Home Promopedia โปรโมชั่นบัตรโทรระหว่างประเทศ TollD ผ่านตู้ ATM ธ.กรุงเทพ

โปรโมชั่นบัตรโทรระหว่างประเทศ TollD ผ่านตู้ ATM ธ.กรุงเทพ

Promotion บัตรโทรระหว่างประเทศ TollD ผ่านตู้ ATM ธ.กรุงเทพ

ใครที่ต้องโทรทางไกลต่างประเทศบ่อยๆ เรามีโปรโมชั่นใหม่มาแนะนำ

กับบัตรโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศโทรดี TollD ที่ให้คุณสั่งซื้อ หรือ เติมเงินบัตรโทรดีได้ง่ายขึ้นผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ  ด้วยขั้นตอนที่ง่าย รวดเร็วทันใจ สะดวกสบายก็สามารติดต่อสื่อสารข้ามประทศ ข้ามทวีป ข้ามโลก ได้ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว ซึ่งมีจำหน่ายในราคา 90 l 150 l 250 l 400 l 600 l 900 บาท พิเศษ! โปรโมชั่นซื้อบัตรโทรดีผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพ รับวงเงินเพิ่ม 10% สำหรับการซื้อบัตรมูลค่า 250 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ส.ค. 54 โดยสามารถขอรับวงเงินเพิ่มโดยโทรเข้า Call Center 02-769-4567  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tollD.com


Exit mobile version