงินแล้ว ให้ใส่รายละเอียดจัดส่งก่อน แล้วจึง เลือก ช่องทางการชำระเงิน

3. เลือก Cash On Delivery

การเลือกตัวเลือกนี้ คือการจ่ายเงินเมื่อสินค้าถึงหน้าบ้าน หรือถึงที่ทำงาน ทำให้สามารถจ่ายทีหลังได้ โดยการรอให้ของถึงก่อน

https://promotions.co.th/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94/adidas-mask-is-now-in-thailand-and-ready-for-sale-this-july-15.html

Exit mobile version