โปรโมชั่น ฉลอง 50 ปี พานาโซนิค

ads

Promotion ฉลอง 50 ปี พานาโซนิค

ลุ้นบิน กิน เที่ยว ญี่ปุ่นฟรีกับ Lumix และ Camcorder

โปรโมชั่น ฉลอง 50 ปี พานาโซนิค ลุ้นบิน กิน เที่ยว ญี่ปุ่นฟรี เมื่อคุณซื้อผลิตภัณท์กล้องดิจิตอล Panasonic Lumix หรือ กล้องวิดีโอดิจิตอล Panasonic Camcorder ที่ร่วมรายการ โดยทำการส่งฝากล่อง 1 ชิ้น มีค่าเท่ากับ 1 สิทธิ พร้อม แนบใบเสร็จรับเงินตัวจริงลงวันที่ พร้อมชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ส่งมาที่ ตู้ ปณ. 110 ปณศ. ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310 แค่นี้ก็รอลุ้นแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง มูลค่า 141,000 บาท จำนวน 10 รางวัล อ่านกติกาและของรางวัลเพิ่มเติมที่ www.lumixfriend.com เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 54 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 55