โปรโมชั่น โค้ก สไปรท์ แฟนต้า 5 ฝา ดูหนังฟรี

ads

Promotion โค้ก สไปรท์ แฟนต้า 5 ฝา ดูหนังฟรี

แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ สคส สวีทตี้ ฟรี! 1 ที่นั่ง

โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex – Esplanade Cineplex – Paradise Cineplex – EGV และ Coca Cola ร่วมกับ M๓๙ ให้คุณดูหนังฟรี!!  10,000 ที่นั่ง เพียงนำฝาพลาสติก โค้ก, โค้ก ซีโร่, สไปรท์, แฟนต้า ชนิดใดก็ได้ 5 ฝา มาแลกรับบัตรชมภาพยนตร์ สคส สวีทตี้ ฟรี! 1 ที่นั่ง (ที่นั่งปกติ ระบบปกติ) โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนตลอดโปรแกรมฉาย โดยแลกได้ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์สาขาที่ร่วมรายการ