โปรโมชั่น 84th Long Live The King by club21

ads

Promotion 84th Long Live The King by club21

ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวง ผ่านโครงการดีๆ จากคลับ 21

บริษัท คลับ 21 ประเทศไทย (จำกัด) ได้จัดทำโครงการพิเศษเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา เพื่อจัดหาทุนมอบให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยออกแบบเสื้อยืด ราคาตัวละ 390 บาท มี 2 แบบ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย จะมอบให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และโปรโมชั่นได้ที่ 0-2652-2560