โปรโมชั่น STARBUCKS ลด50% ทุกขนาด ทุกสาขา ทุกพฤหัสและศุกร์

StarBucks จัดโปรโมชั่น Happy Hour ลด50% สำหรับ Frappuccino

โปรโมชั่น STARBUCKS ลด50% สำหรับทุกเมนูเครื่องดื่มปั่น Frappuccino หลักๆ ก็คือกาแฟปั่น,  Java Chip / Espresso และก็รวมถึง Vanilla Cream กับชาเขียวปั่นด้วย ลดครึ่งราคาหมด ทุกขนาด ตั้งแต่ Tall – Grande – Venti  ทุกสาขา ช่วงเวลา 11.00-13.00 น. ของวันพฤหัสและวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม ยาวไป 4 อาทิตย์ ราคานี้ซื้อได้เลย ถึงเอาแก้วส่วนตัวไปก็ไม่ได้ส่วนลดเพิ่มนะจ๊ะ