Home ห้างสรรพสินค้า Major Cineplex โปรโมชั่น Coca Cola Movie Lover ให้คุณดูหนังฟรี 20,000 ที่นั่ง

โปรโมชั่น Coca Cola Movie Lover ให้คุณดูหนังฟรี 20,000 ที่นั่ง

Promotion Coca Cola Movie Lover ดูหนังฟรี 20,000 ที่นั่ง

คนชอบดูหนังต้องไม่พลาดโปรโมชั่นดูหนังฟรี

ในโปรโมชั่น Coca Cola Movie Lover ให้คุณดูหนังฟรี 20,000 ที่นั่งง่ายๆ เพียงแค่คุณซื้อโค้ก, โค้ก ซีโร่, โค้ก ไลท์, สไปรท์, แฟนต้า ขนาด 1.25 ลิตร 2 ลิตร หรือ แพ็ค 6มูลค่า 120 บาท/ใบเสร็จ ที่ Tesco Lotus และ Big C  หรือ ซื้อโค้ก, โค้ก ซีโร่, โค้ก ไลท์, สไปรท์, แฟนต้า ขนาด กระป๋อง หรือ 500 มล. มูลค่า 120 บาท/ใบเสร็จ ที่ Boots, Watson สามารถแลกรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง ได้ที่หน้าโรงภาพยนตร์สำหรับดูภาพยนตร์เรื่องใดก็ได้ รวม 20,000 ที่นั่ง (เฉพาะที่นั่งปกติ และระบบปกติ) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 ก.ย. 54เฉพาะโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ ดูรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่ www.majorcineplex.com

 

Exit mobile version