Home Promopedia โปรโมชั่น หุ่นสวยใส่ยีนส์พอดี กับโฟร์โมสต์

โปรโมชั่น หุ่นสวยใส่ยีนส์พอดี กับโฟร์โมสต์

Promotion หุ่นสวยใส่ยีนส์พอดี กับโฟร์โมสต์

ดื่มโฟร์โมสต์ลุ้นรับส่วนลดยีนส์ Levi’s

ดื่มนมโฟร์โมสต์นอกจากหุ่นสวยแล้ว ยังได้รับส่วนลด 200-300 บาท เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Levi’s วันนี้ถึง 30 พ.ย. 54 เพียงคุณนำฉลากนมโฟร์โมสต์ขาดมันเนย หรือพร่องมันเนย ที่มีตรา Levi’s flashed on 1 ชิ้น ไปแลกเป็นส่วนลดตามมูลค่าที่ฉลากกำหนด ในการซื้อผลิตภัณฑ์ Levi’s ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านที่ร่วมรายการ โดยโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ของทางร้าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.foremostforlife.com โปรโมชั่นสุดคุ้มแบบนี้พิเศษเพื่อคนรักการดื่มนมโฟรืโมสต์โดยเฉพาะ

Exit mobile version