Home Promopedia โปรโมชั่น สมัคร PTT Blue Card ฟรี กับ ปตท

โปรโมชั่น สมัคร PTT Blue Card ฟรี กับ ปตท

รับสิทธิมากมาย ในบัตรใบเดียว

สมัครสมาชิก Blue Innovation ฟรี

หลายๆคนคงได้เห็น โฆษณา ปตท. Blue innovation และ Blue Card กันไปแล้ว และโฆษณานี้ก็มีมานานแล้วพอสมควร แต่ เคยรู้หรือไม่ว่า Blue Card คืออะไร? สมัครยังไง? และจะได้อะไรกับการสมัคร? แน่นอนว่า หลายๆคนก็คงยังไม่รู้ เพราะอาจจะยุ่งซะจน ไม่มีเวลามานั่งทำอะไรทั้งนั้น ดังนั้น วันนี้ เราจะสรุปคร่าวๆ ให้ฟังว่า เจ้า Blue Card จาก ปตท. เนี่ย มันสมัคร กันยังไง หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่า?

Blue Card คืออะไร?

บลู คาร์ด ที่ Blue Society เป็นผลิตภัณฑ์ คล้ายๆ กับ บัตรสะสมคะแนน จาก ปตท. แต่ไม่ใช่บัตรเครดิต ถ้าจะให้เราเปรียบเทียบ ก็คงจะเหมือนกับ The One Card นั่นเอง โดยที่ ผู้ที่ถือบัตร Blue Card นี้ สามารถที่จะ ซื้อผลิตภัณฑ์ ใดๆ ก็ได้ของปตท. เพื่อสะสมคะแนนในบัตร เช่นการเติมน้ำมัน. เมื่อใช้บัตรไปได้ซักระยะหนึ่ง ก็จะมีคะแนน สะสม ให้ได้แลกของรางวัลหรือใช้แทนเงินสด ฯลฯ อีกมากมาย. การใช้ Blue Card นั้นจะแตกต่างจากบัตรสะสมคะแนนทั่วไป คือ บัตรสะสมคะแนนทั่วไปจะเน้นไปเรื่องของการ Shopping ในขณะ ที่ Blue Card เน้น ไปยังชีวิตประจำวัน ที่ต้อง เติมน้ำมัน ถ่ายน้ำมันเครื่องรถ และ การซื้อของต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ไม่ได้เน้นแต่ห้างสรรพสินค้าอย่างเดียว

ข้อสอง สมัครฟรี

Blue Card นั้น ไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น เพียงแค่ เข้าไปที่หน้า pttbluesociety.com หรือ https://www.pttbluecard.com/Register/RegisterStep3.aspx เพื่อสมัคร โดยกรอก เลขบัตรประชาชน และข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง และเมื่อ เสร็จการกรอกข้อมูลแล้ว ทาง Blue Society จะให้ผู้สมัคร ยอมรับข้อตกลงดังเช่นด้านล่างนี้

  1. ข้าพเจ้าขอให้ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขจะเรียกว่า ปตท. ผู้ถือบัตรเรียกว่าสมาชิก โดยสมาชิกขอให้ทาง ปตท. ทำการออกบัตรสมาชิก PTT Blue Card (รวมไปถึงการออกบัตรทดแทนกรณีที่มีบัตรชำรุดหรือสูญหาย) ให้แก่สมาชิกจนกว่าสมาชิกจะยกเลิกการใช้บัตรสมาชิก
  2. สมาชิกยอมรับและตกลงว่าบรรดาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในคำขอฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็น จริง ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์หรือยกเลิกบัตรกรณีที่ตรวจพบว่าข้อมูลดัง กล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง
  3. สมาชิกยอมรับและตกลงว่าบรรดาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในคำขอฉบับนี้หรือที่เกิดจากการทำธุรกรรมของ สมาชิกภายหลังกับ ปตท. นั้นเป็นทรัพย์สินของ ปตท.
  4. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรสมาชิก PTT Blue Card และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือบัตรสมาชิก PTT Blue Card โดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลดังกล่าว จะอยู่ในขอบข่ายและหลักเกณฑ์ที่ ปตท. กำหนด
  5. สมาชิกยอมรับและมอบหมายให้ ปตท. เปิดเผย ใช้ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกซึ่งได้ให้ไว้ในคำขอนี้หรือได้รับจากการทำ ธุรกรรมกับ ปตท. ให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ ปตท. เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิก
  6. สมาชิกยอมรับสิทธิประโยชน์ที่ทาง ปตท. เสนอให้แก่สมาชิกบัตรแต่ละรายแตกต่างกันโดยจะขึ้นกับประวัติการซื้อสินค้า ของสมาชิกบัตรแต่ละราย รายการส่งเสริมการขายแต่ละประเภทหรือนโยบายทางการตลาดของ ปตท. สมาชิกยอมรับผูกพันตามเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกบัตรที่กำหนดไว้ขณะยื่นใบ สมัคร รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าโดยมิต้องแจ้งให้ สมาชิกทราบล่วงหน้า
  7. สมาชิกทราบและตกลงว่า ปตท. มีสิทธิ์ปฏิเสธใบสมัคร โดยไม่จำเป็นต้องระบุเหตุแห่งการปฏิเสธ

***ข้อมูลจาก PTTBLUECARD.COM

ความสุขสะสมได้ไม่มีหมดกับ blue card จาก PTT

ข้อสาม หลังจาก สมัครเสร็จแล้ว ทำอย่างไร?

ทีมงาน PTT Blue Card จะทำการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัคร หากข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วน ทีมงานจะส่ง E-mail หรือ SMS ยืนยันการสมัครสมาชิก ให้ผู้สมัครอีกครั้งหนึ่ง บัตรสมาชิกจะถูกจัดส่งถึงผู้สมัครตามที่อยู่ที่ระบุไว้ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับ E-mail หรือ SMS ยืนยันการสมัครสมาชิก หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ PTT Call Center โทร. 1365

สะสมคะแนน