โปรโมชั่น ออฟฟิศ ดีโป ช้อปช่วยไทย

ads

Promotion ออฟฟิศ ดีโป ช้อปช่วยไทย

สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

การช้อปปิ้งก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ สำหรับลูกค้า ออฟฟิศ ดีโป สามารถนำคะแนน The1Card ทุก 800 คะแนน มาแลกรับส่วนลด 200 บาทได้ทันที เพื่อใช้ลดในการซื้อสินค้าซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ และทุกการแลกรับส่วนลดนี้ ทางออฟฟิศ ดีโป ร่วมสมทบเพิ่มอีก 10 บาท เพื่อนำไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สามารถร่วมโปรโมชั่น “ช้อปช่วยไทย” ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 54 ที่ออฟฟิศ ดีโปทุกสาขา