สมาชิก Watsons บินฟรี อยู่ฟรี เที่ยวฟรี ที่ญี่ปุ่น

ads

เที่ยวญี่ปุ่นฟรี กับวัตสัน

แคมเปญนี้ ที่เรานำมาฝาก เป็นสิทธิพิเศษ เฉพาะสมาชิกวัตสันโดยเฉพาะ สามารถไปเที่ยว ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้แบบฟรีๆ ทั้ง ตั๋วเครื่องบินฟรี ที่พักฟรี และยังเที่ยวฟรีอีกด้วย ว่าง่ายๆ ฟรีหมด คุณเพียงแค่พก Pocket Money ไว้สำหรับช้อป ซื้อของฝาก และค่ากิน ไปเองเท่านั้น เพียงสมาชิกวัตสัน ที่มีการลงทะบียน ในระบบแล้ว นำ คะแนนสะสม จำนวน 100 คะแนน มาแลกสิทธิ์ เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดี ลุ้นรับแพคเกจ ไปเที่ยวญี่ปุ่น 6 วัน (22 – 27 กรกฎาคม 2558) แบบฟรี ทุกๆสัปดาห์ โดยรางวัลสำหรับผู้โชคดี มีจำนวน 3 รางวัล (สัปดาห์ละ 1 รางวัล) รางวัลละ 2 ที่นั่ง โดยมีสัปดาห์ให้คุณลุ้น ดังนี้

สมาชิกวัตสัน บินฟรี อยู่ฟรี เที่ยวฟรี ที่ญี่ปุ่น

สัปดาห์ที่ 1 สมาชิกวัตสัน สามารถใช้คะแนนแลกสิทธิ์ ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน – 21 มิถุนายน 2558

จับรางวัล : วันที่ 22 มิถุนายน 2558

ประกาศผล : วันที่ 23 มิถุนายน 2558

สัปดาห์ที่ 2 สมาชิกวัตสัน สามารถใช้คะแนนแลกสิทธิ์ ได้ตั้งแต่ วันที่ 22 มิถุนายน – 28 มิถุนายน 2558

จับรางวัล : วันที่ 29 มิถุนายน 2558

ประกาศผล : วันที่ 30 มิถุนายน 2558

สัปดาห์ที่ 3 สมาชิกวัตสัน สามารถใช้คะแนนแลกสิทธิ์ ได้ตั้งแต่ วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2558

จับรางวัล : วันที่ 6 กรกฎาคม 2558

ประกาศผล : วันที่ 7 กรกฎาคม 2558

ลงทะเบียนแลกสิทธิ์ 100 คะแนน = 1 สิทธิ์ ได้ที่ 02 017 8899 และติดตามประกาศผลผู้โชคดี ได้ที่ เว็บไซต์ watsons.com และ Watsons Thailand Facebook

เงื่อนไขที่คุณต้องทราบ ก่อนแลกคะแนน

  • กิจกรรมร่วมสนุกนี้ เฉพาะสมาชิกวัตสัน ที่มีการลงทะเบียนในระบบแล้วเท่านั้น
  • ไม่มีการกำจัดสิทธิ์ ในการแลกคะแนน
  • มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล เฉพาะอาทิตย์ที่คุณแลกคะแนนเท่านั้น โดยนับอาทิตย์ต่ออาทิตย์
  • หากสมาชิก มีการยืนยันการหักคะแนนไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนคะแนนที่หักไปแล้วได้
  • สมาชิกวัตสันที่ไม่ได้รับรางวัล รายชื่อจะไม่ยกยอด ไปในอาทิตย์ถัดไป
  • ผู้โชคดี ไม่สามารโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
  • สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล หลังจากประกาศผล ผู้โชคดีต้องติดต่อมายัง บริษัท เซ็นทรัลวัตสัน ที่ 026652195 ภายใน 7 วัน โดยนับตั้งแต่วันประกาศผล และต้องส่ง Fax สำเนา บัตรประชาชน มาที่ 026652098 มิฉะนั้น ทางวัตสันจะถือว่าท่าน สละสิทธิ์
  • ผู้ได้รับรางวัล ต้องเป็นผู้จ่ายชำระ ค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล