ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ : ประมวลบทเพลงพระราชนิพนธ์ มีจำหน่ายแล้ว

ads

นอกจากนิตยสาร แพรว ฉบับพิเศษ ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์แล้ว สำหรับผู้ที่ต้องการ ที่จะระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ยังมีหนังสือพระราชนิพนธ์เล่มอื่นๆ ที่ทรงพระราชนิพนธ์มาและอีกหนึ่งใน Collection ที่น่าหาไว้มาสะสมก็คือ “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ : The Musical Compositions of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand” ซึ่งเป็นหนังสือปกแข็งที่ประมวลบทเพลงพระราชนิพนธ์ จากโรงเรียนจิตรลดา และในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ก็เพียง เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในครั้งที่ยังทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี นั่นเอง

รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ The Musical Compositions of His Majesty King Bhumibol Aduladej of Thailand : “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์”

เป็นหนังสือปกแข็งที่รวบรวมและประมวลบทเพลงพระราชนิพนธ์ ที่ มี 370 หน้า เป็นกระดาษ Art จัดพิมพ์โดย โรงแรม จิตรลดา โดยมีน้ำหนัก  2335 กรัม หรือประมาณ 2.3 กิโลกรัม ซึ่งเป็นหนังสือที่เลอค่าแก่การเก็บสะสมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ซึ่งเป็นหนังสือ ที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

%e0%b8%98-%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%8c-the-musical

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึง พระอัจฉริยะภาพด้านการดนตรี ซึ่งเป็นด้านที่พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 สนพระราชหฤทัยอย่างมาก และมีความผูกพันลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องของการดนตรี  ในการรวบรวมครั้งนี้ มีเนื้อเพลงของ เนื้อร้องภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการยืนยัน ตรวจสอบว่าถูกต้องทุกตัวอักษร และยังมีบทความที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อเพลง พระราชนิพนธ์ ได้อย่างถ่องแท้ และถูกต้อง เพื่อให้ได้เข้าใจถึงความหมายที่พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชประสงค์สื่อให้กับชาวไทยทุกคนได้เข้าใจ

Se-ed.com เป็นผู้วางจำหน่ายที่ : https://goo.gl/1HkREQ

รวมโปรโมชั่น Se-ed.com : https://promotions.co.th/coupon/stores/se-ed

สารบัญของหนังสือเล่มนี้ (ข้อมูลจาก Se-ed.com)

– คำนำพระราชนิพนธ์

– พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาดนตรี…สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…

– ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์…กองบรรณาธิการ…

– ลำดับเพลงพระราชนิพนธ์

– บทเพลงพระราชนิพนธ์

– บันทึกท้ายเล่ม

– ผู้ให้ความอนุเคราะห์ด้านข้อมูล

– ผู้สนับสนุนการผลิต

– รายพระนามและรายนามคณะกรรมการดำเนินงาน