Web
Analytics
อัตราดอกเบี้ย / ปี
33%
สินเชื่อ Money Thunder (By SCB Abacus) วงเงิน 50,000 เฉพาะ Android Smartphone
เงื่อนไขเงินเดือน : 5,000 บาท

เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ มี 3 ประเภทหลักคือ สินเชื่อตั้งหลัก อนุมัติภายใน 24 ชั่วโมง วงเงิน 50,000 บาท ผ่อนได้ยาวสุด 15 เดือน ไม่มีค่าธรรมเนียม สินเชื่อตั้งหลักให้เพิ่ม และ สินเชื่อ Pay Thunder เพื่อการผ่อนมือถือ โดยการใช้บัตรประชาชน ใบเดียว ณ ปัจจุบัน สามารถใช้ได้กับ Android Smartphone เท่านั้น (ยังไม่รองรับ iOS)

อัตราดอกเบี้ย / ปี
33%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 • สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี
 • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้จากงานประจำ หรือ อาชีพอิสระ
 • ต้องการเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ เปิดร้าน หมุนเวียนธุรกิจ และอื่นๆ
 • กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของแต่ละผลิตภัณฑ์  
 

ใช้ข้อมูลบัตรประชาชน และ E-statement ย้อนหลัง 6 เดือน ได้มากกว่า 1 ธนาคาร เช่น กสิกรไทย, กรุงไทย, กรุงศรีฯ, ทีทีบี, ไทยพาณิชย์, ธกส. ธอส. และออมสิน แต่ถ้าหากเป็นลูกค้า SCB อยู่แล้ว สามารถยืนยันตัวตนได้ที่ SCB Easy 

 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%
สินเชื่อบุคคล ซิตี้ (เงินเดือนขั้นต่ำ 25,000-30,000) วงเงิน 1,500,000 สูงสุด โปรโมชั่นลดดอกเบี้ย 3%
เงื่อนไขเงินเดือน : 20,000 บาท

ถ้าพูดถึงบัตรเครดิตในปี 2019 นี้ วงเงินสินเชื่อต่างๆ เชื่อว่าทุกๆคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าคืออะไรเป็นแบบไหนอย่างสินเชื่อ Citi Personal Loan สินเชื่อซิตี้ วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 5 เท่า หรือไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพทย์หรือผู้ค้ำประกัน โดยอนุมัติเร็วสามารถรู้ผลได้ภายใน 1 วัน  หลังจากส่งเอกสาร

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

สินเชื่อบุคคลซิตี้ ไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการกู้ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ไม่ต้องใช้คนค้ำ รับวงเงินสูงสุด 5 เท่า ใช้แค่บัตรประชาชน กับสลิปเงินเดือน รู้ผลไว ภายใน 1 วันทำการ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคลซิตี้ (Citi Personal Loan)
สถาบันการเงิน ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง ประเทศไทย (citi)
ประเภทสินเชื่อ สินเชื่อเอนกประสงค์
จุดเด่น

สินเชื่อบุคคลซิตี้ “โอกาสเปิดให้คุณได้ทุกวัน”

ซิตี้ เข้าใจทุกความต้องการ กับวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลที่หลากหลายอาทิ การใช้จ่ายส่วนตัว เพื่อการศึกษา เพื่อการขยายกิจการ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ฯลฯ ซิตี้ ยินดีให้คำแนะนำ และนำเสนอสินเชื่อบุคคลอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ท่าน เปรียบเสมือนมีเงินสดเพิ่มขึ้นเพื่อใช้จ่ายในยามต้องการ

สินเชื่อบุคคลซิตี้ - แบ่งเบาทุกเรื่องการเงิน สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ ผ่านออนไลน์วันนี้ รับเลย

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
 • เพิ่มสภาพคล่อง
 • รับอัตราพิเศษ
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้น ลดดอก
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ใดๆ เมื่อรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28%
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 5 - 35 บาทต่อครั้งขึ้นอยู่ กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและ ค่าใช้จ่าย ณ จุดให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ข้อมูลเครดิต 12 บาท ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้ 120 บาท / รอบบัญชี (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 59)
 • การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขภายในบริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม เงื่อนไข รวมถึงการพิจารณาฯและการคืนเอกสาร โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับอัตราพิเศษ สำหรับสมัครสินเชื่อผ่านทางออนไลน์!

รายได้ต่อเดือน(บาท) อัตราพิเศษ
20,000-29,999 26-28%
30,000-39,999 24-28%
40,000-49,999 22-26%
50,000-59,999 21-24%
60,000-79,999 19-22%
80,000 ขึ้นไป

18-22%

 

 

วงเงินกู้ สูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,500,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ รวมอายุแล้วไม่เกิน 60 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่คิดค่าบริการ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ ไม่คิดค่าบริการ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ไม่คิดค่าบริการ
เงื่อนไขและเอกสารการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี)
 • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
 • ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (ถ้ามี)
พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ อยุธยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม เชียงใหม่ ลำพูน ร้อยเอ็ด หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สระบุรี นครนายก ราชบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์  อุดรธานี 
อายุผู้สมัคร 21 ปีขึ้นไป
รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท/เดือน
เอกสารทางด้านหลักประกัน (ไม่ต้องใช้เอกสารทางด้านหลักประกัน)
อัตราดอกเบี้ย / ปี
12%
สินเชื่อบุคคล CIMB THAI (โอนหนี้ดอกเบี้ย 11.7%)
เงื่อนไขเงินเดือน : 20,000 บาท

สินเชื่ออเนกประสงค์ ที่ให้วงเงินกู้เป็นรูปแบบแบบมีระยะเวลา ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือเจ้าของกิจการก็สามารถขอสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชได้ 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
12%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

CIMB THAI ออกดอกเบี้ยตัวใหม่สำหรับการโอนหนี้บัตรเครดิต สินเชื่ออเนกประสงค์ และใช้ในการ Refinance โดยเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปผลิตภัณฑ์ + ดอกเบี้ยตัวใหม่ CIMB THAI 

 • สินเชื่อโอนหนี้ ปิดภาระหนี้บัตรเครดิต ผ่อน 15 เดือน 11.73% 
 • สินเชื่อโอนหนี้ ปิดภาระหนี้บัตรเครดิต ผ่อน 24 เดือน 11.84% 
 • สินเชื่อโอนหนี้ ปิดภาระหนี้บัตรเครดิต ผ่อน 1 ปี ดอกเบี้ย 9% (สำหรับผู้ที่มีเงินเดือน 20,000 บาท)
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.55% 

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะกับโปรโมชั่นนี้

 • รายได้ประจำ 20,000 – 30,000 บาท ขึ้นไป
 • ใช้บัตรเครดิตมามากกว่า 2 ปี
 • ต้องการโอนหนี้บัตรเครดิตการที่คนที่สนใจสินเชื่อต่างๆ นั่นหมายความว่าคนๆนั้นต้องการใช้เงินด่วน หรือจำเป็นเรื่องการใช้เงิน หรือการโอนหนี้หรือนำเงินไปปิดบัตรเครดิต ฯลฯ แต่ก่อนที่จะขอสินเชื่อที่ไหนก็ตาม หากไม่รวมถึงคำถามขั้น advance อย่างดอกเบี้ย โดยมากก็จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่อง กี่วันอนุมัติ? สมัครที่ไหนได้? เบอร์โทรอะไร? ผ่านยากไหม? และสินเชื่อที่เรามีข้อมูลมาแชร์วันนี้ก็คือสินเชื่อ CIMB Thai ที่เรารวบรวมคำตอบกับทุกคำถาม สำหรับคนที่อยากจะสมัครขอสินเชื่อ CIMB โดยเฉพาะ

สำหรับสินเชื่อ CIMB เค้ามีให้ผู้กู้ได้เข้าถึงเงินได้ 2 ระดับ แบ่งตามเงินเดือน + รายได้

 • รายได้ประจำที่ 20,000 ขึ้นไปต่อเดือน จะมีดอกเบี้ย 9%, 12% และ 18%
 • รายได้ประจำที่ 30,000 ขึ้นไปต่อเดือน จะมีดอกเบี้ย 15%

หากถามว่าผ่านยากมั้ย? นอกจากเงินเดือนที่ต้องตามเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว ผู้ขอกู้ ต้องมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป และต้องมีอายุเริ่มต้นที่ 21-59 ปี และต้องผ่อนไม่เกินอายุ 60 ปี และต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบด้วย และผู้กู้ต้องมีเครดิตที่ดี เพราะทางธนาคารเค้าก็เช็คเครดิตด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นคุณสามารถประเมินได้ด้วยตัวเองตอนนี้เลยว่ามันจะผ่านยากสำหรับคุณหรือไม่?

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%
สินเชื่อส่วนบุคคล UOB I Cash
เงื่อนไขเงินเดือน : 20,000 บาท

สินเชื่อ จาก UOB หรือในนาม UOB i-cash ที่มีความเป็นไปได้สูงว่าผ่านง่ายกว่า ขอสะดวกกว่า และได้วงเงินสูงมากเลยทีเดียว “ไม่เช็คภาระหนี้” เป็นอีกเหตุผลหนึ่งสำหรับผู้ที่มีหนี้เก่าอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น  หนี้บัตรเครดิต  ผ่อนบ้าน  ผ่อนรถ  แล้วต้องการขอสินเชื่อเพื่อมาปิดหนี้บางส่วนเหล่านี้  แล้วสมัครไว้หลายที่  ซึ่งบางสถาบันการเงินก็ไม่อนุมัติ  อาจจะต้องลองมองหาสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแบบ “ไม่เช็คภาระหนี้”  ซึ่งในนี้มีสินเชื่อบุคคล UOB I Cash รวมอยู่ด้วย (อ่านเพิ่มเติม : 5 ข้อดี สินเชื่อ UOB i-Cash ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน)

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

การขอสินเชื่อ สิ่งแรกที่ทางธนาคารเค้าต้องการเห็นก็คือ “เงินเดือน” เพราะเงินเดือนจะเป็นตัวชี้วัดรายได้ แบบพื้นฐาน นอกเหนือจากรายได้อื่นๆ ซึ่งจะทำให้ทางธนาคารเค้ารู้ว่า ผู้ขอสินเชื่อมีความสามารถในการชำระคืนได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเอง และ สินเชื่อ UOB ก็เป็นสินเชื่อที่ต้องการเงินเดือนขั้นต่ำแค่ 15,000 บาท เท่านั้น และเป็นฐานเงินเดือนที่ค่อนข้าง เป็นไปได้เพราะหลายๆคนในปัจจุบันฐานเงินเดือนเริ่มต้นก็ 15,000 บาท ขึ้นไปอยู่แล้วนั่นเอง

รายได้ต่อเดือน (บาท)
อัตราดอกเบี้ย*
พนักงาน
ประจำ
15,000-25,000
28.00% (MRR**+20.10%)
25,001-50,000
24.75% (MRR**+16.85%)
50,001-100,000
22.75% (MRR**+14.85%)
>100,000
19.99% (MRR**+12.09%)
เจ้าของ
กิจการ
20,000-50,000
28.00% (MRR**+20.10%)
>50,000
24.75% (MRR**+16.85%)
 • ผู้สมัคร UOB I-Cashไม่ต้องมีหลักทรัพทย์หรือแม้แต่ผู้ค้ำประกันใดๆ
 • ผู้สมัครสามารถเลือกแบ่งจ่าย 12-60 เดือน หรือ (12,24,36,48,60) โดยผู้กู้จะต้องมีอายุการกู้ + ระยะเวลาในการผ่อนจ่ายไม่เกิน 60 ปี
 • สามารถขายได้ทั่วประเทศ ยกเว้น (ยะลา ,ปัตตานี และ นราธิวาส) หรือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเอง
 • เอกสารในการใช้สมัครไม่ยุ่งยาก
 • ส่วนใหญ่แล้วจะดูรายได้รวมของลูกค้าเป็นหลัก
 • โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • โดยผู้กู้สามารถเลือกวันในการชำระเงินเองได้ตามความต้องการ 5 , 6, 7, 15 , 25 ของทุกเดือน

 

อนุมัติเร็วใน 3 วัน และยกเลิกได้ใน 7 วัน

บางครั้งผู้กู้จะต้องการใช้เงินด่วนมากจริงๆ การอนุมัติให้ใช้วงเงินได้นั้นจะใช้เวลา 3 วันทำการ ซึ่งรวดเร็วมาก ซึ่งเวลาต้องการใช้เงินกู้ บางครั้งเมื่อขอกู้ผ่านแล้ว ผู้กู้อาจจะมีเงินหมุนเข้ามาจากทางอื่น โดยที่อาจจะไม่ต้องใช้วงเงิน ณ ตอนนั้น และ สินเชื่อ UOB ก็สามารถยกเลิกได้ภายใน 7 วันหลังได้รับการอนุมัติ และที่สำคัญ ไม่มีเสียค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผ่อนได้ยาวๆ 1 ปี ยาวที่สุด 5 ปี

การผ่อนเงินสินเชื่อ เข้าใจว่าเป็นการผ่อนที่สั้นๆ ซึ่งก็คงเจอกันมาหลายธนาคารแล้ว เพราะโดยปกติสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ไม่ใช่สินเชื่อประกอบกิจการ จะเป็นสินเชื่อในการใช้เงินฉุกเฉินระยะสั้น แต่ใครจะรู้ว่า บางทีระยะสั้นนั้น มันทำให้ขาดสภาพคล่องในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทาง UOB จึงทำให้สินเชื่อตัวนี้ มีระยะการผ่อนชำระคืนยาวถึง 60 เดือน หรือ 5 ปี เรียกได้ว่า เหมือนผ่อนรถป้ายแดงกันเลยทีเดียว

 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
17%
สินเชื่อบุคคลกสิกร
เงื่อนไขเงินเดือน : 30,000 บาท

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และเติมเต็มความสุขทุกไลฟ์สไตล์ได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะนำเงินไปแต่งบ้าน, ดาวน์รถ, เรียนต่อ, แต่งงาน, จ่ายค่าเทอมลูก, พาครอบครัวไปพักผ่อน เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ย / ปี
17%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 • สัญชาติไทย
 • อายุผู้สมัคร - ผู้มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 22 - 60 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน) - เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่ 22 - 65 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน)
 • อายุงานของผู้สมัคร - ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน - เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย / ปี
10%
SCB My Car My Cash ดอกเบี้ย 10% เปลี่ยนรถเป็นเงิน
เงื่อนไขเงินเดือน : 15,000 บาท

เปลี่ยนรถยนต์เป็นเงินสด (Car Loan Refinance) ไม่ต้องจอดรถ ผ่อนครบที่ยืม รถกลับไปเป็นของคุณ กับ SCB - My Car My Cash มีทั้งอัตราดอกเบี้ย flat rate และ effective rate รับรถยนต์อายุไม่เกิน 9 ปี และ มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ได้วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท และผ่อนยาวได้ถึง 6 ปี 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
10%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash

หัวข้อ

รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย

ก. อัตราดอกเบี้ย

ประเภทรถยนต์

อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate)

รถยนต์ใช้แล้ว สำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี

10 %

20 %

รถยนต์ใช้แล้ว สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปี เป็นต้นไป

17 %

34 %

การคำนวณดอกเบี้ย : รายวัน

จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย : ตามปีปฏิทิน

ข. วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้

สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

ค.อายุของสัญญา (ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา)

สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน หรือ 6 ปี

ง. หลักประกัน

รถยนต์ โดยลูกค้ายังสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

จ. ค่าบริการและเบี้ยปรับ

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

ฉ. การประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ / ประกันคุ้มครองวงเงิน / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต

ช. ผู้ค้ำประกัน

ไม่มี

 

เงื่อนไขรถยนต์ที่นำมาขอรับสินเชื่อ

 • รถยนต์ต้องปลอดภาระ และมีอายุไม่เกิน 13 ปี
 • ประเภทรถยนต์เฉพาะ รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้
 • รถยนต์ต้องจดส่วนบุคคลเท่านั้น

เงื่อนไขการทำประกันภัย

 • เงือนไขการทำประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

 • ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด โดยจะเป็นการเรียกเก็บโดยการหักจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

หมายเหตุ

 • วงเงินที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ และคุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้แตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย
 • อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้ขอสมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี
 • ผู้ขอสมัคร จะต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ (ยกเว้นเป็นลูกค้าเดิมของ SCB หรือ SCBL)

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ (ทั้งผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน) ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีมีประกันภัยอยู่แล้ว)
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ต้องการรับวงเงินโอนเข้าภายหลังสินเชื่อได้รับการอนุมัติ
 • หนังสือสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิม (กรณี เป็นลูกค้าปัจจุบันของ SCB หรือ SCBL)

 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
3.18%
สินเชื่อรถแลกเงิน ธนชาต (Cash Your Car)
เงื่อนไขเงินเดือน : 15,000 บาท

ใช้รถได้ตามปกติ สมัครออนไลน์ได้เลย สำหรับการประเมินราคารถยนต์ และนำเล่มทะเบียนไปที่ธนชาตทุถกสาขา ผ่อนเพียง 59 บาทต่อวัน ทุกๆ วงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท และผ่อนได้สูงสุด 6 ปี ด้วยดอกเบี้ยเพียง 3.18% ต่อปีเท่านั้น เลื่อนวันผ่อนงวดแรกได้ 90 วัน มีเวลาหายใจได้อีกเยอะ

อัตราดอกเบี้ย / ปี
3.18%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1) วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคากลาง

2) ทราบผลอนุมัติรวดเร็ว

3) ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

4) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา

กติกาและเงื่อนไข

 • *สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระ 48 งวดขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรถแลกเงินของธนาคารฉบับล่าสุด
 • **ผ่อน 59บาทต่อวัน ทุกๆ วงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อน 72 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.18%ต่อปี สำหรับรถยนต์ ที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป

โปรโมชั่นผ่อนดี

 • สำหรับลูกค้าบุคคลที่สมัครสินเชื่อธนชาตรถแลกเงินตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 พ.ย. 60 และได้รับการอนุมัติ และเกิดสัญญาภายใน 31 ธ.ค. 60 รับ 1 สิทธิ์ต่อ 1 สัญญาเช่าซื้อ
 • ธนาคารจะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ลูกค้าลงบนกระดาษเป็นคูปองชิงโชค เพื่อใช้ในการจับรางวัล ในวันที่ 19 ม.ค. 61 ณ. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล พลาซา รัตนาธิเบศร์ เลขที่ 68/100, 68/919 หมู่ที่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทันที และทางเว็บไซต์ www.thanachartbank.co.th ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่จับรางวัล ธนาคารจะติดต่อเพื่อแจ้งให้ผู้โชคดีทราบทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้โชคดีให้ไว้กับธนาคารภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 • ของรางวัลรวม 133 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,250,000 บาท
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่ยังคงสภาพเป็นลูกค้าของธนาคารฯ โดยมีสถานะภาพเป็นปกติ และมีประวัติการชำระเงินที่ดีตามข้อกำหนดของธนาคารฯ อยู่จนถึงวันที่รับรางวัล โดยไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของธนาคารอยู่จนถึงวันที่รับรางวัล และจะต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อตามวันและเวลาดังกล่าวเท่านั้น กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะมอบของรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองตามลำดับทดแทน
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ให้เป็นไปตามคำสั่งของ กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 และจะต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินสดเป็นส่วนประกอบของรางวัล
 • หากไม่สามารถติดต่อผู้รับรางวัลได้ หรือผู้ไม่รับของรางวัล ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • พนักงานของ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) , บริษัทในเครือธนาคารที่เกี่ยวข้อง, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ภาพถ่ายของผู้โชคดีถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ของธนาคารได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
อัตราดอกเบี้ย / ปี
11.9%
TMB Cash 2 Go
เงื่อนไขเงินเดือน : 15,000 บาท

TMB Cash2go เป็น สินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินก้อน ไม่ว่าจะเป็นการนำไปประกอบธุรกิจ เพิ่มทุน หรือจะใช้สำหรับการท่องเที่ยว ใช้จ่ายฉุกเฉิน และเป็นสินเชื่อที่ได้รับการพูดถึงไม่ค่อยบ่อย แต่รู้หรือไม่ว่า เมื่อสมัคร Cash 2 Go ออนไลน์ แล้วจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 5 นาที ซึ่งนั่นหมายความว่า การอนุมัติ หรือขั้นตอนการอนุมัติก็จะรวดเรวตามไปด้วย และ ทีเอ็มบี แคชทูโก เป็นสินเชื่อที่สามารถ อนุมัติวเงินเริ่มต้นตั้งแต่ 30,000 บาท ไปจนถึง 1 ล้านบาทเลยทีเดียว

อัตราดอกเบี้ย / ปี
11.9%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

สมัคร TMB Cash 2 Go จะผ่านมั้ยเนี่ย?

เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไปก็สมัครได้

สำหรับผู้ทีมีเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป จะเป็นเงินเดือนขั้นต่ำของทาง TMB Cash 2 go และสามารถ สมัครได้ (สำหรับพนักงานบริษัท) แต่สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีเงินเดือนมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป หากพูดถึงช่วงระยะเวลาการทำงาน พนักงานบริษัทจะต้องมีอายุงานมากกว่า 4 เดือน และเจ้าของบริษัต้องเปิดประกอบกิจการในไทยมาไม่ตำกว่า 2 ปี

ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 • สำเนาบัตรประชาชน   
 • สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนในตัว  
  (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานธนาคาร / พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์  

 • สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาบัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้าน)
 • สลิปเงินเดือน
  (กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)  
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน 
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน 
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
 1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 3. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี
อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%
สินเชื่อสำหรับท่องเที่ยว Citi อนุมัติสูงสุด 2 ล้าน
เงื่อนไขเงินเดือน : 20,000 บาท

Citi Personal Loan จัดให้ เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับใช้ในสถานการณ์จำเป็นต่างๆ เช่นการท่องเที่ยว หรือการใช้จ่ายอื่นๆ รับเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ และ มีวงเงินให้ใช้สูงถึง 1,500,000 บาท เหมาะสำหรับการไปท่องเที่ยว ที่จำเป็นต้องใช้เงินก่อนในการจองที่พัก โรงแรม ตั๋วเครื่องบิน 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เพราะการท่องเที่ยว คือหนึ่งความจำเป็นที่จะเพิ่มความสุขให้กับคนที่เรารัก ไม่ว่าแฟนอยากจะไปเที่ยว ครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง อยากไป ผู้ที่เป็นหัวเรือหลักของบ้านอาจจะไม่สามารถหมุนเงินได้ทัน แต่ก็มีความประสงค์อยากจะพาไปทั้งครอบครัว สินเชื่อของ Citi Personal Loan ตอบโจทย์ การท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงเทศกาลอย่างสงกรานต์ ปีใหม่ วันหยุดยาว ก็สามารถ ขอสินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อนำไปใช้จ่ายฉุกเฉินได้ 

ชื่อผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลซิตี้ (Citi Personal Loan) สถาบันการเงินซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง ประเทศไทย (citi)ประเภทสินเชื่อสินเชื่อเอนกประสงค์จุดเด่น

สินเชื่อบุคคลซิตี้ “โอกาสเปิดให้คุณได้ทุกวัน”

ซิตี้ เข้าใจทุกความต้องการ กับวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลที่หลากหลายอาทิ การใช้จ่ายส่วนตัว เพื่อการศึกษา เพื่อการขยายกิจการ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ฯลฯ ซิตี้ ยินดีให้คำแนะนำ และนำเสนอสินเชื่อบุคคลอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ท่าน เปรียบเสมือนมีเงินสดเพิ่มขึ้นเพื่อใช้จ่ายในยามต้องการ

สินเชื่อบุคคลซิตี้ - แบ่งเบาทุกเรื่องการเงิน สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ ผ่านออนไลน์วันนี้ รับเลย

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
 • เพิ่มสภาพคล่อง
 • รับอัตราพิเศษ
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้น ลดดอก

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ใดๆ เมื่อรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28%
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 5 - 35 บาทต่อครั้งขึ้นอยู่ กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและ ค่าใช้จ่าย ณ จุดให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ข้อมูลเครดิต 12 บาท ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้ 120 บาท / รอบบัญชี (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 59)
 • การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขภายในบริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม เงื่อนไข รวมถึงการพิจารณาฯและการคืนเอกสาร โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับอัตราพิเศษ สำหรับสมัครสินเชื่อผ่านทางออนไลน์!

รายได้ต่อเดือน(บาท) อัตราพิเศษ
20,000-29,999 26-28%
30,000-39,999 24-28%
40,000-49,999 22-26%
50,000-59,999 21-24%
60,000-79,999 19-22%
80,000 ขึ้นไป

18-22%

 

 

วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,500,000 บาทระยะเวลาการกู้รวมอายุแล้วไม่เกิน 60 ปีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกันไม่คิดค่าบริการรูปแบบการค้ำประกันสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันค่าทวงหนี้ไม่คิดค่าบริการค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนดไม่คิดค่าบริการเงื่อนไขและเอกสารการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี)
 • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
 • ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (ถ้ามี)

พื้นที่ให้บริการกรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ อยุธยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม เชียงใหม่ ลำพูน ร้อยเอ็ด หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สระบุรี นครนายก ราชบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์  อุดรธานี อายุผู้สมัคร21 ปีขึ้นไปรายได้ขั้นต่ำ20,000 บาท/เดือนเอกสารทางด้านหลักประกัน(ไม่ต้องใช้เอกสารทางด้านหลักประกัน)

อัตราดอกเบี้ย / ปี
9%
สินเชื่อบุคคล CIMB THAI
เงื่อนไขเงินเดือน : 20,000 บาท

สำหรับธนาคารซีไอเอ็มบีไทยนั้น มีสินเชื่อบุคคลแค่ตัวเดียวคือ CIMB Personal Cash แต่มีอัตราดอกเบี้ยให้เลือกมากถึง 6 แบบด้วยกัน ตั้งแต่ 9% ไปจนถึง 18% ต่อปี และสามาถผ่อนได้นานที่สุดที่ 5 ปีสำหรับคนเงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป และสำหรับ คนเงินเดือน 15,000 บาท ก็มีสินเชื่อที่สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

อัตราดอกเบี้ย / ปี
9%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบุคคล CIMB

 • ดอกเบี้ย 9% ต่อปี
 • 11.84% ต่อปี
 • 12% ต่อปี
 • 13.33% ต่อปี
 • 15% ต่อปี
 • และ 18% ต่อปี

ดอกเบี้ยต่อปี

อายุสัญญาเงินกู้

เหมาะสำหรับใคร?

9% 12 เดือน ผู้ที่ฐานเงินเดือนต่ำ แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วน และสามารถผ่อนคืนทั้งหมดได้ไม่เกิน 1 ปี
11.84% 24 เดือน ผู้ที่ฐานเงินเดือนปานกลาง และต้องการผ่อนเกิน 1 ปี
12% 24 เดือน ผู้ที่ฐานเงินเดือนต่ำ รับได้กับดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเล็กน้อย แต่ผ่อนได้ยาวกว่าเดิม 1 ปี
15% 36 เดือน ผู้ที่มีฐานเงินเดือนปานกลาง รับได้กับดอกเบี้ยสูง แต่หายใจคล่องกว่าเพราะผ่อนได้ยาวถึง 3 ปี
18% 60 เดือน เงินเดือนต่ำ มีความสามารถในการผ่อนได้น้อยต่องวด และต้องการผ่อนยาวๆ ถึง 5 ปี
13.33% 36 เดือน สำหรับผู้ที่มีฐานเงินเดือนสูง รับได้กับดอกเบี้ย 13.33% และ มีความสามารถผ่อนยาวถึง 3 ปี

โดยปกติแล้วสินเชื่อบุคคลทุกประเภทจะใช้เวลาเพียงแค่ไม่เกิน 7 วัน ในการรู้ผลว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน และสำหรับ CIMB นั้น จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1 สัปดาห์ ในการทราบผลว่าอนุมัติหรือไม่ ทั้งนี้ ความพร้อมของผู้สมัครก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยด้วย คือ ทางธนาคาร CIMB จะประกาศผลหลังจากที่ได้รับเอกสาร 5-7 วัน ทำการ ไม่รวมวันเสาร์และอาทิตย์ อ่านต่อ....

 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
5.88%
จำนำมอเตอร์ไซค์ รับเงินสด 110% กับ สมหวัง เงินสั่งได้
เงื่อนไขเงินเดือน : 6,000 บาท

ผ่อนยาว 30 เดือน รับมอเตอร์ไซค์อายุสูงสุด 10 ปี สินเชื่อสำหรับคนมีรถจักรยานยนต์ ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน เสริมสภาพคล่อง ต่อเติมบ้าน ซ่อมแซมรถ ปลดภาระหนี้ เพียงแค่คุณมีเล่มทะเบียนรถ ก็สามารถมีเงินสดไว้ใช้ แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ด้วยขั้นตอนที่อนุมัติง่าย ไม่ยุ่งยาก ได้เงินไว ไม่ต้องโอนเล่ม รับรถทุกจังหวัด อายุรถสูงสุดถึง 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ปี
5.88%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 • (ถ้ามี)สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนๆ ล่าสุด ของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน 
 • (ถ้ามี)สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือน 
 • เล่มทะเบียนตัวจริง 
 • รถจักรยานยนต์เพื่อตรวจสภาพ

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัท

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%
สมัครบัตรเครดิต Citibank เงินเดือน 15,000 ผ่อนของ 0% 40 เดือน
เงื่อนไขเงินเดือน : 15,000 บาท

เพียงสมัครบัตรเครดิต Citibank Online โดยการกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 5 หน้า จะทำให้ผู้สมัครรู้ได้เลยทันทีว่า ผ่านเกณฑ์การสมัครหรือไม่? อัันที่จริงแล้วการสมัครบัตรเครดิต Citibank ออนไลน์ ผู้สมัคร ควรรู้จักคุณสมบัติการสมัครบัตรเครดิต ของตัวเองให้ดีเสียก่อน ก่อนทำการสมัคร และเนื่องจากว่ามี Citibank มีบัตรเครดิตมากกว่า 9 ประเภท ซึ่งเหมาะกับผู้ใช้แต่ละบุคคล การศึกษาบัตรเครดิตของ Citibank ก่อนการสมัคร จึงเป็นไอเดียที่ดีที่ควรทำ เพราะมันจะทำให้ได้ใช้บัตรเครดิตได้คุ้มค่าที่สุด

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในอดีต เราต้องมานั่งรอผลการอนุมัติบัตรเครดิต กันค่อนข้างนาน บางเคสต้องรอเป็นเดือนกว่าจะทราบ แต่ด้วยการสมัครออนไลน์ของทาง Citibank ในปัจจุบัน ทำให้เรารู้ว่า มันง่ายกว่าเดิมหลาย 100 เท่า และใช้เวลาเพียงไม่ถึง 5 นาที เท่านั้น และเราได้ทำการรีวิวการสมัครบัตร Citibank Online โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ตาม Link ด้านล่าง 

อ่านรีวิวการสมัครบัตรเครดิต Citibank 5 ขั้นตอนที่นี่ 

เริ่มแรก ต้องไปหยิบหลักฐานมาเตรียมพร้อม ดังนี้  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สลิปเงินเดือน, เอกสารแสดงข้อมูลสถานะทางการเงิน ได้แก่ Statement  และเอาไปแปลงไฟล์ให้เรียบร้อย  สแกนเข้าคอมพิวเตอร์  แนะนำว่าทำให้คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Paint ก็ได้ค่ะ และปรับขนาดให้อยู่สัก 200 Kb (แนะนำให้ทำเป็นไฟล์ jpeg ให้อัพโหลดง่ายๆ) เพื่อให้ดาวน์โหลดได้ง่าย  (ถ้าใช้จากที่ทำงานก็สแกนแล้วเอาไฟล์เข้าคอมพิวเตอร์ส่วนตัวไว้ก่อน  หรือ อยู่บ้านก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปเอกสารแล้วค่อยปรับขนาดเอา) ระวังเรื่องเห็นตัวเลขหรือตัวหนังสือไม่ชัดด้วยนะคะ

เอาแบบฟอร์มนี้ Copy ลง word แล้วกรอกข้อมูลรอไว้ใส่ก็ได้

ช่องที่จำเป็นต้องกรอก

เลือกสัญชาติ : ไทย

คำนำหน้าชื่อ  : นาย – นางสาว – นาง

ชื่อ  : (ภาษาไทย) , นามสกุล: (ภาษาไทย)

ชื่อ  : (ภาษาไทย) , นามสกุล: (ภาษาไทย)

เบอร์โทรศัพท์ :    กรอกแยก , อีเมล :

การกรอกข้อมูลสมัครบัตรเครดิต Citibank

 


ข้อมูลส่วนตัว

บ้านเลขที่, ซอย, หมู่บ้าน/คอนโด :
ถนน :
แขวง/ตำบล – เขต/อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
วันเกิด :

วันหมดอายุบัตรประจำตัวประชาชน :

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน :

อัพโหลดบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง สำหรับยื่นสมัครบัตรเครดิตกับ Citi เท่านั้น

รายได้ต่อปี :

การกรอกข้อมูลสมัครบัตรเครดิต Citibank


สถานภาพส่วนตัว

กรอกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน : สถานภาพที่อยู่อาศัย ผ่อนชำระ บ้านของตนเอง เช่น หรืออยู่กับครอบครัว

หมายเลขโทรศัพท์ :

ข้อมูลส่วนตัว

สถานภาพสมรส : โสด, สมรส, หย่า

ข้อมูลอ้างอิง :   เบอร์โทรศัพท์ของผู้อ้างอิง :

ถ้าขนาดของไฟล์สำเนาบัตรประชาชนไม่ผ่าน จะกด Next ไม่ได้

สถานที่ทำงาน

ข้อมูลอาชีพ

ลักษณะของงาน : (พนักงานได้รับเงินเดือนเป็นเงินสด, ลูกจ้าง, ทำงานอิสระ, ว่างงาน)

อาชีพ : เจ้าหน้าที่บริษัท / เจ้าของกิจการ

การกรอกข้อมูลสมัครบัตรเครดิต Citibank

ประเภทธุรกิจ :
ตำแหน่ง :
หมายเลขโทรศัพท์ :
เบอร์ต่อ :

การกรอกข้อมูลสมัครบัตรเครดิต Citibank

ที่อยู่ที่ทำงาน (กรอกเป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบันได้)

อายุงาน : ปี, เดือน
ตอบคำตอบนี้ด้วย — > สถานที่จัดส่งใบแจ้งยอด และ เอกสาร หรือรับทางอีเมล และ คลิกให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ


บริการเสริม

อัพโหลดเอกสารแสดงสถานะทางการเงิน

การกรอกข้อมูลสมัครบัตรเครดิต Citibank

ควรเตรียมไฟล์ไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกแล้ว เพราะว่าถ้ามานั่งทำรูป แล้วหน้าเว็บจะเด้งกลับออกไปหน้าอื่น เพื่อป้องกันคนอื่นมาใช้หน้าจอของคุณ  ดังนั้นหากจะสมัครบัตรเครดิตซิตี้ หรือทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ ควรเตรียมข้อมูลล่วงหน้าไว้ก่อน  สำหรับเอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ให้เลือกที่ สำเนาเอกสารต่างๆ หรือ สลิปเงินเดือนก็ได้

การดำรงตำแหน่งระดับสูงทางราชการ (รวมถึงตำรวจและทหาร)/การเมือง/การฑูต ท่าน หรือสามี/ภรรยา/บุตร/บิดามารดา/พี่น้องของท่าน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง/เคยดำรงตำแหน่ง/อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงทางราชการ (รวมถึงตำรวจและทหาร)/การเมือง/การฑูต คลิกตอบ ใช่  หรือ  ไม่

คำแนะนำพิเศษ จากเว็บไซต์ Promotions.co.th

 • เอกสารแสดงข้อมูล ควรเตรียมเป็นไฟล์ .jpeg
 • เอกสารทุกแผ่น ต้องเซ็น “สำเนาถูกต้อง สำหรับสมัครบัตรเครดิตกับ ซิตี้แบงก์เท่านั้น” พร้อมกับลงชื่อ (ควรลงวันที่ด้วย)
 • ควรเตรียมกรอกข้อมูล ข้างบนนี้ ไว้เป็น ไฟล์เก็บไว้ก่อน ถ้าจะสมัครก็ค่อยเปิดเว็บ Copy มาวางลงทีเดียว เพราะหน้าจอจะมีการตัดอัตโนมัติ แค่ลุกเข้าห้องน้ำกลับมา หน้าจอก็เด้งกลับออกไปหน้าอื่นแล้ว (เพื่อป้องกันคนอื่นเข้ามาใช้หน้าจอของคุณค่ะ)

สุดท้ายนี้ หากคุณกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ธนาคารจะโทรศัพท์ติดต่อกลับมาภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อให้คุณได้รับอนุมัติบัตรเครดิต  แต่หากเอกสารมีปัญหา อย่าง เอกสารใบหน้าดำเกินไป  ใบหน้าเห็นรูปไม่ชัด และอื่นๆ เจ้าหน้าที่อาจจะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ


คำถามพิเศษ

Q :  เป็นเจ้าของธุรกิจ  ไม่มีสลิปเงินเดือน สมัครได้หรือไม่?

A :  ได้ค่ะ แต่ต้องเตรียมเอกสารจดทะเบียนบริษัทเผื่อไว้ ในกรณีเจ้าหน้าที่ซิตี้แบงก์ติดต่อกลับ

 

Q :  ไฟล์รูปเอกสาร แปลงไฟล์ไม่เป็น ทำอย่างไรดี?

A : ในกรณีที่ถ่ายรูปมา รู้สึกว่าระบบจะ Auto Resize เปลี่ยนขนาดให้อัตโนมัติ  แต่ว่าหากจะให้ดีควรนำลงคอมพิวเตอร์ แล้วเปลี่ยนขนาดด้วยโปรแกรมง่ายๆ อย่าง Paint ค่ะ

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%
บัตรเครดิต Citi Premier มาใหม่ 2019 สมัครออนไลน์ รับคะแนน 10,000
เงื่อนไขเงินเดือน : 30,000 บาท

สำหรับบัตร Citi Premier จะมีการเปิดให้สมัคร เฉพาะคนไทย และในประเทศไทยเท่านั้น และประเทศไทยเป็นที่แรกที่มีบัตรรุ่นนี้ ซึ่ง ลูกค้า Citi M บางส่วนได้รับการเปลี่ยนเป็นบัตร Citi Premier ไปบ้างแล้ว

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 1. ผู้ถือบัตรเครดิต Citi Premier จะได้รับคะแนน X4 ในการช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง เดอะมอลล์, เซ็นทรัล, Duty Free ทั่วโลก
 2. นอกจากนี้จะได้รับคะแนน X2 สำหรับการใช้จ่ายประเภทอื่นๆ
 3. บัตร Citi Premier สามารถใช้คะแนนแลกรับส่วนลดค่าสินค้าได้ 15% ที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนลดที่มากกว่าบัตร Co-Brand ทั่วไป
 4. รับ Cash Rebate สูงถึง 5% เมื่อใช้บัตร Citi Premier ช้อปปิ้งในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำที่ร่วมรายการ
 5. คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุและนำไปแลกของรางวัลต่าง ๆ ได้มากมาย

บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ (รับสมัครตั้งแต่ 1 ส.ค. 61 เป็นต้นไป)

รายได้ขั้นต่ำสำหรับการสมัคร

 • ผู้มีสัญชาติไทย   30,000 บาท
 • คนต่างชาติ         80,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปี

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม
 • ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลัก            5,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม           1,000 บาท

*ธนาคารซิตี้แบงก์จะยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมเมื่อมียอดใช้จ่ายรวมกัน 300,000 บาทภายใน 12 รอบบัญชี

โปรโมชั่นการสมัครเฉพาะช่องทางออนไลน์

 • ระยะเวลาโปรโมชั่น:  1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 61
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 10,000 คะแนน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รวม 8,000 บาท (รวมทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ และสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement)

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับช่วง 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 61

 • รับคะแนนสะสม x10 เมื่อมียอดใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้าทั่วโลก ครบทุก 5,000 บาท / เซลล์สลิป จำกัดยอดใช้จ่าย 50,000 บาทตลอดรายการ
 • ลงทะเบียนร่วมรายการเพียงครั้งเดียว พิมพ์ SHOP (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้ายโดยไม่เว้นวรรค ส่งมาที่ 4712228

 

 

สิทธิประโยชน์หลัก

 1. รับคะแนนซิตี้ รีวอร์ด 4 เท่า เมื่อใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ทั่วโลก

และ รับคะแนนซิตี้ รีวอร์ด 2 เท่า สำหรับการใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 1. รับส่วนลดเพิ่ม 15% เมื่อใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ

(The Mall, Central, Emporium, Emquartier, Paragon)

 1. รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ

      (Tops, Home Fresh Mart, Gourmet Market, Foodland, Villa Market)

สิทธิประโยชน์ในห้าง

ใช้คะแนนแลกส่วนลดได้ 15% สำหรับการซื้อสินค้าในห้างฯที่ร่วมรายการ  (The Mall, Central, Emporium, Emquartier, Paragon)

สิทธิประโยชน์ที่Supermarket

เงินคืน 5% เมื่อใช้จ่าย 800บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สำหรับ supermarket ที่ร่วมรายการ (Tops, Home Fresh Mart, Gourmet Market, Foodland, Villa Market)

คะแนนเมื่อซื้อของในห้าง

รับคะแนน X4 สำหรับยอดซื้อจากห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง และ Duty Free ทั่วโลก

   
   

คะแนนสำหรับยอดใช้จ่ายอื่นๆ

คะแนน X2

สิทธิพิเศษเติมน้ำมัน

เงินคืน 3% เมื่อเติมน้ำมันที่เชลล์ผ่านบัตรฯ ครบทุก 800 บาท

Miracle Loungeที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ ดอนเมือง

2 ครั้งต่อปี/ปฏิทิน

Priority Pass

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น(เมื่อมียอดใช้จ่าย 1 ล้านบาทต่อปีปฏิทิน)

บริการรถรับส่งสนามบิน (limousine)

ฟรี เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับต่างประเทศ ผ่านบริษัท โกลเบิ้ล ยูเนี่ยน เอ็กเพรส

อัตราการแลกไมล์

3 คะแนน = 1 ไมล์ สำหรับทุกสายการบิน

สายการบินที่แลกไมล์ได้

การบินไทย

 

Bangkok Airways

 

AirAsia

 

Cathay Pacific

 

British Airways

 

Etihad Airways

 

EVA Air

 

Qantas

 

Qatar

 

Singapore Airlines

การแลกคะแนนสะสม

มีของรางวัลมากมายซึ่งสามารถแลกได้บนรีวอร์ด แคตตาล็อก รวมถึงทริปท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม

นอกจากนี้ยังใช้คะแนนแลกเป็นส่วนลดค่าสินค้า หรือใช้คะแนนแลกสินค้าบางรายการ ผ่านทาง SMS หรือ ผ่านทาง Citi LINE Connect ได้อย่างง่ายๆ

ผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการ

0% สูงสุด10 เดือน

ที่จอดรถพิเศษ

มีที่ศูนย์การค้าชั้นนำ 7 แห่ง

อื่นๆ

ซื้อตั๋วหนังได้ในราคาพิเศษ 69 บาท/ที่นั่ง ที่ SF Cinema

 

รับเครื่องดื่มฟรีที่ Dean & Deluca, Harrods, Simply W, และ TWG 1 สิทธิ์ ต่อเดือน

 

รับคะแนนซิตี้ รีวอร์ด x4 เมื่อใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลอดภาษีทั่วโลก

รายละเอียด

 • ทุกการใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีทั่วโลก ตาม MCC ที่ Visa และ Mastercard กำหนด 0310, 5311, 5309
 • ยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่นับรวมยอดแบ่งจ่ายรายเดือน (Citi Paylite) การยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ หรือรายการเงินคืนที่เกิดจากการขอคืนเงินภาษีในทุกประเภท (Tax Refund) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามยอดค้างชำระ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

 

รับคะแนนซิตี้ รีวอร์ด x2 ทุกการใช้จ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายละเอียด

 • ทุกการใช้จ่าย ทั้งนี้ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเบิกเงินสดล่วงหน้า เงินสดโทรสั่งได้ เงินสดสั่งออนไลน์ การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯเพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา การใช้จ่าย ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศ ยอดใช้จ่ายในห้างแม็คโคร การใช้บริการชำระค่าบริการผ่านซิตี้ออนไลน์ การยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ หรือรายการเงินคืนที่เกิดจากการขอคืนเงินภาษีในทุกประเภท (Tax Refund) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามยอดค้างชำระ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
 • ยอดแบ่งจ่ายรายเดือน (Citi Paylite) ทุกยอด จะได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด X2  โดยธนาคารฯ จะคำนวณคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด จากยอดที่เรียกเก็บแต่ละรอบบัญชี

 

แลกคะแนน Citi Thankyou Rewards ง่ายๆ

 • เปลี่ยนคะแนนสะสมของคุณเป็นเที่ยวบิน ห้องพักโรงแรม บัตรกำนัล หรือรถเช่าได้ที่ www.citibank.co.th/thankyou
 • คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด ไม่มีวันหมดอายุ

แลกรับของกำนัลหรือส่วนลดเพิ่มทันที ณ จุดขายกับ Instant Citi Rewards

 

สิทธิประโยชน์ในการซื้อสินค้าและใช้บริการในศูนย์การค้าชั้นนำ

สิทธิประโยชน์ในห้างสรรพสินค้า

รับส่วนลดเพิ่ม 15% เมื่อใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ

 

รายละเอียด

 • เฉพาะการใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้าในเครือ เดอะมอลล์ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน เซ็นทรัลและเซ็น เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
 • เฉพาะการใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อแลกรับส่วนลด 15% เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ หลักที่มีคะแนนเพียงพอต่อการแลกรับส่วนลดเท่านั้น

 

สิทธิประโยชน์ในซูเปอร์มาร์เก็ต

รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ

รายละเอียด

 • เฉพาะการใช้จ่ายใน Tops Supermarket, Gourmet Market, Home Fresh Mart, Villa Market และ Foodland Supermarket ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 61 – 31 ธ.ค. 62
 • สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป และจำกัดเครดิตเงินคืน 500 บาท/ สมาชิกบัตรฯ (บัตรหลักรวมบัตรเสริม)/ เดือน/ รวมทุกซูเปอร์มาร์เก็ต
 • ลงทะเบียนผ่าน SMS เพียงครั้งเดียวเพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ SUP (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

 

 

บริการที่จอดรถสำรองพิเศษ ที่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ พารากอน เซ็นทรัลชิดลม เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เซ็นทรัลพระราม3 และเซ็นทรัล เวสต์เกต

รายละเอียด

 • ที่จอดรถสำรองพิเศษพร้อมให้บริการตั้งแต่ 1 ส.ค. 61
 • ธนาคารฯสงวนสิทธิ์เมื่อที่จอดรถเต็ม
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมค่าบริการจอดรถ
 • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกที่จอดรถสำรองพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่คงสถานสภาพสมาชิกและแสดงบัตรฯ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนใช้บริการ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น

สิทธิประโยชน์ที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema

รายละเอียด

 • รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในราคา 69 บาท/ ที่นั่ง ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema ทั่วประเทศ วันนี้ – 31 ม.ค. 62
 • จำกัดสิทธิ์ 2 ที่นั่ง/ เดือน/ สมาชิกบัตรฯ (บัตรหลักรวมบัตรเสริม)
 • จำกัดสิทธิ์ 800 ที่นั่ง/ เดือน

 

รับเครื่องดื่มฟรี ณ ร้านที่ร่วมรายการ

รายละเอียด

 • สมาชิกบัตรฯสามารถรับเครื่องดื่มฟรีได้ที่ DEAN & DELUCA, Harrods, Simply W, TWG ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
 • จำกัด 1 แก้ว/ สมาชิกบัตรฯ (บัตรหลักรวมบัตรเสริม)/ เดือน/รวมทุกร้านที่ร่วมรายการ
 • เฉพาะเครื่องดื่มที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • จำกัดการรับเครื่องดื่มฟรีรวม 10,000 แก้ว/ เดือน/ รวมทุกร้านที่ร่วมรายการ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่คงสถานสภาพสมาชิกและแสดงบัตรฯ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนใช้บริการ

 

สิทธิประโยชน์ในการเดินทาง

Miracle Lounge

บริการห้องพักรับรองพิเศษ Miracle Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง 2 ครั้ง/ ปีปฏิทิน

(ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้ติดตามหรือผู้อื่นได้)

รายละเอียด

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์เท่านั้น
 • กรุณาแสดงบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ พร้อม boarding pass ก่อนเข้าใช้บริการ
 • ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง หากเกินกว่านั้น ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้สูงสุด 2 ครั้งต่อปี ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม (การนับสิทธิ์ในการรับบริการจะถูกนับใหม่ ตามปีปฏิทิน)
 • ในกรณีที่ท่านรับบริการเกินจากที่ธนาคารกำหนด ทางธนาคารจะเรียกเก็บค่าใช้บริการ 1,000 บาท จากบัตรเครดิตของท่านในรอบบัญชีถัดจากเดือนที่ท่านใช้บริการห้องพักรับรอง Miracle Lounge
 • เนื่องจากการเข้าใช้บริการห้องพักรับรองพิเศษดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องพักรับรอง Miracle Lounge

 

Priority Pass

บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินกว่า 1,000 แห่ง ทั่วโลก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

รายละเอียด

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ที่มียอดใช้จ่าย 1 ล้านบาทขึ้นไปภายใน 12 เดือน นับตามปีปฏิทิน
 • สำหรับรอบปี 2561 ธนาคารจะคำนวนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ซิตี้เอ็ม วีซ่าที่ท่านเป็นสมาชิกและการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ซิตี้ พรีเมียร์ที่ท่านได้รับแทนบัตรฯ ซิตี้ เอ็มวีซ่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61
 • สมาชิกบัตรฯที่มียอดใช้จ่ายถึง 1 ล้านบาทในรอบปีปฏิทิน สงวนสิทธิ์การใช้สิทธิ์เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น (ไม่รวมผู้ติดตาม) จะได้รับบัตร Priority Pass ภายใน 28 ก.พ. 62
 • บัตร Priority Pass มีอายุ 1 ปีนับจากวันออกบัตร
 • จำกัดยอดใช้จ่ายในหมวด Supermarket/Hypermart (MCC Code 5411,5310) ที่นำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์บริการห้องรับรองพิเศษ ไม่เกิน 200,000 บาท/ สมาชิกบัตรฯ (บัตรหลักรวมบัตรเสริม)/ รอบปีปฏิทิน
 • ยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเบิกเงินสดล่วงหน้า เงินสดโทรสั่งได้ เงินสดสั่งออนไลน์ การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯเพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา การใช้จ่าย ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศ ยอดใช้จ่ายในห้างแม็คโคร กองทุน Mutual Fund, LTF, RMF การใช้บริการชำระค่าบริการผ่านซิตี้ออนไลน์ การยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ หรือรายการเงินคืนที่เกิดจากการขอคืนเงินภาษีในทุกประเภท (Tax Refund) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามยอดค้างชำระ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

 

บริการรถลีมูซีน

ฟรีบริการ ลีมูซีนจากบ้านถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จำกัดระยะทาง 40 กม. จากบ้านถึงสนามบิน

รายละเอียด

 • บริการรถลีมูซีน จากบ้านถึงสนามบิน เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ต่างประเทศ ไม่รวมสายการบิน low cost ผ่านบริษัท โกลเบิ้ล ยูเนี่ยน เอ็กเพรส โทร. 0-2308-2699
 • บริษัท โกลเบิ้ล ยูเนี่ยน เอ็กเพรส เป็นช่องทางเลือกสำหรับลูกค้าในการจองตั๋วเดินทาง และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับการเดินทางซึ่งลูกค้า จะเลือกใช้บริการนั้นกับผู้ให้บริการโดยตรง ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขายหรือให้บริการแต่อย่างใด สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ติดต่อบริษัท โกลเบิ้ล ยูเนี่ยน เอ็กเพรส โทร. 0-2308-2699
 • บริการลีมูซีนไม่เกิน 40 กม. ในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น หากระยะทางเกินที่กำหนด สมาชิกบัตรฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างในการใช้บริการ
   

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

สถานีน้ำมันเชลล์

รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี 3% เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ผ่านบัตรฯ ครบทุก 800 บาท แต่ไม่เกิน 1,600 บาทต่อเซลล์สลิป และสูงสุด 4,800 บาทต่อเดือน

รายละเอียด

 • คำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดการใช้จ่ายทุกๆ 800 บาท/ เซลล์สลิป และไม่เกิน 1,600 บาท/เซลล์สลิป โดยจำกัดยอดใช้จ่ายรวม 4,800 บาทแรก/ เดือน/ ลูกค้า 1 ท่าน (รวมบัตรทุกประเภท และบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)
 • เฉพาะปั๊มน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • การจำกัดเครดิตเงินสูงสุดเป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรเครดิตที่มีการใช้จ่ายสูงสุดในยอด 4,800 บาทแรกในแต่ละเดือน หรือหากลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรหลายใบด้วยยอดที่เท่ากัน การจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดนั้นจะเป็นไปตามบัตรเครดิตที่ได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักหรือบัญชีออมทรัพย์ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นเดือนนั้นๆ
 • ลงทะเบียนผ่าน SMS เพียงครั้งเดียวเพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ GAS (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสถานภาพสมาชิกบัตร ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืน
 • โปรแกรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทยเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์งดให้คะแนนสะสมสำหรับยอดการใช้จ่ายสำหรับการเติมน้ำมันผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการที่สถานีบริการน้ำมันทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 61 – 31 มี.ค. 62

 

สิทธิคุ้มครอง

ประกันสินค้าสูงสุด 400,000 บาทต่อครั้ง หรือ 120,000 บาทต่อชิ้น หากสินค้าที่ซื้อผ่านบัตรฯ สูญหาย หรือเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 30 วัน

ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ภายในบ้าน และบริการเลขาส่วนตัว ตลอด 24ชั่วโมง

สิทธิในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 25 ล้านบาท เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรฯ

วงเงินชดเชยสูงสุด 20,000 บาทต่อสมาชิกบัตรฯ หากเที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า

วงเงินชดเชยสูงสุด 50,000 บาทต่อสมาชิกบัตรฯ หากกระเป๋าเดินทางสูญหาย

 

หมายเหตุ:  ข้อจำกัดในการคุ้มครอง, เงื่อนไข รวมถึงค่าเสียหายส่วนแรกที่สมาชิกบัตรฯ ต้องรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับแผนคุ้มครองที่ออกโดยบริษัทรับประกันภัย ผ่านบริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สอบถามข้อมูลเพื่มเติมที่ 098-249-5657 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่คู่มือสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%
บัตรเครดิต ธนชาต แบล็กคไดมอนด์
เงื่อนไขเงินเดือน : 300,000 บาท

บัตร VISA และ MasterCard Thanachart Black Diamond บัตรแห่งการสะสมคะแนน และสำหรับผู้ที่มีเงินเดือนมากกว่า 300,000 ขึ้นไป เหมาะสำหรับการใช้ในต่างประเทศ ในหมวดท่องเที่ยว ร้านอาหาร และเก็บคะแนนสะสมได้ไวขึ้นเร็วขึ้น

 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 1. คะแนนสะสม (T-Rewards) รายการสะสมคะแนนจากการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้แลกของกำนัลฟรี หรือแลกเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
   
  การใช้จ่ายผ่านบัตร ใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม
  ในต่างประเทศ 6 คะแนนสะสม (4.16 บาท = 1 คะแนน)
  หมวดท่องเที่ยว 4 คะแนนสะสม (6.25 บาท = 1 คะแนน)
  หมวดร้านอาหาร 2 คะแนนสะสม (12.50 บาท = 1 คะแนน)
  หมวดอื่นๆ 1 คะแนนสะสม (25.00 บาท = 1 คะแนน)
 2. เครดิตเงินคืนที่สถานีน้ำมันรับรายการคืนเงิน (Cash Back) เข้าบัญชีบัตรเครดิตจากการชำระค่าน้ำมันผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ ภายใน 2 รอบบัญชี นับจากวันที่ทำรายการนั้นๆ โดยจะได้รับรายการคืนเงินดังนี้
   

  ประเภทบัตรเครดิต

  ยอดใช้จ่ายชำระค่าน้ำมัน
  ผ่านบัตรเครดิตต่อเดือน

  เครดิตเงินคืนของยอด
  ค่าใช้จ่ายน้ำมันผ่านบัตรเครดิต

  บัตรเครดิตธนชาต แบล็คไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด เวิลด์

  น้อยกว่า 5,000 บาท

  3.1%

  ตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาท

  1.5%

  บัตรเครดิตธนชาต แบล็คไดมอนด์ วีซ่า ซิกเนเจอร์

  น้อยกว่า 5,000 บาท

  2.1%

  ตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาท

  1%

 3. แบ่งชำระรายเดือน ดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน อภิสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ แบ่งชำระรายเดือนดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน เปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต สำหรับยอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือน 0% นาน 6 เดือน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถขอใช้บริการได้ที่ Black Diamond Contact center 0-2217-5222
 4. บริการห้องรับรองพิเศษ ณ ท่าอากาศยานชั้นนำทั่วโลก เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสะดวกสบาย ณ ห้องรับรองพิเศษ ณ ท่าอากาศยานชั้นนำกว่า 800 แห่งทั่วโลก พร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย
 5. บริการอัพเกรดห้องรับรองพิเศษ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เมื่อท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ท่านสามารถอัพเกรดเพื่อเพิ่มระดับการพักผ่อนอย่างสะดวกสบายจากห้องพัก Boutique Lounge (ชั้นประหยัด) ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เป็น Blue Ribbon Club (ชั้นธุรกิจ)
 6. บริการอัพเกรดชั้นโดยสารกับการบินไทย ยกระดับในการเดินทาง ด้วยบริการอัพเกรดบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจของสายการบินไทย สำหรับเส้นทางในประเทศ
 7. บริการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Meet and Assist Service)
 8. บริการรถลีมูซีนรับ-ส่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง
 9. บริการเลขาส่วนตัว (Personal Assistant Service)บริการเลขาส่วนตัว 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยท่านสามารถติดต่อผ่าน BLACK Diamond Contact Center ที่มีผู้ช่วยส่วนบุคคลในการให้ข้อมูล และทำการสำรองบริการต่างๆ แก่ผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ ให้บริการทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 10. บริการฟิตเนส ณ สถานบริการชั้นนำ เช่น The Olympic Club โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, เซนทาราแกรนด์ ที่เซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าว และเจดับบลิวแมริออทกรุงเทพ
 11. อัตราดอกเบี้ยพิเศษบวกเพิ่ม 0.25% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำ 6 เดือน
 12. แผนประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดถึง 20 ล้านบาท ทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ท่านและครอบครัวที่ร่วมเดินทางจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงสุดถึง 20,000,000 บาท โดยไม่เสียค่าเบี้ยประกันภัย 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมรายปี*

*ค่าธรรมเนียมรายปีจะได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย ณ วันที่สมัครบัตรเครดิต

บัตรเครดิตธนชาตไดมอนด์ 400 บาท
บัตรเครดิตธนชาตบลูไดมอนด์ 4,000 บาท
บัตรเครดิตธนชาตแบล็คไดมอนด์ 7,000 บาท
บัตรเครดิตธนชาตลีฟมาสเตอร์การ์ดแพลทินัม 400 บาท
บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ 400 บาท

ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดจากเครื่อง ATM

3% ของจำนวนเงินที่เบิกถอน
(เบิกถอนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 บาท) 

ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน

200 บาท/ ครั้ง

ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด

200 บาท/ ครั้ง

ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (สำหรับชุดที่ 2 เป็นต้นไป)

50 บาท/ ครั้ง

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเติม และอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 

 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%
บัตรเครดิต ธนชาต บลูไดมอนด์
เงื่อนไขเงินเดือน : 50,000 บาท

บัตร VISA และ MasterCard Thanachart Blue Diamond บัตรแห่งการสะสมคะแนน และสำหรับผู้ที่มีเงินเดือนมากกว่า 50,000 ขึ้นไป เหมาะสำหรับการใช้ในต่างประเทศ ในหมวดท่องเที่ยว ร้านอาหาร และเก็บคะแนนสะสมได้ไวขึ้นเร็วขึ้น

 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 1. คะแนนสะสม (T-Rewards) รายการสะสมคะแนนจากการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้แลกของกำนัลฟรี หรือแลกเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
   
  การใช้จ่ายผ่านบัตร ใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม
  ในต่างประเทศ 4 คะแนนสะสม (6.25 บาท = 1 คะแนน)
  หมวดท่องเที่ยว 3 คะแนนสะสม (8.33 บาท = 1 คะแนน)
  หมวดร้านอาหาร 2 คะแนนสะสม (12.50 บาท = 1 คะแนน)
  หมวดอื่นๆ 1 คะแนนสะสม (25.00 บาท = 1 คะแนน)
 2. เครดิตเงินคืนที่สถานีน้ำมันรับรายการคืนเงิน (Cash Back) เข้าบัญชีบัตรเครดิตจากการชำระค่าน้ำมันผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ ภายใน 2 รอบบัญชี นับจากวันที่ทำรายการนั้นๆ โดยจะได้รับรายการคืนเงินดังนี้
   

  ประเภทบัตรเครดิต

  ยอดใช้จ่ายชำระค่าน้ำมัน
  ผ่านบัตรเครดิตต่อเดือน

  เครดิตเงินคืนของยอด
  ค่าใช้จ่ายน้ำมันผ่านบัตรเครดิต

  บัตรเครดิตธนชาต บลูไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด เวิลด์

  น้อยกว่า 5,000 บาท

  3.1%

  ตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาท

  1.5%

  บัตรเครดิตธนชาต บลูไดมอนด์ วีซ่า ซิกเนเจอร์

  น้อยกว่า 5,000 บาท

  2.1%

  ตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาท

  1%

 3. แบ่งชำระรายเดือน ดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน อภิสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ แบ่งชำระรายเดือนดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน เปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต สำหรับยอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือน 0% นาน 6 เดือน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถขอใช้บริการได้ที่ Blue Diamond Contact center 0-2217-5557
 4. บริการห้องรับรองพิเศษ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับความสะดวกสบายกับเอกสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องพักรับรองพิเศษของ Louis Tavern ณ ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
 5. บริการเลขาส่วนตัว (Personal Assistant Service)บริการเลขาส่วนตัว 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยท่านสามารถติดต่อผ่าน Blue Diamond Contact Center(บริการให้ข้อมูลและสำรองบริการ, ช่วยเหลือด้านการเดินทาง, ข้อมูลด้านการแพทย์ ฯลฯ)
 6. แผนประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดถึง 20 ล้านบาท ทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาต บลู ไดมอนด์ ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ท่านและครอบครัวที่ร่วมเดินทางจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงสุดถึง 20,000,000 บาท โดยไม่เสียค่าเบี้ยประกันภัย

  ** หมายเหตุ

  ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากคู่มือและสิทธิประโยชน์เสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตบลูไดมอนด์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วัน

 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมรายปี*

*ค่าธรรมเนียมรายปีจะได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย ณ วันที่สมัครบัตรเครดิต

บัตรเครดิตธนชาตไดมอนด์ 400 บาท
บัตรเครดิตธนชาตบลูไดมอนด์ 4,000 บาท
บัตรเครดิตธนชาตแบล็คไดมอนด์ 7,000 บาท
บัตรเครดิตธนชาตลีฟมาสเตอร์การ์ดแพลทินัม 400 บาท
บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ 400 บาท

ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดจากเครื่อง ATM

3% ของจำนวนเงินที่เบิกถอน
(เบิกถอนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 บาท) 

ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน

200 บาท/ ครั้ง

ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด

200 บาท/ ครั้ง

ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (สำหรับชุดที่ 2 เป็นต้นไป)

50 บาท/ ครั้ง

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเติม และอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%
บัตรเครดิต ธนชาต ไดมอนด์
เงื่อนไขเงินเดือน : 20,000 บาท

บัตร VISA และ MasterCard Thanachart Diamond บัตรแห่งการสะสมคะแนน ซึ่งได้รับการ Upgrade มาจาก Thanachart Drive

 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์


 1. คะแนนสะสม (T-Rewards) รายการสะสมคะแนนจากการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้แลกของกำนัลฟรี หรือแลกเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
   
  การใช้จ่ายผ่านบัตร ใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม
  ในต่างประเทศ 4 คะแนนสะสม (6.25 บาท = 1 คะแนน)
  หมวดท่องเที่ยว 3 คะแนนสะสม (8.33 บาท = 1 คะแนน)
  หมวดร้านอาหาร 2 คะแนนสะสม (12.50 บาท = 1 คะแนน)
  หมวดอื่นๆ 1 คะแนนสะสม (25.00 บาท = 1 คะแนน)
 2. เครดิตเงินคืนที่สถานีน้ำมันรับรายการคืนเงิน (Cash Back) เข้าบัญชีบัตรเครดิตจากการชำระค่าน้ำมันผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ ภายใน 2 รอบบัญชี นับจากวันที่ทำรายการนั้นๆ โดยจะได้รับรายการคืนเงินดังนี้
   

  ประเภทบัตรเครดิต

  ยอดใช้จ่ายชำระค่าน้ำมัน
  ผ่านบัตรเครดิตต่อเดือน

  เครดิตเงินคืนของยอด
  ค่าใช้จ่ายน้ำมันผ่านบัตรเครดิต

  บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม

  น้อยกว่า 5,000 บาท

  3.1%

  ตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาท

  1.5%

  บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ วีซ่า แพลทินัม

  น้อยกว่า 5,000 บาท

  2.1%

  ตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาท

  1%

 3. แบ่งชำระรายเดือน ดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน อภิสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ แบ่งชำระรายเดือนดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน เปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต สำหรับยอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือน 0% นาน 6 เดือน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถขอใช้บริการได้ที่ Call center 1770
 4. แผนประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงถึง 10,000,000 บาทโดยไม่เสียค่าเบี้ยประกันภัย

  ** หมายเหตุ

  ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากคู่มือและสิทธิประโยชน์เสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตไดมอนด์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วัน

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%
บัตรเครดิต KTC X WORLD REWARDS MASTERCARD
เงื่อนไขเงินเดือน : 50,000 บาท

บัตรเครดิต KTC X World Rewards MasterCard.. ให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า รับคะแนนสะสม Forever Rewards สูงสุด X3 ในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว และต่างประเทศ (เป็นสกุลเงินต่างประเทศ)

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ชื่อ Credit / Debit Card : บัตรเครดิต KTC X WORLD REWARDS MASTERCARD
สถาบันการเงิน : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัตร : ประเภทบัตรเครดิตทั่วไป, บัตร MasterCard

เหมาะสำหรับ :  ผู้ชอบช้อปปิ้งทั่วไป, ผู้ชอบท่องเที่ยว-เดินทาง, ผู้ชอบสังสรรค์-ทานอาหาร

จุดเด่น      :   บัตรเครดิต KTC X World Rewards MasterCard.. ให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า รับคะแนนสะสม Forever Rewards สูงสุด X3 ในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว และต่างประเทศ (เป็นสกุลเงินต่างประเทศ)

 

วงเงินและดอกเบี้ย

วงเงินสูงสุด : 5 เท่าของรายได้

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย : 45 วัน

ยอดชำระขั้นต่ำ : 10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ดอกเบี้ยค้างชำระ : 20.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ

สมัครบัตรเสริมได้ : 4 ใบ

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

วงเงิน : 100 % ของวงเงิน , ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%) : 3 %

ดอกเบี้ย (ต่อปี) : 20 %

สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา) :

 • รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS สูงสุด X3 เมื่อใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว และทุกการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

 • แลกรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร โดยใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 100,000 คะแนน = 15,000 บาท (จากปกติ 10,000 บาท)

 • เที่ยวแบบไร้ขีดจำกัด เช่ารถราคาพิเศษจาก Hertz
  - รับส่วนลด 10% เมื่อเช่ารถ Hertz ทุกที่ทั่วโลก
  - พร้อมรับสิทธิพิเศษอัปเกรดรถ 2 ชั้น (กรณีว่าง)

 • รับบัตรสมาชิก Starwood Preferred Guest Gold Status
  - รับเพิ่ม 50% Starpoints
  - ยกระดับห้องพักเป็นพิเศษ
  - Late Check Out
  - รับของกำนัลสุดพิเศษจากทางโรงแรม

 • ส่วนลด 20% เมื่อพัก 2 คืนขึ้นไป สำหรับโรงแรมในเครือ Starwood ภาคเอเชียแปซิฟิก

 • สิทธิพิเศษจากโรงแรมชั้นนำ และรีสอร์ทกว่า 1,000 แห่ง จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และร้านอาหารกว่า 100 ร้านค้า เช่น
  - บริการยกระดับห้องพัก
  - อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
  - Early Check In หรือ Late Check Out
  - ของกำนัลพิเศษเพื่อสมาชิก
  - ที่นั่งพิเศษในร้านอาหารชั้นนำ
  - เครื่องดื่มต้อนรับ/ อาหารสุดพิเศษ

 • ห้องพักรับรอง Royal Silk Lounge 2 ครั้ง/ ปี

 • ประกันการเดินทางต่างประเทศคุ้มครองสูงสุด 20,000,000 บาท

 • รับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน 5% และประกันการท่องเที่ยว 20% ที่ KTC WORLD TRAVEL SERVICE

 • บริการเลขาส่วนบุคคล ทุกที่ ทุกเวลา 

 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

บัตรหลัก : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

บัตรเสริม : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก : ฟรีมีเงื่อนไข (บัตรหลักใบที่ 1 - 2 ค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท/บัตร/ปี, บัตรหลักใบที่ 3 ขึ้นไป ค่าธรรมเนียมบัตรฯ รายปี 500 บาท/บัตร/ปี)

บัตรเสริม : มีค่าใช้จ่าย (บัตรเสริมใบที่ 1 - 2 ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี, บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป ค่าธรรมเนียมบัตรฯ รายปี 500 บาท/บัตร/ปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์สมัคร : บุคคลทั่วไป

อายุ : บัตรหลัก ตั้งแต่20 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่18 ปี

รายได้ขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 50,000 บ./เดือน 

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ :  -

 

เอกสารการสมัคร

บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้ประจำ/ พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น

 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี

 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน / ประกอบธุรกิจในไทยแนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit)ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปเพิ่มเติม

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

กรณีบัตรเสริม

 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก

 • โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%
บัตรเครดิต KTC World Rewards MasterCard
เงื่อนไขเงินเดือน : 50,000 บาท

บัตรเครดิต KTC World Rewards MasterCard รับสิทธิพิเศษเมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศผ่านบัตรฯ ในต่างประเทศ ทุกที่ ทั่วโลก รับคะแนนสะสม Forever Rewards 2 เท่า โดยไม่กำหนดยอดการใช้จ่ายขั้นต่ำหรือสูงสุด

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 

ชื่อ Credit / Debit Card : บัตรเครดิต  KTC WORLD REWARDS MASTERCARD

สถาบันการเงิน : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัตร : ประเภทบัตรร่วมร้านค้า-บริการ (โตโยต้าสยามออโต้ ซาลอน), บัตร MasterCard (Titanium)

เหมาะสำหรับ :  ผู้ชอบช้อปปิ้งทั่วไป, ผู้ชอบท่องเที่ยว-เดินทาง, ผู้ชอบสังสรรค์-ทานอาหาร

จุดเด่น      :   บัตรเครดิต KTC World Rewards MasterCard... รับสิทธิพิเศษเมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศผ่านบัตรฯ ในต่างประเทศ ทุกที่ ทั่วโลก รับคะแนนสะสม Forever Rewards 2 เท่า โดยไม่กำหนดยอดการใช้จ่ายขั้นต่ำหรือสูงสุด พร้อมถูกกว่า! กับค่าธรรมเนียมอัตราความเสี่ยงการแปลงสกุลเงินต่างประเทศไม่เกิน 2%

วงเงินและดอกเบี้ย

วงเงินสูงสุด : 5 เท่าของรายได้

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย : 45 วัน

ยอดชำระขั้นต่ำ : 10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ดอกเบี้ยค้างชำระ : 20.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ

สมัครบัตรเสริมได้ : 4 ใบ

 

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

วงเงิน : 100 % ของวงเงิน , ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%) : 3 %

ดอกเบี้ย (ต่อปี) : 20 %

สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา) :

 • รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS X2 เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
 • สิทธิพิเศษระดับ World MasterCard เช่น
  - รับบัตรสมาชิก Starwood Preferred Guest Gold Status เมื่อเข้าพักโรงแรมในเครือ Starwood Hotels หรือ Resorts อย่างต่ำ 1 คืน
  - ส่วนลด 20% โรงแรมเครือ Starwood Hotels และ Resorts ในพื้นที่ Asia Pacific เมื่อเข้าพักตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป
  - ส่วนลด 10% เมื่อเช่ารถ Hertz ทุกที่ทั่วโลก พร้อมอัพเกรดรถของท่านสองขั้น (กรณีว่าง)
  - พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆจาก www.worldcard.mastercard.com อีกมากมาย
 • ฟรี บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้ง/ปี
 • สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service บริการข้อมูลเพื่อการเดินทาง และท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
  -
  รับส่วนลด 5% สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ (จากราคาปกติเท่านั้น)
  - รับส่วนลด 20% สำหรับ Travel Insurance
 • อุ่นใจในทุกการเดินทางด้วยบริการคุ้มครองอุบัติเหตุ ด้วยวงเงินประกันสูงสุด 20,000,000 บาท พร้อมบริการประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสีย และสูญหาย จากการเดินทางต่างประเทศสูงสุดถึง 40,000 บาท/ครั้ง ในกรณีใช้บัตรเครดิต ชำระค่าบัตรโดยสารยานพาหนะสาธารณะ
 • สะดวกสบายไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก บริการ KTC World Rewards Assistance บริการเลขาส่วนบุคคล ทั่วโลก ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

  

คะแนนสะสม-ของกำนัล

คะแนนสะสม : 25 บาท/1 คะแนน (รับคะแนนสะสม 2 เท่า เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เป็นสกุลเงินต่างประเทศ)

อายุคะแนนสะสม : ไม่มีหมดอายุ (ไม่จำกัดยอดรับคะแนนสูงสุด) 

 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

บัตรหลัก : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

บัตรเสริม : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

 

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก : ฟรีมีเงื่อนไข (บัตรหลักใบที่ 1 - 2 ค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท/บัตร/ปี, บัตรหลักใบที่ 3 ขึ้นไป ค่าธรรมเนียมบัตรฯ รายปี 500 บาท/บัตร/ปี)

บัตรเสริม : มีค่าใช้จ่าย (บัตรเสริมใบที่ 1 - 2 ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี, บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป ค่าธรรมเนียมบัตรฯ รายปี 500 บาท/บัตร/ปี)

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์สมัคร : บุคคลทั่วไป

อายุ : บัตรหลัก ตั้งแต่20 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่18 ปี

รายได้ขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 50,000 บ./เดือน 

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ :  -

 

เอกสารการสมัคร

บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้ประจำ/ พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 •  พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน / ประกอบธุรกิจในไทยแนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit)ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปเพิ่มเติม

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน
 •  พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

กรณีบัตรเสริม

 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%
บัตรเครดิต KTC X VISA SIGNATURE
เงื่อนไขเงินเดือน : 50,000 บาท

หากใครที่มีบัตรเครดิต KTC X VISA SIGNATURE อยู่ในมือนั้น ไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้ง ไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ รวมไปถึงการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณกันไปเลย พร้อมทั้งรับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS สูงสุด X3 ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้จ่ายของคุณได้อย่างลงตัว เรียกว่ายิ่งช้อปยิ่งได้รับคะแนนสะสม รับคะแนนมากกว่า แลกได้มากกว่า พร้อมรับสิทธิพิเศษจาก VISA บัตรนี้บัตรเดียวที่ใช้จ่ายได้ทั่วโลก พร้อมทั้งรับส่วนลดตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 5% และประกันท่องเที่ยว 20% ที่ KTC WORLD TRAVEL SERVICE

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

สิทธิประโยชน์บัตรเครดิต KTC X VISA SIGNATURE

 • รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS สูงสุดX3 ในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว และต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ไม่จำกัดยอดรับคะแนนสะสมสูงสุด นอกจากนี้คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ
 • สิทธิพิเศษสำหรับการเช่ารถ Hertz ทั่วโลก รับส่วนลด 10% เมื่อเช่ารถแบบ self-drive ทุกที่ทั่วโลก พร้อมเลือกรับสิทธิพิเศษเช่ารถแบบ Standard เพิ่ม 1 วัน หรืออัพเกรดรถ 1 ขั้น พร้อมรับบัตรสมาชิก Hertz Gold Plus Rewards
 • สิทธิพิเศษสำหรับการเช่ารถ AVIS ทั่วโลก รับส่วนลดสูงสุด 35% สำหรับ Standard Rates รับส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับ International Leisure Rates พร้อมรับบัตรสมาชิก Avis Preferred Membership
 • สิทธิพิเศษสนามกอล์ฟ รับส่วนลด 50% ค่ากรีนฟี สำหรับ 2 ท่านต่อ 1 กลุ่ม กับสนามกอล์ฟที่ร่วมรายการ ได้แก่ Thana City Golf & Sport Club, The Vintage Club, Windsor Park & Golf Club, Summit Windmill Golf Club, Green Valley Country Club, The Royal Gems Golf & Sports Club, Panya Indra Golf Club, Siam Country Club Pattaya, Banyan Golf Club Hua Hi
 • ฟรีบริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้ง/ปี พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย

 

ชื่อ Credit / Debit Card : บัตรเครดิต KTC X VISA SIGNATURE
สถาบันการเงิน : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัตร : ประเภทบัตรเครดิตทั่วไป, บัตร Visa Card (Signature)

เหมาะสำหรับ :  ผู้ชอบช้อปปิ้งทั่วไป, ผู้ชอบท่องเที่ยว-เดินทาง, ผู้ชอบสังสรรค์-ทานอาหาร

จุดเด่น      :   บัตรเครดิต KTC X Visa Signature ให้ชีวิตมีแต่คำว่า "มากกว่า" รับคะแนนสะสม Forever Rewards X3 ง่ายๆ ในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว และต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศ พร้อมนำคะแนนสะสมไปแลกรับของรางวัลได้อีกมากมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์สมัคร : บุคคลทั่วไป

อายุ : บัตรหลัก ตั้งแต่20 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่18 ปี

รายได้ขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 50,000 บ./เดือน  

เอกสารการสมัคร

บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้ประจำ/ พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน / ประกอบธุรกิจในไทยแนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit)ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปเพิ่มเติม

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

กรณีสมัครบัตรเสริม

 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

 

 

วงเงินและดอกเบี้ย

วงเงินสูงสุด : 5 เท่าของรายได้

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย : 45 วัน

ยอดชำระขั้นต่ำ : 10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ดอกเบี้ยค้างชำระ : 20.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ

สมัครบัตรเสริมได้ : 4 ใบ

 

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

วงเงิน : 100 % ของวงเงิน , ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%) : 3 %

ดอกเบี้ย (ต่อปี) : 20 %

สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา) :

 • รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS สูงสุด X3 เมื่อใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว และทุกการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
 • แลกรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต โดยใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 100,000 คะแนน = 15,000 บาท (จากปกติ 10,000 บาท)
 • เอกสิทธิ์ที่ตอบสนองความต้องการได้มากกว่า
  - ห้องรับรอง Royal Silk Lounge 2 ครั้ง/ปี
  - ประกันการเดินทางต่างประเทศคุ้มครองสูงสุด 20,000,000 บาท
  - รับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน 5% และประกันท่องเที่ยว 20% ที่ KTC WORLD TRAVEL SERVICE
  - บริการเลขาส่วนตัวส่วนบุคคลทุกที่ ทุกเวลา
 • บริการ Airport Limousine และ Fast Track & Buggy
  - Mercedes Benz E-Class ราคาพิเศษ 4,400 บาท ไป-กลับ (จากราคาปกติ 5,000 บาท)
  - New Toyota Camry ราคาพิเศษ 2,000 บาท ไป-กลับ (จากราคาปกติ 3,200 บาท)
  - บริการ Fast Track และบริการรถกอล์ฟไฟฟ้า (Buggy) ภายในอาคารผู้โดยสารขาเข้า ระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ราคาพิเศษ 1,500 บาท (จากราคาปกติ 3,000 บาท)
 • Drive away with fabulous discounts and privileges from Hertz
  - รับส่วนลด 10% เมื่อเช่ารถแบบ self-drive ทุกที่ทั่วโลก พร้อมเลือกรับสิทธิพิเศษเช่ารถแบบ Standard เพิ่ม 1 วัน หรือรับสิทธิพิเศษ อัพเกรดรถ 1 ขั้น
  - รับบัตรสมาชิก Hertz Gold Plus Rewards
 • Get the fastest check out with Avis Preferred

- รับส่วนลดสูงสุด 35% สำหรับ Standard Rates
- รับส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับ International Leisure Rates
- รับบัตรสมาชิก Avis Preferred Membership

 • Visa Luxury Hotel Collection

- สิทธิพิเศษจากโรงแรมชั้นนำ กว่า 900 แห่ง ทั่วโลก

- บริการยกระดับห้องพัก
- ฟรี in-room Wi-Fi
- Complimentary อาหารเช้า
- รับเครดิต 25USD สำหรับอาหาร และเครื่องดื่ม
- VIP guest status
- 3.00 p.m. check-out

 • สิทธิพิเศษสนามกอล์ฟ ส่วนลดพิเศษ 50% ค่ากรีนฟีสำหรับผู้ถือ บัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE ทุกประเภท 2 ท่านต่อ 1 กลุ่ม ที่สนามกอล์ฟที่ร่วมรายการ

- President Country Club
- Windsor Park & Golf Club
- Thana City Golf Club
- Green Valley Country Club
- Summit Windmill Golf Club
- The Royal Gems Golf & Sports Club
- Panya Indra Golf Club

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%
บัตรเครดิต UOB Yolo Card (สำหรับคนชอบเงินคืน)
เงื่อนไขเงินเดือน : 15,000 บาท

บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี Yolo Card (UOB) หลากหลายความต้องการ ให้คุณได้ครบครัน มอบวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนสบายๆ สิทธิพิเศษเพียบ โปรโมชั่นเด็ดโดน เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้โดยเฉพาะ และนอกจากนั้นยังมี Yolo สำหรับผู้หญิงอีกด้วย 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

สิทธิประโยชน์ จากบัตร UOB YOLO Cradit Card

 • ทุกครั้งที่ชำระค่าบริการ เติมเที่ยบัตรรถไฟฟ้าบีทีเอส, รถไฟฟ้าใต้ดิน, เซเว่นอีเลฟเว่น, วัตสัน, Boots จะได้รับเครดิตเงินคืน 5 เปอร์เซ็นต์ และสินค้าในหมวดท่องเที่ยวและร้านอาหาร
 • รับเครดิตเงินคืน 1 เปอร์เซ็นต์ จากการซื้อสินค้าหมวดอื่น
 • เมื่อเปิดใช้บัตรก่อน 31 มี.ค. 60 ด้วยวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จะได้รับเครดิตเงินคืน 100 บาท และได้รับกระเป๋าล้อลาก 20 นิ้ว ฟรี
 • ได้รับเครดิตเงินคืนไม่เกิน 200 บาท ต่อรอบบัญชี โดยเครดิตจะปรากฎในบัญชีวงเงินรอบเดือนถัดไป
 • ใช้ผ่อนซื้อสินค้าหรือบริการ 0% 3 เดือนได้ แต่ไม่ร่วมรายการสะสมคะแนนยูโอบี รีวอร์ด พลัส
 • ทางผู้ใช้บัตรต้องเป็นผู้ขอใช้บริการผ่อน 0% กับธนาคาร โดยโทรไปที่ 0 2285 1555 ล่วงหน้า 3 วัน
 • ใช้สิทธิ์ซื้อบัตรเครือภาพยนตร์ SF ได้ถึง 31 ธ.ค. 60 ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี ทุกที่นั่ง (ไม่ร่วมกับชำระผ่านแอปฯ) จำกัด 1,000 คนต่อวัน
 • ได้ส่วนลด 10% เมื่อสั่งซื้อสินค้ากับ Lazada  ได้ถึง 31 ธ.ค. 60
 • ใช้จ่ายด้วยวิธี Visa payWave ได้ด้วย
 • **กรณียกเลิกบัตรเครดิต จะต้องชำระค่าบัตรเครดิตทีเ่หลือเต็มจำนวน

เงื่อนไข

 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ขึ้นไป
 • พนักงานที่มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 1 ปี หรือมีประวัติในการทำงานสายอาชีพประเภทเดียวกัน นาน 1 ปี
 • ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำ
 • คิดดอกเบี้ย 28% สำหรับ ผู้มีเงินได้ 15,000 – 24,999 บาท ต่อเดือน
 • คิดดอกเบี้ย 27% สำหรับ ผู้มีเงินได้ 25,000 – 44,999 บาท ต่อเดือน
 • คิดดอกเบี้ย 25% สำหรับ ผู้มีเงินได้ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย / ปี
20%
บัตรเครดิต UOB Preferred Platinum
เงื่อนไขเงินเดือน : 50,000 บาท

กิน ช้อป เติมน้ำมัน 10 บาท รับ 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งในและต่างประเทศ และสามารถเก็บ UOB Privi Points ได้รวดเร็วที่สุด และเป็นหนึ่งใน บัตรเครดิตสะสมไมล์ ที่ดีที่สุดด้วย

อัตราดอกเบี้ย / ปี
20%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ชื่อเครดิตการ์ด บัตรเครดิต UOB Preferred Platinum
สถาบันการเงิน ธนาคารยูโอบี (UOB)
ประเภทบัตร Signature
เหมาะสำหรับ ท่องเที่ยว-เดินทาง, ทั่วไป, สะสมไมล์
จุดเด่น
 • เร็วกว่า ด้วย PRIVI-POINTS ทุกๆยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 15 บาท = 1 คะแนน
 • เหนืกว่า ด้วย PRIVI-MILEAGE สะสมไมล์ได้เหนือกว่า 1.2 คะแนน แลกรับ 1 ไมล์สะสม (18บาท = 1 ไมล์)
 • มากกว่า ด้วย PRIVI-CASH REBATE รับเงินคืน 1% ทุกยอดใช้จ่ายในต่างประเทศ หรือ ช้อปออนไลน์ด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศ
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ , สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ยอดชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด (ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท)
ดอกเบี้ยค้างชำระ 20%/ปี
สมัครบัตรเสริมได้ สมัครได้ 4 ใบ
วงเงินฉุกเฉิน ไม่ระบุ
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%) 3%
ดอกเบี้ย(ต่อปี) 20%
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา)
 • รับคะแนนสะสม UOB Rewards Plus 1 คะแนน สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆ 20 บาท
 • ทุกการใช้จ่าย 10 บาท รับ 1 คะแนนสะสม เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตและสถานบริการน้ำมัน ทั้งในและต่างประเทศ
 • โปรแกรม 1 ฟรี 1 เมื่อซื้อ Burger อะไรก็ได้ 1 ชิ้น รับฟรี Chic'n Crisp Burger ฟรี 1 ชิ้น ที่่ร้านเบอร์เกอร์คิง
 • โปรแกรม 1 ฟรี 1 เมื่อซื้อเครื่่องดื่มเย็นหรือร้อน 1 แก้ว รับฟรีเพิ่ม 1 แก้ว ที่ true coffee
 • สะดวกสบายด้วยบริการเลขาส่วนตัว UOB Assistance Service ตลอด 24 ชม.
 • อุ่นใจด้วยแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6% เมื่อเติมน้ำมันทุกๆ 800 บาท/เซลล์สลิป ณ ปั๊มน้ำมัน คาลเท็กซ์ ทั่วประเทศ
 • ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ แลกรับฟรีบัตรชมภาพยนตร์อีก1 ใบที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 15 สาขาที่ร่วมรายการ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลโดยใช้คะแนนสะสม UOB Rewards Plus 1,000 คะแนน
 • UOB i-Plan 0% ผ่อนชำระโดยไม่เสียดอกเบี้ยกับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 3-10 เดือน ตามเงื่อนไขของรายการพร้อมรับคะแนนสะสม UOB Rewards Plus
 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีปีแรกทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และฟรีในปีถัดไป เพียงมียอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 150,000 บาท/ปี
 • สามารถเลือกชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบหักบัญชีเงินฝาก, ชำระผ่านตู้ ATM ธนาคารยูโอบี, ผ่านบริการ UOB Personal Internet Banking ที่ www.uob.co.th หรือชำระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารยูโอบี ทุกสาขาทั่วประเทศ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, เคาร์เตอร์เซอวิส, ที่ทำการไปรษณีย์ (Pay at Post), เอ็มเปย์สเตชั่น (mPay Station), ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส (True Money), ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที, เทสโก้โลตัส
คะแนนสะสม 15 บาท / 1 คะแนน
อายุคะแนนสะสม มีอายุการใช้งาน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลัก ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเสริม ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรเสริม
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลัก 4,000 บาท/ปี (ฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 300,000 บาทขึ้นไป)
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี บัตรเสริม
ผู้มีสิทธิสมัคร
 • เจ้าหน้าที่บริษัท / ข้าราชการ อายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการ 3 ปีขึ้นไป
 • อายุ 20-60 ปี
 • รายได้ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้สมัครบัตรเสริม อายุ 18 ปีขึ้นไป
อายุผู้สมัคร อายุ 20-60 ปี
รายได้ขั้นต่ำ 50,000 บาท/เดือน
เอกสารการสมัคร
 • เอกสารประกอบการสมัคร (กรณีบุคคลธรรมดา)
  • สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  • สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือหนังสือรับรองรายได้ (ตัวจริง)
  • สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
 • เอกสารประกอบการสมัคร (กรณีเจ้าของกิจการ)
  • สำเนาหน้าบัตรประชาชน
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
  • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
อัตราดอกเบี้ย / ปี
20%
บัตรเครดิต UOB เลดี้
เงื่อนไขเงินเดือน : 15,000 บาท

มันคือ Platinum Card ที่ออกมา หลังจาก UOB Yolo Card และเป็น บัตรสำหรับผู้หญิงทุกคน และมันคือ UOB Lady Platinum MasterCard เฉพาะสาวๆ และผู้หญิงทุกวัย หลายคนคงมีคำถามว่า การใช้บัตรเครดิต ผู้ชายก็ใช้ไม่ใช่เหรอ? ทำไมออกบัตรให้แต่ผู้หญิงเพียงอย่างเดียว? แต่เพราะทาง UOB เค้าได้มีการสำรวจ ในหัวข้อทีว่า “อะไรที่ผู้หญิงเอเชียต้องการ?” หรือ What Asian Women Want ซึ่งทาง ธนาคารเค้าได้ไปสำรวจกลุ่มผู้หญิง ในไทยและประเทศอื่นๆในอาเซียน ซึ่งพบ Facts ที่น่าสนใจดังนี้

อัตราดอกเบี้ย / ปี
20%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 • Lady’s Rewards – สำหรับผู้หญิง ที่เน้นช้อปในห้างสรรพสินค้า ในสินค้าหมวดแฟชั่น ต่างๆ โดยทุก 10 บาท จะสามารถรับคะแนนสะสม 1 คะแนน และสามารถช้อปได้ทั้งในและต่างประเทศ
 • Lady’s Wow Cash Back – สำหรับผู้หญิง ที่ชอบเงินคืน และจะได้เงินคืนทุกวัน 15% และหากนำบัตรไปใช้ในช่วงเสาร์ และ อาทิตย์ จะได้เงินคืนเพิ่มขึ้นเป็น 20% สำหรับการช้อปในห้างเช่น Club 21, Central, The Mall, Emporium, Emquatier, Siam Paragon, Blueport, EVEANDBOY ฯลฯ
 • Lady’s Luxe Pay – เหมาะสำหรับสาวๆ ที่ชอบแบ่งชำระ ปลอดดอกเบี้ย 0% สูงสุด 6 เดือน สำหรับซื้อของแฟชั่นเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า จากร้านค้าที่กำหนด ใช้ได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ
 • Lady’s Beauty Friday – เหมาะสำหรับการไปร้านทำผม และทำเล็บ แลกเครดิตเงินคืน 50%
 • Lady’s Special 1 Point – เหมาะสำหรับสาวๆ ที่ชอบใช้คะแนน แลกรับของขวัญพิเศษ แค่มีการใช้จ่ายผ่านบัตร 100,000 บาท ใน ไตรมาส ( ภายใน 3 เดือน )
 • Lady’s Wellness – เหมาะสำหรับผู้หญิงที่ชอบดูแลตัวเอง รับส่วนลด 20% ที่ Guava pass และคลาสฟิตเนส มา 2 คน จ่าย 1 คน ที่ Studio Physique57
อัตราดอกเบี้ย / ปี
20%
บัตรเครดิต KTC Royal Orchid Plus Visa Platinum
เงื่อนไขเงินเดือน : 15,000 บาท

เปลี่ยนคะแนนสะสม KTC Forever Rewards ให้เป็นไมล์ง่ายๆ ใครบินบ่อย ใช้บัตรเครดิตบ่อย ไม่ควรพลาดบัตรเครดิตใบนี้กับ บัตรเครดิต KTC Royal Orchid Plus Visa Platinum ที่แลก ROP Miles ได้ในอัตรา 2 KTC ROP = 1 Mile

 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ โดยไม่มีเงื่อนไข
 • ทุก 25 บาท = 1 คะแนนสะสม KTC ROP ของบัตรเครดิต KTC - Royal Orchid Plus เพื่อใช้แลกเป็น รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์เท่านั้น
 • 2 คะแนนสะสม KTC ROP = 1 รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์
 • รับ 500 ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส พิเศษจากการบินไทย เมื่อท่านสมาชิกฯ สะสมไมล์เอกสิทธิ์ได้ 5,000 ไมล์ ซึ่งเป็นไมล์ที่ได้จากการบิน (Flown Miles)
 • รับส่วนลดเพิ่มที่ KTC World Travel Service
 • - รับส่วนลด 50% สำหรับ KTC World Lifestyle Workshop กับ THAI catering
  - รับส่วนลด 10% สำหรับการซื้อประกันภัยการเดินทาง
  - รับส่วนลด 5% สำหรับบัตรโดยสารการบินไทยภายในประเทศ (จากราคาปกติ)

 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
20%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา)

 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ โดยไม่มีเงื่อนไข
 • ทุก 25 บาท = 1 คะแนนสะสม KTC ROP ของบัตรเครดิต KTC - Royal Orchid Plus เพื่อใช้แลกเป็น รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์เท่านั้น
 • 2 คะแนนสะสม KTC ROP = 1 รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์
 • รับ 500 ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส พิเศษจากการบินไทย เมื่อท่านสมาชิกฯ สะสมไมล์เอกสิทธิ์ได้ 5,000 ไมล์ ซึ่งเป็นไมล์ที่ได้จากการบิน (Flown Miles)
 • รับส่วนลดเพิ่มที่ KTC World Travel Service
  - รับส่วนลด 50% สำหรับ KTC World Lifestyle Workshop กับ THAI catering
  - รับส่วนลด 10% สำหรับการซื้อประกันภัยการเดินทาง
  - รับส่วนลด 5% สำหรับบัตรโดยสารการบินไทยภายในประเทศ (จากราคาปกติ).

จุดเด่น.. ความสุขสำหรับนักเดินทางตัวจริง บัตรเครดิตที่ให้คุณเปลี่ยนแต้มสะสม Forever Rewards จากทุกยอดการใช้จ่าย ให้กลายเป็นไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัสให้คุณเดินทางท่องเที่ยวไปทุกที่ได้ง่ายกว่าที่เคย พร้อมรับสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรแพลทินัมเท่านั้น

วงเงินและดอกเบี้ย

วงเงินสูงสุด : 5 เท่าของรายได้

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย : 45 วัน

ยอดชำระขั้นต่ำ : 10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ดอกเบี้ยค้างชำระ : 20.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ

สมัครบัตรเสริมได้ : 4 ใบ

 

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

วงเงิน : 100 % ของวงเงิน , ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%) : 3 %

ดอกเบี้ย (ต่อปี) : 20 %

 

 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
20%
บัตรเครดิต KTC Bangkok Airways Visa Platinum
เงื่อนไขเงินเดือน : 15,000 บาท

เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้บริการ Bangkok Airways บ่อยๆ เป็นหนึ่งในบัตรเครดิตสำหรับสะสมไมล์ ที่ดีที่สุด จุดเด่นอยู่ที่สามารถ ซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินได้ถูกกว่า 30% จากราคาปกติ

อัตราดอกเบี้ย / ปี
20%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

วงเงินและดอกเบี้ย

วงเงินสูงสุด : 5 เท่าของรายได้

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย : 45 วัน

ยอดชำระขั้นต่ำ : 10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ดอกเบี้ยค้างชำระ : 20.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ

สมัครบัตรเสริมได้ : 4 ใบ

 

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

วงเงิน : 100 % ของวงเงิน , ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%) : 3 %

ดอกเบี้ย (ต่อปี) : 20 %

 

สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา)

 • เพียง 750 คะแนน  = 10 
 • ส่วนลด 30% สำหรับบัตรโดยสารราคาปกติ (booking class Y) ในทุกเส้นทางสำหรับการเดินทางตลอดทั้งเดือนเกิด แก่สมาชิกบัตรที่มีวันเกิดในเดือนนั้นๆ (บัตรโดยสาร 1 ใบ สำหรับสมาชิกบัตรหลักเท่านั้น และจะต้องเป็นผู้โดยสารเอง)
 • ส่วนลด 10% สำหรับบัตรโดยสารราคาปกติ (booking class D, C, Y, M) และบัตรโดยสารราคาพิเศษ (booking class K, N) ทุกเส้นทาง (เฉพาะผู้ถือบัตรเท่านั้น)
 • ส่วนลด 10% สำหรับการซื้อสินค้า in-flight shopping เฉพาะรหัสสินค้า IFXXX
 • ส่วนลด 5% สำหรับการจองแพ็คเก็จทัวร์ กับ Bangkok Travel Club (BTC)
 • เพิ่มน้ำหนักกระเป๋าเดินทางเป็น 10 กิโลกรัม (สูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
 • Priority Tag สำหรับกระเป๋าเดินทาง
 • ได้รับการปรับเป็น First Priority เมื่อมีการสำรองที่นั่งที่อยู่ใน Waiting List
 • สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service บริการข้อมูลเพื่อการเดินทาง และท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

คะแนนสะสม-ของกำนัล

คะแนนสะสม : 25 บาท/ 1 คะแนน

อายุคะแนนสะสม : ไม่มีหมดอายุ

 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

บัตรหลัก : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

บัตรเสริม : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

 

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

บัตรเสริม : ฟรีมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 1-2 ฟรีตลอดชีพ บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป จ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท/บัตร/ปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์สมัคร : บุคคลทั่วไป

อายุ : บัตรหลัก ตั้งแต่20 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่18 ปี

รายได้ขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ :  -

 

เอกสารการสมัคร

บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้ประจำ / พนักงานบริษัท / ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน / ประกอบธุรกิจในไทยแนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปเพิ่มเติม

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

กรณีสมัครบัตรเสริม

 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
20%
บัตรเครดิต KTC Bangchak Visa Platinum
เงื่อนไขเงินเดือน : 15,000 บาท

เติมน้ำมันที่ปั๊มบางจากบ่อยๆ ต้องบัตรใบนี้ บัตร Co-Brand KTC บางจาก วีซ่า แพลตตินั่ม รับส่วนลด 1% น้ำมันใส ที่ปั๊มน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการทั่วประเทศ และมียอดชำระเม่เกิน 3,000 บาท ต่อการเติม 1 ครั้ง เพื่อเข้าบัญชีในรอบเดือนถัดไป 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
20%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

งเงินและดอกเบี้ย

วงเงินสูงสุด : 5 เท่าของรายได้

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย : 45 วัน

ยอดชำระขั้นต่ำ : 10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ดอกเบี้ยค้างชำระ : 20.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ

สมัครบัตรเสริมได้ : 4 ใบ

 

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

วงเงิน : 100 % ของวงเงิน , ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%) : 3 %

ดอกเบี้ย (ต่อปี) : 20 %

คะแนนสะสม-ของกำนัล

คะแนนสะสม : 25 บาท/ 1 คะแนน

อายุคะแนนสะสม : ไม่มีหมดอายุ 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

บัตรหลัก : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

บัตรเสริม : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

 

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

บัตรเสริม : ฟรีมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 1-2 ฟรีตลอดชีพ บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป จ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท/บัตร/ปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์สมัคร : บุคคลทั่วไป

อายุ : บัตรหลัก ตั้งแต่20 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่18 ปี

รายได้ขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ :  -

 

เอกสารการสมัคร

บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้ประจำ/ พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน / ประกอบธุรกิจในไทยแนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit)ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปเพิ่มเติม

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บัตรเสริม

 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
20%
บัตรเครดิต KTC Cash Back Titanium MasterCard และ VISA
เงื่อนไขเงินเดือน : 15,000 บาท

เทพแห่งการรับเงินคืนเข้าบัญชี สูงสุด 0.8% สำหรับทุกการใช้จ่าย รวมถึงการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า แบบไม่จำกัดวงเงิน เรียกได้ว่า เป็นบัตรกดเงินสด และ บัตรเครดิตที่ไว้สำหรับรับเงินคืนในใบเดียว มีใบเดียวไม่ผิดหวังแน่นอน 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
20%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

วงเงินและดอกเบี้ย

วงเงินสูงสุด : 5 เท่าของรายได้

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย : 45 วัน

ยอดชำระขั้นต่ำ : 10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ดอกเบี้ยค้างชำระ : 20.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ

สมัครบัตรเสริมได้ : 4 ใบ

 

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

วงเงิน : 100 % ของวงเงิน , ขั้นต่ำ 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%) : 3 %

ดอกเบี้ย (ต่อปี) : 20 %

 

สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา)

 • รับเงินคืนกลับเข้าบัญชีง่ายๆ สูงสุดทันทีถึง 0.8% สำหรับทุกการใช้จ่าย รวมถึงการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าโดยไม่จำกัดวงเงินคืน 
  อัตราการคืนเงิน*
  - ยอดรวมค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบบิล น้อยกว่า 30,001 คืนเงิน 0.40%
  - ยอดรวมค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบบิล  30,001 - 80,000 คืนเงิน 0.60%
  - ยอดรวมค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบบิล มากกว่า 80,000 คืนเงิน 0.80%
 • สิทธิพิเศษจากร้านค้าชั้นนำที่ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย พร้อมผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% สำหรับการใช้จ่ายในประเทศดังกล่าว
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษเหนือระดับจาก MasterCard Moments ได้ทั่วโลก
 • อุ่นใจในทุกการเดินทางด้วยบริการคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยวงเงินสูงสุดถึง 4,000,000 บาท เมื่อใช้บัตรเครดิต KTC ชำระค่าตั๋วโดยสาร หรือทัวร์ท่องเที่ยวในการเดินทาง
 • สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service บริการเพื่อการเดินทาง และท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 4% *สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ

 

ส่วนลดร้านค้าบริการตามรอบ

คะแนนสะสม-ของกำนัล

คะแนนสะสม : บัตรนี้ไม่เข้าร่วมรายการสะสมคะแนน Forever Rewards

อายุคะแนนสะสม : ไม่มีรายการคะแนนสะสม

ของกำนัลคะแนนสะสม : ไม่มีรายการคะแนนสะสม

 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

บัตรหลัก : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

บัตรเสริม : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

 

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก : ฟรีไม่มีเงื่อนไข (บัตรหลักใบที่ 1-2 ฟรีตลอดชีพ, บัตรหลักใบที่ 3 ขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียม 500 บาท/ บัตร/ ปี)

บัตรเสริม : ฟรีไม่มีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 1-2 ฟรีตลอดชีพ, บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียม 500 บาท/ บัตร/ ปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์สมัคร : บุคคลทั่วไป

อายุ : บัตรหลัก ตั้งแต่20 ปี, บัตรเสริม 15 - 80 ปี

รายได้ขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน

 

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ

บัตรเสริม

 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/ มารดา/ ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบัตรหลัก บัตรเสริม และสำเนาทะเบียนบ้านของบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสำหรับผู้สมัครใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต KTC และ/หรือ ยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 เดือนเท่านั้น

 

เอกสารการสมัคร

บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้ประจำ/ พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/ สลิปเงินเดือน/ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป เพิ่มเติม

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%
บัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ UP2ME
เงื่อนไขเงินเดือน : 70,000 บาท

จุดเด่นของ บัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ UP2ME คือ รับคะแนน X3 ในหมวดการใช้จ่ายที่สามารถเลือกเองได้ และมีโปรโมชั่นผ่อน 0% ในเดือนเกิดพร้อมรับคะแนนสะสมสูงสุด 5 เท่า โดย SCB UP2ME มี 3 หน้าบัตรที่เปิดให้บริการคือ Black Card, White Card, และ Color Card 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

รับคะแนน x3 ในหมวดการใช้จ่ายที่เลือกเอง

 • ทุกการใช้จ่าย 25 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน
 • พิเศษ รับคะแนนสะสมสูงสุด 3 เท่า* เมื่อใช้ในหมวดที่ลูกค้าเลือกเอง
  • ช้อปปิ้ง (ห้างสรรพสินค้า เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย)
  • ร้านอาหาร (ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรม)
  • ท่องเที่ยว (ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท และสายการบิน)
  • บันเทิง และอิเล็กทรอนิกส์ (ดูหนัง คาราโอเกะ สถานบันเทิง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)
  • ความงาม และสุขภาพ (โรงพยาบาล คลินิก สปา และร้านเครื่องสำอาง)

ผู้สมัครบัตรหลัก

 • - อายุ 20 ปีขึ้นไป – 70 ปีบริบูรณ์

รายได้ขั้นต่ำสำหรับการสมัครบัตรเครดิตแต่ละประเภท

 • รายได้ขั้นต่ำ 70,000 บาท ขึ้นไป / เดือนสำหรับการสมัครบัตร SCB BEYOND
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไป / เดือน สำหรับการสมัครบัตร SCB ULTRA PLATINUM, SCB SANSIRI PLATINUM, SCB KING POWER PLATINUM, SCB TOYOTA PLATINUM, SCB FAMILY PLUS, SCB UP2ME

 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%
บัตรเครดิต AEON BigC Platinum Paywave (บัตรผ่อนของ)
เงื่อนไขเงินเดือน : 15,000 บาท

ใช้บัตรใบนี้ สามารถรับส่วนลด 3% จากการช้อป BigC ทุกสาขา และสามารถใช้ในการผ่อนชำระค่าสินค้าได้ 0% นาน 6 เดือน และสำหรับผู้ที่อยากผ่อนนานๆ สามารถผ่อนได้ 0.59% ต่อ 18 เดือน และสามารถจอดรถได้ที่ BigC แบบพิเศษ ที่ บิ๊กซี ราชดำริ, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า พระราม 4, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ลาดพร้าว 2, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สุขาภิบาล 3, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า รัชดาภิเษก, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า เพชรเกษม 2, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า รามอินทรา, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า อ่อนนุช, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า แจ้งวัฒนะ 2 และบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า บางใหญ่

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน
 • มีที่อยู่้ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ ของอิออนฯ
อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%
บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ เงินเดือน 8,000 ก็ผ่าน
เงื่อนไขเงินเดือน : 8,000 บาท

เหมาะสำหรับคนเงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท สามารถใช้ในการผ่อนสินค้าได้ 0% นาน 3 เดือน ด้วย AEON purpose Loan หรือผ่อนยาวๆที่ 18 เดือน ด้วยดอกเบี้ย 0.59% ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้ 8,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน,ที่ทำงานและมือถือ
 • มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของอิออนฯ
อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%
บัตรเครดิต ธนชาต diamond platinum (รับเงินคืนปั๊มน้ำมัน 3.5% ทั่วโลก)
เงื่อนไขเงินเดือน : 20,000 บาท

จุดเด่นของบัตรใบในี้อยู่ที่ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3.5% สำหรับการเติมน้ำมันกับปั๊มน้ำมันทุกที่ และ รับคะแนน T-Reward สูงสุด 4 เท่า โดยยอดการใช้จ่ายจะอยู่ที่ 1 คะแนน = 25 บาท เลยทีเดียว สามารถเป็นบัตรผ่อนของได้ 0% นาน 6 เดือน และ คุ้มครองอุบัติเหตุที่ 10 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 

- ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาทในปีเเรก เเละฟรีค่าธรรมเนียมรายปีในถัดไป เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาต บลุ ได้มอนด์ ภายใน 12 รอบบัญชี ครบ 30,000 บาท (เฉลี่ย 2,500 บาท/เดือน)

- ค่าธรรมเนียมรายปี เรียกเก็บเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น บัตรเสริมฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดการเป็นสมาชิกของบัตรหลัก

หมายเหตุ : * รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขตามธนาคารกำหนดโปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลเเละสิทธิประโยชน์จากเว็บไซต์เเละสื่อเพิ่มเติมของธนาคาร

 

เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์

 

1. คะแนนสะสม (T-Rewards) รายการสะสมคะแนนจากการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้แลกของกำนัลฟรี หรือแลกเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

 

การใช้จ่ายผ่านบัตร ใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม
ในต่างประเทศ 4 คะแนนสะสม (6.25 บาท = 1 คะแนน)
หมวดท่องเที่ยว 3 คะแนนสะสม (8.33 บาท = 1 คะแนน)
หมวดร้านอาหาร 2 คะแนนสะสม (12.50 บาท = 1 คะแนน)
หมวดอื่นๆ 1 คะแนนสะสม (25.00 บาท = 1 คะแนน)

 

 

2. เครดิตเงินคืนที่สถานีน้ำมัน รับรายการคืนเงิน (Cash Back) เข้าบัญชีบัตรเครดิตจากการชำระค่าน้ำมันผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ ภายใน 2 รอบบัญชี นับจากวันที่ทำรายการนั้นๆ โดยจะได้รับรายการคืนเงินดังนี้

 

ประเภทบัตรเครดิต ยอดใช้จ่ายชำระค่าน้ำมัน ผ่านบัตรเครดิตต่อเดือน เครดิตเงินคืนของยอดค่าใช้จ่ายน้ำมันผ่านบัตรเครดิต
บัตรเครดิตธนชาต บลูไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด เวิลด์ น้อยกว่า 5,000 บาท 3.1%
ตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาท 1.5%
บัตรเครดิตธนชาต บลูไดมอนด์ วีซ่า ซิกเนเจอร์ น้อยกว่า 5,000 บาท 2.1%
ตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาท 1%

 

 

3. แบ่งชำระรายเดือน ดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน อภิสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ แบ่งชำระรายเดือนดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน เปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต สำหรับยอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือน 0% นาน 6 เดือน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

4.แผนประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดถึง 20 ล้านบาท ทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ท่านและครอบครัวที่ร่วมเดินทางจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงสุดถึง 10,000,000 บาท โดยไม่เสียค่าเบี้ยประกันภัย

 

** หมายเหตุ

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากคู่มือและสิทธิประโยชน์เสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตไดมอนด์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วัน

 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรายปี*
*ค่าธรรมเนียมรายปีจะได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไข
ของรายการส่งเสริมการขาย ณ วันที่สมัครบัตรเครดิต
บัตรเครดิตธนชาตไดมอนด์ 400 บาท
บัตรเครดิตธนชาตบลูไดมอนด์ 4,000 บาท
บัตรเครดิตธนชาตแบล็คไดมอนด์ 7,000 บาท
บัตรเครดิตธนชาตลีฟมาสเตอร์การ์ดแพลทินัม 400 บาท
บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ 400 บาท
ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดจากเครื่อง ATM 3% ของจำนวนเงินที่เบิกถอน
(เบิกถอนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 บาท)
ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน 200 บาท/ ครั้ง
ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด 200 บาท/ ครั้ง
ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด 200 บาท/ แผ่น

 

 

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเติม และอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

** ในกรณีที่มีการใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้า บริการ และ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจากธนาคาร บัตรเครดิตแต่ละรายที่ธนาคารเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคาร ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคาร 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
26.07%
บัตรอิออน ยัวร์แคช กดเงินสดได้ ใช้วงเงินสินเชื่อได้ ผ่อนของได้
เงื่อนไขเงินเดือน : 8,000 บาท

เรียได้ทั้งเป็นบัตรสมาชิก อิออน บัตรกดเงินสด หรือบัตรสินเชื่อ อิออน ยัวร์แคช เป็นบัตรที่สามารถกดเงินสด ในลักษณะสินเชื่อเงินผ่อน หรือเช่าซื้อสินค้าได้ โดยมีบริการเงินกู้ส่วนบุคคล (Personal Loan) ซึ่งมีข้อดีตรงที่ไม่มีค่าธรรมเนียม และมีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้วงเงินสูงสุด 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย / ปี
26.07%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต

 • อายุ 20-65 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
 • มีรายได้ 8,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
 • มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการของอิออน

บัตรสมาชิกอิออนเพียงบัตรเดียวมีถึง 2 วงเงิน คือ วงเงินผ่อนชำระสินค้า (สินเชื่อเงินผ่อน / สินเชื่อเช่าซื้อสินค้า)
และวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล

 

สิทธิประโยชน์

1. บริการวงเงินสินเชื่อเงินผ่อน / สินเชื่อเช่าซื้อสินค้า

 • บริการวงเงินสินเชื่อเงินผ่อน สินค้าและ/หรือบริการต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า , สินค้าไอที,
  โทรศัพท์มือถือ , อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์, ทอง และ เพื่อการประกันภัย เป็นต้น สามารถแบ่งชำระเป็น
  รายเดือนเริ่มต้นที่ 6 เดือน และสามารถผ่อนชำระสูงสุดถึง 48 เดือน (สำหรับสินค้าบางประเภท) โดยมี
  โปรโมชั่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกตลอดทั้งปี
 • บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ กับผู้ผลิตชั้นนำ อาทิ จักรยานยนต์ฮอนด้า ยามาฮ่า ซูซูกิ และ
  คาวาซากิ เป็นต้น ซึ่งเป็นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้าในรูปแแบบการให้เช่าซื้อ โดยมีเงื่อนไข
  การชำระค่าสินค้าที่แน่นอน สามารถผ่อนชำระเริ่มต้นที่ 6 เดือนและสูงสุดถึง 48 เดือน ด้วยอัตรา
  ดอกเบี้ยพิเศษ และกรรมสิทธิ์ในสินค้าจะเป็นของลูกค้า เมื่อลูกค้าผ่อนชำระค่าสินค้าจนสิ้นสุด
  ตามงวดที่กำหนดไว้
 • ใช้บริการซื้อสินค้าเงินผ่อนด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ณ จุดบริการสินค้าเงินผ่อนของอิออน ณ ไฮเปอร์
  มาร์เก็ตและ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้านค้ากว่า 17,000 แห่ง ที่เป็นสมาชิกบริการสินค้าเงินผ่อนของ
  อิออนทั่วประเทศ
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิกผู้ถือบัตร
 • สะดวกสบาย และสามารถทราบผลการพิจารณาสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วเมื่อรูดทำรายการขออนุมัติ
  สินเชื่อ ผ่านเครื่องอีดีซี หรือโทรขออนุมัติผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติของอิออน (IVR)
   

2. บริการเงินกู้ส่วนบุคคล / สินเชื่อส่วนบุคคล

 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
 • ไม่ต้องชำระค่างวด ณ วันที่ทำสัญญา
 • ไม่ต้องมีเงินดาวน์
 • สะดวกและรวดเร็วในการยื่นเอกสาร ใช้เอกสารเพียง 2 อย่าง ( บัตรประชาชนและบัตรสมาชิกอิออน) ในการรับ
  บริการเงินกู้ส่วนบุคคล
 • รับบริการเงินกู้ได้ที่สำนักงานสาขา บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ
  ที่ท่านสะดวก
   

3. สิทธิพิเศษในการได้รับส่วนลดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เพียงท่านแสดงบัตรสมาชิกอิออน กับร้านค้าที่เข้าร่วม
    โครงการ

4. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารโปรโมชั่น ท่านจะได้รับข่าวสารการจัดรายการพิเศษต่างๆ หรือข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆ
    ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจากผู้ผลิตสินค้า รวมถึงห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

5. สิทธิพิเศษในการสมัครวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช 
 

วงเงินสินเชื่อยัวร์แคช

 • กดเงินสดได้จากเครื่องเบิกเงินสดอิออนทั่วประเทศโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
 • กดเงินสดได้จากตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,
  ธนาคารธนชาต, ธนาคารออมสิน และธนาคารไทยพาณิชย์  ทั่วประเทศ
 • เบิกเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่นอีเลฟเว่น เพียงโทรขอรหัสอ้างอิงจากระบบตอบรับอัตโนมัติ
  ของอิออน (IVR)
  • กรุงเทพฯและปริมณฑล โทร 02-665-0123
  • ภาคเหนือ โทร 0-5311-3123
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร 0-4369-9123
  • ภาคใต้ โทร 074-271-000

จากนั้นกด 6 กด 1 กด 1 เพื่อทำรายการ แล้วนำรหัสอ้างอิงพร้อมบัตรประชาชนไปทำรายการเบิกเงินสด
ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ

 • บริการโอนเงินสินเชื่อยัวร์แคชให้ผู้รับไปรับที่ไปรษณีย์ไทย บริการรูปแบบใหม่ที่ผู้รับเงินปลายทางสามารถรับเงินสด
  ได้ที่ไปรษณีย์ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เพียงผู้ถือบัตรสมาชิกอิออนที่มีวงเงินสินเชื่อยัวร์แคชโทรทำรายการผ่าน
  ระบบตอบรับอัตโนมัติของอิออน (IVR) และกด 6 กด 1 กด 2 กด 1 เพื่อทำรายการ
 • บริการเบิกเงินสดที่ไปรษณีย์ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เพียงผู้ถือบัตรสมาชิกอิออนที่มีวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช
  โทรทำรายการผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติของอิออน (IVR) และกด 6 กด 1 กด 2 กด 2 เพื่อทำรายการ
 • บริการโอนสินเชื่อยัวร์แคชระหว่างผู้ถือบัตรสมาชิกที่มีวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช เพียงโทรทำรายการผ่านระบบตอบรับ
  อัตโนมัติของอิออน (IVR) และกด 6 กด 1 กด 3 เพื่อทำรายการ


หมายเหตุ :

 • ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารที่ร่วมรายการ 13 บาท / รายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้านเซเว่นอิเลฟเว่น 20 บาท / รายการ
 • ค่าธรรมเนียมการโอนสินเชื่อยัวร์แคชให้ผู้รับไปรับที่ไปรษณีย์ไทย ผู้รับเงินปลายทางต้องชำระค่าธรรมเนียม
  20 บาท / รายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดที่ไปรษณีย์ไทย 20 บาท / รายการ

 

Privileges / สิทธิประโยชน์หลัก

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
   

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ความคุ้มครองจะเริ่มต้นเมื่อลูกค้ามีการยืนยันการใช้วงเงินสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ (Your Cash) หรือใช้บริการสินเชื่ออิออนครั้งแรก ภายใน 60 วันหลังจากที่ได้รับการอนุมัติ และคุ้มครองต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานของบัตร
 • เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์มาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดบริการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • หากข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื่น และมีความแตกต่างและไม่สอดคล้องกันระหว่างภาษาดังกล่าว ในการตีความให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก

อื่นๆเกี่ยวกับ AEON

 1. บัตรเครดิต AEON M GEN VISA 2018 ที่สายดูหนังห้ามพลาด
 2. AEON ก็มีสินเชื่อเพื่อการแต่งงาน ผ่อนชำระค่าจัดเลี้ยง
 3. แจกบัตร Starbucks กับบัตร AEON เมื่อใช้ครบ 10,000 บาท
 4. บัตร AEON Rabbit สมัครตอนนี้แถมกระเป๋า 1,290 บาท
 5. สมัครบัตร AEON ออนไลน์ ทำไมไม่ผ่าน
 6. บัตร อิออน ยัวร์แคช ผ่อนของได้หรือเปล่านะ?
อัตราดอกเบี้ย / ปี
24%
บัตรกดเงินสด Citi Ready Credit (สมัครออนไลน์ รู้ผลใน 6 ขั้นตอน หรือประมาณ 3 นาที!!) เงินเดือน 15,000 บาท ขั้นต่ำ
เงื่อนไขเงินเดือน : 15,000 บาท

รู้ผลใน 6 ขั้นตอน เสียเวลานิดเดียว แต่รู้เลย

สะดวก สบายเบิกเงินสดได้ทุกที่ทุกเวลา  สำหรับท่านไหนที่ต้องการจะสมัครบัตร Citi Ready Credit โดยจะต้องมีเงินรายได้ต่อเดือน 15,000 บาท แถมยังสะดวกสบายสามารถเบิกเงินสดได้ทุกที่ทุกเวลาต้อมที่ต้องการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเบิกจากตู้ ATM ทุกธนาคารทั่วประเทศสามารถกดดงินสดได้ทุกที่โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการกดเงินสด 3% และการชำระขั้นต่ำเพียง 4% ของยอดค้างชำระ

อัตราดอกเบี้ย / ปี
24%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

จากการคำนวณโดยทีมงาน Promotions.co.th สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่ 24% ของบัตร Citi Ready Credit ตัวนี้ นับว่า เป็นดอกเบี้ยที่ไม่เยอะมากจนเกินไป แม้ว่าจะมีดอกเบี้ยที่ 24% แต่เมื่อทดลองใช้เครื่องคิดเลขคำนวณดูแล้ว การกดเงินสดจากบัตร Citi Ready Credit ด้วยวงเงิน 30,000 บาท และใช้วงเงินเต็มจำนวน แต่จ่ายคืนภายใน 30 วัน จะมีดอกเบี้ยวันละ 19.73 บาท และดอกเบี้ยรวม 30 วัน คือ 591.78 บาท เท่านั้น!

 

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ บัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต (Citi Ready Credit)
ประเภทบัตร บัตรกดเงินสด
สถาบันการเงิน ซิตี้แบงก์ (Citibank)
เหมาะสำหรับ ช้อปปิ้งทั่วไป, บุคคลทั่วไป
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร

ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต : บัตรเดียวจบ ครบทุกความต้องการเรื่องเงินสด


บริการกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม
กดเงินได้ทุกที่ ไม่ว่าจะต้องการเงินสดตอนไหน ที่ไหน หรือเมื่อไหร่ ก็สามารถกดเงินสดได้จากตู้ ATM ทุกธนาคารทั่วประเทศ ฟรีค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
บริการเงินสดสั่งออนไลน์
สั่งเงินก้อนได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะต้องการใช้เงินสดก้อนเล็ก หรือก้อนใหญ่ ก็โทรสั่งให้โอนเข้าบัญชีได้ทุกเมื่อ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 48 เดือน กับดอกเบี๊ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี
ระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite
ผ่อนชำระได้ ไม่ว่าจะผ่อนของชิ้นไหน เลือกผ่อนสั้น หรือผ่อนยาว ก็สามารถผ่อนชำระได้ด้วยดอกเบี้ยเบาๆ 0% ผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite นานสูงสุด 24 เดือน หรือผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษนานสูงสุด 48 เดือน
ฟรี!
 • ค่าธรรมเนียมรายปี
 • ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน

สะดวก!
 • กดเงินสดจากตู้ ATM ได้สูงสุด 5 ครั้ง หรือ 100,000 บาทต่อวัน
 • บริการทางอินเทอร์เน็ตซิตี้แบงก์ ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันโดยไม่ต้องสมัครขอใช้บริการ
 • ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติซิตี้โฟน แบงก์กิ้งตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันเพียงโทร. 1588
 • มีช่องทางในการชำระคืนมากมาย ฟรีค่าธรรมเนียมการชำระยอดบัญชีฯ กว่า 2,400ช่องทางทั่วประเทศ พร้อมรับวงเงินคืนทันที
 • สามารถใช้เช็คเรดดี้เครดิตในการใช้จ่ายต่างๆ เช่นเดียวกับเงินสดในทุกๆ แห่งที่มีการรับเช็ค
 • เบิกเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มทุกธนาคารทั่วประเทศและทั่วโลกฟรีค่าธรรมเนียม
 • สมัครโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันและวงเงิน สามารถใช้ได้ตลอดไป

คล่องตัว
 • วงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สูงสุด 1,000,000 บาท
 • เปลี่ยนวงเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต เป็นเงินโอนเข้าบัญชีใดก็ได้ของคุณ ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน โดยจ่ายคืนคงที่ ผ่อนชำระรายเดือนเท่าๆกัน นานสูงสุด 48 เดือน กับ “โปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้”
 • เปลี่ยนวงเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต เป็นเงินโอนเข้าบัญชีใดก็ได้ของคุณ ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน โดยจ่ายคืนตามใจ ผ่อนชำระขั้นต่ำ 200 บาท หรือ 4% ของยอดค้างชำระแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า กับ “โปรแกรมโอนยอดเงิน”
 • สามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร. 1588 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

 

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย:

 • สำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือน 15,000 – 19,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี
 • สำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือน 20,000 – 29,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 26% ต่อปี
 • สำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี

หมายเหตุ: ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
วงเงินสูงสุด สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน (หรือ สูงสุด 1,000,000 บาท)
ยอดชำระขั้นต่ำ ขั้นต่ำ 4% ของยอดค้างชำระ (แต่ไม่น้อยกว่า 200 บาท)
ค่าธรรมเนียมเบิกถอนผ่านตู้ ATM ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนผ่านตู้ ATM
ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด ไม่เกิน 28% ต่อปี
ค่าทวงหนี้ 120 บาท/รอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ผู้มีสิทธิสมัคร พนักงาน, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • รายได้ต่อเดือน ≥ 15,000 บาท
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ระบุด้านล่าง
เจ้าของกิจการ
 • รายได้ต่อเดือน ≥ 15,000 บาท
 • มีการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
 • มีการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
 • มีสัญชาติไทย
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ระบุด้านล่าง
อายุผู้สมัคร อายุ 20 ปีขึ้นไป
รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
เอกสารการสมัคร พนักงาน, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้/ สลิปเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
เจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีของบริษัทหรือผู้สมัคร ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
24%
บัตรกดเงินสด KTC Proud (ลูกค้าใหม่ รับโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 199 บาท สองรอบบัญชี)
เงื่อนไขเงินเดือน : 12,000 บาท

บัตรกดเงินสด KTC Proud เป็นบัตรกดเงินสดสำหรับบุคคลทั่วไป และมีบริการผ่อนชำระด้วย KTC Flexi ด้วยดอกเบี้ย 0% หรือดอกเบี้ยแบบ stable rate ที่ 0.99% ต่อเดือน และแบ่งชำระได้นานสุด 36 เดือน มีฐานรายได้ต่ำแค่เพียง 12,000 บาท เท่านั้น สามารถอนุมัติวงเงินได้สูงสุดถึง 3 ล้านบาท  (โปรโมชั่นพิเศษ ดอกเบี้ย 199 บาท นานสองรอบบัญชี ไม่ว่าจะดอกเบี้ยเท่าไหร่จ่ายแค่ 199 อ่านต่อ)

อัตราดอกเบี้ย / ปี
24%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กระโดดคว้าโอกาส บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ ktc proud ผ่อนต่ำผ่อนสบายเพียง 3% หรือ 300 บาท ง่ายๆ กับการมีผู้ช่วยที่รู้ใจคุณตอบโจษท์ทางการเงิน จะกด จะใช้เงินก้อน เพียงใบเดียวได้ 2 ผู้ช่วย แถมฟรีค่าธรรมเนียมกดเงินสด ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อพร้อมใช้ KTC Proud
ประเภทบัตร สินเชื่อเงินสด
สถาบันการเงิน บัตรกรุงไทย (KTC)
เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร

สินเชื่อพร้อมใช้ KTC Proud ตอบทุกความภูมิใจได้ทุกเมื่อ บัตรเดียวยืดหยุ่นกว่าเดิม ให้คุณใช้วงเงินสินเชื่อ ผ่านบริการเบิกถอนเงินสด และบริการแบ่งชำระ

 • ล่าสุด กับบริการแบ่งชำระ คว้าทุกความต้องการได้ทันที ด้วยบริการแบ่งชำระ FLEXI ดอกเบี้ยฯ 0% หรือดอกเบี้ยฯ แบบคงที่ เริิ่มต้น 0.99% ต่อเดือน หรือแบ่งชำระได้นานสูงสุด 36 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • บริการเบิกถอนเงินสด
  • ตอบโจทย์ โอนเงินก้อนแรกเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมรับบัตรกดเงินสดเพื่อความคล่องตัว
  • พร้อมทุกโอกาสในชีวิต เบิกถอนเงินสด ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เอทีเอ็มทุกเครื่องทั่วประเทศ
  • ผ่อนต่ำกว่า สบายกว่า เพียง 3% แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท หรือตามที่กำหนด
  • ยิ่งใช้ยิ่งได้ บัตรเดียวที่ให้คะแนนสะสม Forever Rewards ไม่มีวันหมดอายุ แลกสินค้าและบริการ ณ ร้านค้ากว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ หรือแทนค่างวดและดอกเบี้ยฯ
  • ไม่มี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
  • คล่องตัวเสมอ เมื่อชำระค่างวดที่ ธ.กรุงไทย หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ใน 7-Eleven วงเงินจะคืนกลับ และเบิกถอนเงินสดได้ทันที
 • ฟรี ! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี ไม่มีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
 • สมัครง่าย เพียงมีรายได้ 12,000 บาท สมัครเพียงครั้งเดียว ใช้วงเงินได้ตลอดไป (ทุกครั้งที่ชำระคืน วงเงินจะคืนกลับ ให้คุณสามารถเบิกถอนได้ต่อไป) โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • สะดวกและพร้อมทุกสถานการณ์ กับการเบิกถอนเงินสดตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยวงเงินสูงสุด 4 เท่าของรายได้ ผ่านเครื่อง ATM ทั่วประเทศที่มีเครื่องหมาย ATM POOL และ ATM ที่มีเครื่องหมาย PLUS
 • คล่องตัวมากขึ้นกับการขอเพิ่มวงเงิน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • เพลิดเพลินกับหลากหลายสิทธิประโยชน์จากร้านค้าชั้นนำ ที่มีสัญลักษณ์ KTC ที่เตรียมไว้สำหรับสมาชิก KTC คนสำคัญเช่นคุณเท่านั้น
 • รับคะแนนสะสม KTC Forever คิดเป็นอัตราคะแนนสูงสุด 12% จากยอดคงค้างสุทธิ x ยอดเบิกถอนรอบบัญชีปัจจุบัน (มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 50)
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ (สูงสุด 3,000,000 บาท)
ยอดชำระขั้นต่ำ ขั้นต่ำ 3% ของยอดคงค้าง (แต่ไม่น้อยกว่า 300 บาท)
ค่าธรรมเนียมเบิกถอนผ่านตู้ ATM ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนผ่านตู้ ATM
ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/งวดค้างชำระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ผู้มีสิทธิสมัคร
 • ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • รายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อเดือน
 • มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
 • ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีอายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมีเงินหมุนเวียนอย่างต่ำ 100,000 บาทต่อเดือน
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน
อายุผู้สมัคร อายุ 20-65 ปี
รายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาท/เดือน
เอกสารการสมัคร
 • กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ
  • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด (ตัวจริง)
  • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้า
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น
อัตราดอกเบี้ย / ปี
12.99%
ธนชาต Flash Plus
เงื่อนไขเงินเดือน : 20,000 บาท

สำหรับใครที่อยากมีเงินฉุกเฉินไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น อย่างไม่มีสะดุด บัตรสินเชื่อบุคคลจากธนาคารธนชาต FLASH Plus ถือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างตรงใจ โดยบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus เป็นบัตรสินเชื่อเงินหมุนเวียน โดยมาพร้อมกับบริการโอนเงินสดเขา้บัญชี หรือ เบิกถอนผ่านตู้ ATM โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่ใครหลายคนต่างปลิ้มปริ่มกันถ้วนหน้า พิเศษ! เมื่อสมัครบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ฟรีดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 เดือน พร้อมรับฟรีอีกหนึ่งต่อ! กระเป๋าเดินทางจาก Caggioni

อัตราดอกเบี้ย / ปี
12.99%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

อัตราดอกเบี้ยพิเศษลดลงทุกปี อัตราดอกเบี้ยของท่านจะลดลง 1% ทุกปี เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ตามเงื่อนไขดังนี้

 • ชำระเงินไม่น้อยกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำตลอดระยะเวลา 12 รอบบัญชี โดยไม่มีการผิดนัดชำระ
 • มียอดเบิกเงินสดล่วงหน้ามากกว่า 70% ของวงเงินบัตร ภายในระยะเวลา 12รอบบัญชี (ยอดเงินดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • มียอดเรียกเก็บไม่น้อยกว่า 5 รอบบัญชี ภายในระยะเวลา 12 รอบบัญชี
 • ไม่มียอดค้างชำระ ที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีในช่อง “ยอดเงินเกินกำหนดที่ต้องชำระทันที (Past Due Amount)”

หมายเหตุ

 • • ระยะเวลา 12 รอบบัญชี นับจากวันออกบัตรครั้งแรกหรือวันที่อัตราดอกเบี้ยของบัตรมีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด
 • อัตราดอกเบี้ยลดลงอัตโนมัติสูงสุด 3% สำหรับการเบิกเงินสดล่วงหน้า (อัตราดอกเบี้ยลดลงไม่เกิน 25% ต่อปี)
 • อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อยอดเงินต้นคงค้างของรายการเบิกเงินสดล่วงหน้าหลังจากครบรอบปีบัญชีแล้ว
 • ธนาคารจะมีการแจ้งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้ท่านทราบ เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
 • หากมียอดค้างชำระในช่วงที่ได้รับการลดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะกลับมาคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติทันที 
อัตราดอกเบี้ย / ปี
25%
บัตรกดเงินสด UOB Cash Plus ใช้ผ่อนมือถือได้ 0% ยาวถึง 36 เดือน
เงื่อนไขเงินเดือน : 15,000 บาท

จุดเด่นของ UOB Cash  Plus คือ สามารถเลือกผ่อนตั้งแต่ 12 เดือน ยาวไปจนถึง 36 เดือนได้ ถอนมาใช้ 10,000 บาท จ่ายคืนเพียง 8 บาท ต่อวัน โดยที่ 8 บาทนี้ รวมค่าธรรมเนียมแล้วด้วย ข้อดีของบัตรกดเงินสด UOB Cash Plus อีกประการหนึ่งคือ สามารถผ่อนสินค้าได้ 0% สูงสุด 24 เดือนเลยทีเดียว และสามารถขอวงเงินได้สูงสุด 1 ล้านบาท และยิ่งเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนสูง จะได้อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำถึง 25%

อัตราดอกเบี้ย / ปี
25%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ผู้มีรายได้ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย
15,000 – 24,999 บาท 28% p.a.
25,000 – 49,999 บาท 27% p.a.
50,000 บาทขึ้นไป

25% p.a.

 • สมัครเพียงครั้งเดียว สามารถใช้วงเงินได้ตลอดชีพ
 • เบิกถอนเงินสดผ่านบัตร UOB Cash Plus โดยสามารถถอนผ่านเครื่อง ATM ทั้งจากเครื่อง ATM ในประเทศ และทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย PLUS โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการกดเงินสด
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาท
 • เลือกชำระคืนขั้นต่ำเพียง 500 บาท หรือ 5%ของยอดคงค้างชำระ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 • การคิดดอกเบี้ยจะคิดตามวันที่ใช้จริงเท่านั้น
อัตราดอกเบี้ย / ปี
15.37%
เปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินกับ SCB MY HOME MY CASH ฟรีค่าประเมิน 5,000 บาท ผ่อนยาว 30 ปี
เงื่อนไขเงินเดือน : 20,000 บาท

สินเชื่อ My Home My Cash จากไทยพาณิชย์ เป็นสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านที่ให้วงเงินกู้อเนกประสงค์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกู้ทั่วไป เช่น ขยายกิจการ ต่อเติมบ้าน ฯลฯ ซึ่งให้คุณปิดบัญชีก่อนเมื่อไหร่ก็ได้  แต่หากปิดบัญชีก่อน 5 ปี คุณจะต้องคืนค่าธรรมเนียมจดจำนองที่ธนาคารเป็นผู้ออกให้ก่อนหน้านี้  ผู้ที่สนใจสินเชื่ออเนกประสงค์ตัวนี้ สามารถกู้ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่กรุงเทพฯ หรือ ต่างจังหวัด  โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate (ดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยซื้อบ้านใหม่)  ใช้เวลาอนุมัติสินเชื่อได้ไวมาก

อัตราดอกเบี้ย / ปี
15.37%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เอกสารส่วนบุคคลของผู้กู้

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ สำเนาโฉนดที่ดิน หน้า – หลัง
 • ขอแบบฟอร์มหนังสือแจ้งข้อมูลหลักประกันได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ภาพถ่ายหลักประกัน

หนังสือรับรองรายได้ของผู้กู้

 • ผู้มีรายได้ประจำ หนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือน หรือ เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัว เอกสารเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว และ บัญชีกิจการ) และหนังสือจดทะเบียนร้านค้า และ หนังสือเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • ผู้มีอาชีพอิสระ เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร ทนายความ และสถาปนิก)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราดอกเบี้ย / ปี
5.19%
สินเชื่อบ้าน CIMB THAI HOME LOAN
เงื่อนไขเงินเดือน : 15,000 บาท

สำหรับสินเชื่อบ้าน CIMB THAI นั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 4 ผลิตภัณฑ์ นั่นก็คือ สินเชื่อบ้าน Home Loan For You, Mortgage Power, Property Loan, และ สินเชื่อสำหรับการรีไฟแนนซ์บ้าน สำหรับสินเชื่อบ้าน ซีไอเอ็มบีไทยนั้น เริ่มเป็นที่นิยมค่อนข้างมากในหมู่ที่ต้องการเป็นเจ้าของบ้านใหม่ ทั้งแบบโครงการ และบ้านมือสอง รวมถึงการ รีไฟแนนซ์ เพื่อหาดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าด้วย 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
5.19%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ประกอบกิจการอยู่ในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด
พนักงาน กรณีกู้เดี่ยว หรือมีผู้กู้ร่วม มีรายได้มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป มีรายได้มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป
พนักงานผู้กู้หลัก มีรายได้ 10,000 บาทขึ้นไป มีรายได้ 10,000 บาทขึ้นไป
พนักงานผู้กู้รอง ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ
รายได้ผู้กู้หลักและผู้กู้รอง มีรายได้มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป มีรายได้มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้กู้เดี่ยว หรือ ผู้กู้ร่วม มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป ต่อคน ต่อ 1 ประเภทธุรกิจ มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป ต่อคน ต่อ 1 ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้กู้หลัก มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป ต่อคน ต่อ 1 ประเภทธุรกิจ มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป ต่อคน ต่อ 1 ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้กู้รอง ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้กู้หลัก กับ ผู้กู้รอง มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป ต่อคน ต่อ 1 ประเภทธุรกิจ มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป ต่อคน ต่อ 1 ประเภทธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อบ้าน CIMB THAI ได้ที่นี่ 

1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

2. พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ

3. อายุ 21 - 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว อายุไม่เกิน 65 ปี

4. อายุงาน

 • 6 เดือนขึ้นไป * สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • 1 ปีขึ้นไป ** สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหิจ หรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ
  เฉพาะพนักงานที่ไม่ได้ใช้แรงงานเป็นหลัก   (หรือ พนักงาน white collar)
  ในระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างานขึ้นไป
 • 2 ปีขึ้นไป *** สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

*อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้ หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
**ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน
***ธุรกิจจะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานหรือหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถ ตรวจสอบได้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์

5. รายได้ต่อเดือน


> 15,000 บาทขึ้นไป> 15,000 บาทขึ้นไป

 

> 10,000 บาทขึ้นไป

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

> 15,000 บาทขึ้นไป

 

> 10,000 บาทขึ้นไป

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

> 15,000 บาทขึ้นไป

> 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

> 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

> 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

> 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

> 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

> 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

อาชีพ

สถานที่ทำงาน

 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล*

ต่างจังหวัด

พนักงาน

- กรณีกู้เดี่ยว

- กรณีมีผู้กู้ร่วม

กู้หลัก

กู้รอง

กู้หลัก + กู้รอง

 

> 15,000 บาทขึ้นไป

 

> 10,000 บาทขึ้นไป

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

> 15,000 บาทขึ้นไป

 

> 15,000 บาทขึ้นไป

 

> 10,000 บาทขึ้นไป

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

> 15,000 บาทขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

- กรณีกู้เดี่ยว

- กรณีมีผู้กู้ร่วม

กู้หลัก

กู้รอง

กู้หลัก + กู้รอง

 

> 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

 

> 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

> 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

 

> 20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

 

> 20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

> 20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

* ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร 

 • สำหรับซื้อบ้านทั่วไป
ประเภท ปีที่ 1- 3 ระยะเวลา
ที่เหลือ
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
MRTA MRR-3.50% MRR-2.00% 4.25% 5.19%
No MRTA MRR-3.00% MRR-2.00% 4.75% 5.38%

 

 • สำหรับซื้ออาคารพาณิชย์
ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ระยะเวลา
ที่เหลือ
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
MRTA MRR-2.85% MRR-2.85% MRR-2.85% MRR-1.85% 4.90% 5.69%
No MRTA MRR-1.85% MRR-1.85% MRR-1.85% MRR-1.85% 5.90% 5.90%

หมายเหตุ:

1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลา 15 ปี เท่านั้น
2. MRR = 7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60

 

 

1) LH Bank เปิดตัว สินเชื่อบ้าน ดอกกเบี้ยดี๊ดี ฟรีทุกอย่าง ดอก 3.99%
2) เปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน ธนาคารไหนดีสุดในปี 2560 นี้
3) TMB สินเชื่อบ้าน Refinance ดอกเบี้ย 3.99% 3 ปีแรก
4) LH Bank ให้วงเงินอนุมัติ 100% เมื่อซื้อบ้านเครือ Land and Houses เท่านั้น

 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
4.93%
UOB HOME LOAN สินเชื่อบ้านใหม่ รีไฟแนนซ์ และ อเนกประสงค์
เงื่อนไขเงินเดือน : 20,000 บาท

สินเชื่อบ้านจากธนาคารยูโอบี มีทั้งแบบ รีไฟแนนซ์บ้าน บ้านใหม่ บ้านโครงการ และ หมู่บ้านทั่วไป อนุมัติด่วนภายใน 3 วันทำการ ยูโอบี โฮมโลน ตอบโจทย์สินเชื่อบ้าน ด้วยผลิตภัณฑ์ 3 รูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลายสไตล์ โดยผู้เชี่ยวชาญจากยูโอบี ที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องสินเชื่อบ้าน สำหรับผู้ที่สมัครสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ ยูโอบี โฮมโลน วันนี้

อัตราดอกเบี้ย / ปี
4.93%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)
 • อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ :
  • ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector)
  • ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)
 • กรณีซื้อบ้านใหม่ วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ90-95% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100%ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด )
 • กรณีซื้อบ้านมือสอง วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด)
 • กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมินที่ดินรวมกับค่าก่อสร้างบ้าน (70% ของราคาประเมินที่ดิน บวก 100% ของราคาประเมินค่าก่อสร้างบ้าน)
 • เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท (15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 17 มิ.ย. 62 – 31 ต.ค. 62 และจดจำนองภายใน 30 พ.ย. 62

อัตราดอกเบี้ย / ปี
15%
สินเชื่อรถ SCB วงเงินสูงสุด 5 ล้าน ดอกเบี้ย 8%-17%
เงื่อนไขเงินเดือน : 15,000 บาท

เปลี่ยนรถยนต์เป็นเงินสด (Auto Refinance) ไม่ต้องจอดรถ ผ่อนครบที่ยืม รถกลับไปเป็นของคุณ กับ SCB - My Car My Cash มีทั้งอัตราดอกเบี้ย flat rate และ effective rate รับรถยนต์อายุไม่เกิน 9 ปี และ มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ได้วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท และผ่อนยาวได้ถึง 6 ปี  อนุมัติภายใน 1 วัน ผ่อนสูงสุด 84 เดือน 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
15%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash

หัวข้อ

รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย

ก. อัตราดอกเบี้ย

ประเภทรถยนต์

อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate)

รถยนต์ใช้แล้ว สำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี

13 %

26 %

รถยนต์ใช้แล้ว สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปี เป็นต้นไป

17 %

34 %

การคำนวณดอกเบี้ย : รายวัน

จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย : ตามปีปฏิทิน

ข. วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้

สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

ค.อายุของสัญญา (ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา)

สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน หรือ 6 ปี

ง. หลักประกัน

รถยนต์ โดยลูกค้ายังสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

จ. ค่าบริการและเบี้ยปรับ

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

ฉ. การประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ / ประกันคุ้มครองวงเงิน / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต

ช. ผู้ค้ำประกัน

ไม่มี

 

เงื่อนไขรถยนต์ที่นำมาขอรับสินเชื่อ

 • รถยนต์ต้องปลอดภาระ และมีอายุไม่เกิน 13 ปี
 • ประเภทรถยนต์เฉพาะ รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้
 • รถยนต์ต้องจดส่วนบุคคลเท่านั้น

เงื่อนไขการทำประกันภัย

 • เงือนไขการทำประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

 • ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด โดยจะเป็นการเรียกเก็บโดยการหักจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

หมายเหตุ

 • วงเงินที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ และคุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้แตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย
 • อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้ขอสมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี
 • ผู้ขอสมัคร จะต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ (ยกเว้นเป็นลูกค้าเดิมของ SCB หรือ SCBL)

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ (ทั้งผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน) ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีมีประกันภัยอยู่แล้ว)
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ต้องการรับวงเงินโอนเข้าภายหลังสินเชื่อได้รับการอนุมัติ
 • หนังสือสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิม (กรณี เป็นลูกค้าปัจจุบันของ SCB หรือ SCBL)

 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
5.88%
สินเชื่อทะเบียนรถ ดอก 0.49% สมหวัง เงินสั่งได้ ติดไฟแนนซ์อยู่ก็กู้ได้ (ไม่เช็คเครดิต) ไม่โอนเล่ม
เงื่อนไขเงินเดือน : 6,000 บาท

วงเงินสินเชื่อ 100% ของราคาประเมิน รับรถอายุ 25 ปี สูงสุด ผ่อนได้ยาว 72 เดือน สินเชื่อสำหรับคนมีรถยนต์, รถกระบะ หรือรถตู้ ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน เสริมสภาพคล่อง ต่อเติมบ้าน ซ่อมแซมรถ ปลดภาระหนี้ เพียงแค่คุณมีเล่มทะเบียนรถ ก็สามารถมีเงินสดไว้ใช้ แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ด้วยขั้นตอนที่อนุมัติง่าย ไม่ยุ่งยาก ได้เงินไว ไม่ต้องโอนเล่ม รับรถทุกจังหวัด อายุรถสูงสุดถึง 25 ปี สำหรับรถที่ยังผ่อนอยู่ ติดไฟแนนซ์ ก็สามารถรีไฟแนนซ์ ได้เช่นกัน

อัตราดอกเบี้ย / ปี
5.88%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • หรือ เอกสารแสดงที่มาของรายได้ ของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัท

อัตราดอกเบี้ย / ปี
8%
Daingern.com รีไฟแนนซ์รถ ไม่เช็คเครดิตบูโร ดอกเบี้ย 0.69% ไม่โอนเล่ม
เงื่อนไขเงินเดือน : 10,000 บาท

ผ่อนแค่เพียง 2,7XX ต่อเดือน สำหรับการรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด หรือปลอดภาระแล้ว Daingern.com เปิดให้บริการสินเชื่อแล้ว สำหรับการจำนำทะเบียนรถยนต์ โดยที่รับรถยนต์ทุกประเภท จุดเด่นคือไม่เช็คภาระหนี้ และไม่เช็คเครดิตบูโร

อัตราดอกเบี้ย / ปี
8%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ข้อดีข้อเสียสำหรับผู้กู้ผ่าน Daingern.com

 • เป็นสินเชื่อบุคคลแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (จำนำทะเบียนรถยนต์)
 • ดอกเบี้ยต่ำกว่า
 • อนุมัติง่ายกว่าธนาคาร และสถาบันการเงินอื่นๆ
 • พิจารณาโดยผู้ให้กู้ยืม ไม่ใช่ เจ้าหน้าที่ธนาคาร
 • ผ่อนชำระคืนได้สูงสุด 24 เดือน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ต้องใช้ทะเบียนรถในการค้ำประกัน
 • อาจอนุมัติไม่เต็มวงเงิน

อ่านต่อ >> อื่นๆเกี่ยวกับ Daingern.com

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%
รถแลกเงิน KTC พี่เบิ้ม จำนำทะเบียนรถ
เงื่อนไขเงินเดือน : 8,000 บาท

ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 8,000 บาท KTC พี่เบิ้มเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินจาก KTC รับรถยี่ห้อ Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Suzuki, Ford, Mazda, Chevrolet, MG, Mercedes Benz, BMW, Volvo, Audi, MINI เท่านั้น 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
18%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน
 4. ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 5. สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่อรับเงินสินเชื่อ และ เพื่อการจ่ายหนี้
 6. พ.รบ. ของรถ และ กรมธรรม์ประกันภัย
 7. ทะเบียนรถตัวจริง
อัตราดอกเบี้ย / ปี
6.17%
สินเชื่อรถยนต์ KTA
เงื่อนไขเงินเดือน : 0 บาท

กรุงไทยออโต้ลีส สินเชื่อ จำนำทะเบียน รีไฟเเนนซ์ ย้ายไฟเเนนซ์ จำนำทะเบียนรถยนต์ จัดง่าย ผ่านไว จากธนาคารกรุงไทย

เหตุผลที่หลายคนมาใช้บริการ กรุงไทยออโต้ลีส

 • ใช้เอกสารน้อย แค่บัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งไม่ต้องเป็นเจ้าบ้าน 
 • ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
 • ไม่ต้องมี statement ย้อนหลัง
 • สามารถนำรถออกไปใช้ได้ ไม่ต้องจอดรถ
 • ไม่ต้องทำประกันใดๆทั้งสิ้น
 • รู้ผลใน 1 วัน อนุมัติเลย
อัตราดอกเบี้ย / ปี
6.17%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รับจำนำทะเบียนไม่ต้องจอดรถ  อนุมัติด่วนทันใจ รู้ผลภายใน 1 วัน
        บริการทำสัญญาถึงที่ สะดวก ง่าย รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก รับรีไฟเเนนซ์รถยนต์ ให้สินเชื่อรถยนต์ 
รีไฟเเนนซ์ ย้ายไฟเเนนซ์ ปิดบัญชี ปรับโครงสร้างหนี้ จำนำเล่มทะเบียน รับรถ เก๋ง กระบะ รถบรรทุก
4-10 ล้อ ดำเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์เเละซื่อตรง ยินดีให้คำปรึกษาด้วยความจริงใจ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ – KTA กรุงไทยออโต้ลีส
สถาบันการเงิน กรุงไทย
ประเภทสินเชื่อ สินเชื่อรถ
จุดเด่น

ง่ายที่สุด เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุมัติสินเชื่อใช้เพียง

สำเนาบัตรประชาชน เเละ สำเนาทะเบียนบ้านเท่านั้น
(สำหรับท่านที่ประกอบอาชีพ อิสระ ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน / ค้าขาย หรือรับค่าจ้างเป็นเงินสด)

 • ไม่ต้องเป็นเจ้าบ้าน
 • ไม่กำหนดคุณสมบัติผู้ค้ำ
 • ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองเงินเดือน                     
 • ไม่ต้องมี BOOK BANK ย้อนหลัง
 • ไม่ต้องจอดรถ                                                
 • ไม่บังคับทำประกัน    
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
 • ดอกเบี้ยถูกสุดเริ่มต้นที่ 0.5% ต่อเดือน ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนด มีส่วนลดดอกเบี้ย
 • รับเฉพาะรถญี่ปุ่นไม่เกิน 12 ปี
วงเงินกู้ วงเงิน สูงสุด 100%
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 72 เดือน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามระเบียบของธนาคาร
รูปแบบการค้ำประกัน ไม่กำหนดคุณสมบัติผู้ค้ำ
ค่าทวงหนี้ ตามระเบียบของธนาคาร
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามระเบียบของธนาคาร
เงื่อนไขและเอกสารการสมัคร

ง่ายที่สุด เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุมัติสินเชื่อใช้เพียง

สำเนาบัตรประชาชน เเละ สำเนาทะเบียนบ้านเท่านั้น
(สำหรับท่านที่ประกอบอาชีพ อิสระ ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน / ค้าขาย หรือรับค่าจ้างเป็นเงินสด)

 • ไม่ต้องเป็นเจ้าบ้าน
 • ไม่กำหนดคุณสมบัติผู้ค้ำ
 • ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองเงินเดือน                     
 • ไม่ต้องมี BOOK BANK ย้อนหลัง
 • ไม่ต้องจอดรถ                                                
 • ไม่บังคับทำประกัน    
อายุผู้สมัคร 21-65 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ไม่ระบุ
เอกสารทางด้านหลักประกัน (ตามระเบียบของธนาคาร)
อัตราดอกเบี้ย / ปี
6.8%
รถแลกเงิน TISCO AUTO CASH ไม่โอนเล่ม ไม่เช็คเครดิต ผ่อนอยู่ก็รีได้
เงื่อนไขเงินเดือน : 0 บาท

**ใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับ สมหวัง เงินสั่งได้

สินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ปลอดภาระ และต้องการเงินลงทุนระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยต่ำ ขั้นตอนง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องโอนทะเบียน ไม่ต้องจอดรถ รับเงินรวดเร็วภายใน 3 วันทำการ กับ Tisco Auto Cash

อัตราดอกเบี้ย / ปี
6.8%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

Tisco Auto Cash – สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ 4 ล้อ

อันนี้เป็นสินเชื่อสำหรับการใช้เงินแบบอเนกประสงค์ ซึ่งผู้ขอสินเชื่อสามารถ นำเงินไปทำอะไรต่างๆได้เยอะเช่น ท่องเที่ยว ปิดบัตรเครดิต ใช้หนี้ รวมหนี้ และใช้แค่เล่มทะเบียนรถยนต์เท่านั้น และไม่จำเป็นต้องจอดรถทิ้งไว้ และที่สำคัญไม่ต้องโอนเล่ม

ข้อดี

 • รับเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถ
 • ผ่อนได้สูงสุด 5 ปี
 •  
 • ชำระเงินได้หลายช่องทาง ทั้งที่ธนาคารทิสโก้เอง ทาง ATM, Counter Service ก็ได้เช่นเดียวกัน

จุดที่ต้องขอข้อมูลเพิ่ม

 • ทาง Tisco ไม่ได้ แจ้งไว้เป็นตัวเลข ว่าดอกเบี้ยต่อปีเท่าไหร่
 • ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าทวงถามหนี้
 • มีการตรวจสภาพ ต้องเช็คว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

สินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก

จริงอยู่ รถบรรทุกในท้องถนนไม่ได้มีมากเท่ารถเก๋ง แต่ ทาง Tisco ก็จัดให้ โดยรับ ทำสินเชื่อ จำนำทะเบียนรถ บรรทุก สำหรับนำเงินออกมาใช้ทำกิจการต่างๆ และวงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท นั่นก็ไม่น้อยเลยทีเดียว

ข้อดี

 • เจ้าของกิจการสามารถนำรถบรรทุกมาขอสินเชื่อเพื่อเพิ่มเงินหมุนได้
 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.55% ต่อเดือน
 • ผ่อนได้ยาวสุด 5 ปี (ยาวมาก)
 • ชำระเงินได้หลายช่องทาง ทั้งที่ธนาคารทิสโก้เอง ทาง ATM, Counter Service ก็ได้เช่นเดียวกัน

จุดที่ต้องขอข้อมูลเพิ่ม

 • ทาง Tisco ไม่ได้ แจ้งไว้เป็นตัวเลข ว่าดอกเบี้ยต่อปีเท่าไหร่
 • ได้วงเงินต่ำเพียง 80% ของมูลค่าประเมิน
 • ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าทวงถามหนี้
 • มีการตรวจสภาพรถบรรทุกก่อนทำสินเชื่อ

สินเชื่อรถบิ๊กไบค์

ปัจจุบัน Big Bike เป็นที่นิยมมากกว่ารถแต่งซิ่งแบบ 4 ล้อ ซึ่งทำให้ผู้คนซื้อบิ๊กไบค์ มาเป็นเจ้าของเป็นจำนวนมาก และนอกจากการใช้ขับขี่แล้ว รถบิ๊กไบค์ ยังสามารถมาเปลี่ยนเป็นเงินที่ Tisco Auto Cash ได้ด้วย

ข้อดี

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.55% ต่อเดือน
 • ผ่อนได้ยาวสุด 4 ปี
 • ชำระเงินได้หลายช่องทาง ทั้งที่ธนาคารทิสโก้เอง ทาง ATM, Counter Service ก็ได้เช่นเดียวกัน

จุดที่ต้องขอข้อมูลเพิ่ม

 • ทาง Tisco ไม่ได้ แจ้งไว้เป็นตัวเลข ว่าดอกเบี้ยต่อปีเท่าไหร่
 • ได้วงเงินต่ำเพียง 80% ของมูลค่าประเมิน
 • ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าทวงถามหนี้
 • มีการตรวจสภาพรถ

สินเชื่อ Tisco สำหรับทำธุรกิจ

เป็นสินเชื่อสำหรับการทำธุรกิจเท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างจากสินเชื่อข้างต้นทั้งหมด 3 ตัวเพราะ สินเชื่อด้านบนนั้น สามารถนำเงินไปทำอะไรก็ได้ แต่สินเชื่อสำหรับธุรกิจ Tisco นั้น จะไว้สำหรับทำธุรกิจเท่านั้น โดยเอกสารหลักๆ ที่แตกต่างจากตัวอื่นๆก็คือ เอกสารแสดงรายได้ หรือสำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ เพื่อยืนยันว่าจะเอาเงินไปใช้ในธุรกิจจริงๆ (สำหรับบริษัท จะต้องมี งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี)

ข้อดี

 • ไว้ต่อยอดธุรกิจ ที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อบุคคลทั่วๆไป
 • อนุมัติวงเงินเกิน 100% หรือถึง 150% ของราคาประเมินรถยนต์
 • สามารถใช้เป็นวงเงินฉุกเฉินในการทำธุรกิจได้
 • ร้านค้าเล็กๆก็ทำได้หากมีทะเบียนพาณิชย์ บุคคลก็ทำได้เช่นกัน

จุดที่ต้องขอข้อมูลเพิ่ม

 • ทาง Tisco ไม่ได้ แจ้งไว้เป็นตัวเลข ว่าดอกเบี้ยต่อปีเท่าไหร่
 • ระยะการผ่อนชำระคืนสั้นแค่ 3 ปี
 • ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าทวงถามหนี้
 • มีการตรวจสภาพรถ

รายละเอียดทั้งหมดถูกวิเคราะห์มาจาก tiscoautocash.com ซึ่งข้อมูลบางส่วนอาจไม่ได้รับการ update

 

วงเงินสินเชื่อ
สูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ
6 - 60 เดือน

การผ่อนชำระ
สามารถเลือกผ่อนชำระได้ หลายช่องทาง 
1. ชำระที่ ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา
2. ชำระโดยจ่ายเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าจำนวน 6 ฉบับขึ้นไป
3. ชำระที่เคาน์เตอร์ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.นครหลวงไทย และ ธ.กรุงไทย
4. ชำระทาง ATM ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย
5. ชำระทางอินเตอร์เน็ต ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย 
6. ชำระทางโทรศัพท์ ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงศรีอยุธยา 
7. ชำระ ณ จุดบริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส

อัตราดอกเบี้ย / ปี
3.18%
สินเชื่อรถแลกเงิน ธนชาต (Cash Your Car)
เงื่อนไขเงินเดือน : 15,000 บาท

ใช้รถได้ตามปกติ สมัครออนไลน์ได้เลย สำหรับการประเมินราคารถยนต์ และนำเล่มทะเบียนไปที่ธนชาตทุถกสาขา ผ่อนเพียง 59 บาทต่อวัน ทุกๆ วงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท และผ่อนได้สูงสุด 6 ปี ด้วยดอกเบี้ยเพียง 3.18% ต่อปีเท่านั้น เลื่อนวันผ่อนงวดแรกได้ 90 วัน มีเวลาหายใจได้อีกเยอะ

อัตราดอกเบี้ย / ปี
3.18%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1) วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคากลาง

2) ทราบผลอนุมัติรวดเร็ว

3) ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

4) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา

กติกาและเงื่อนไข

 • *สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระ 48 งวดขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรถแลกเงินของธนาคารฉบับล่าสุด
 • **ผ่อน 59บาทต่อวัน ทุกๆ วงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อน 72 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.18%ต่อปี สำหรับรถยนต์ ที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป

โปรโมชั่นผ่อนดี

 • สำหรับลูกค้าบุคคลที่สมัครสินเชื่อธนชาตรถแลกเงินตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 พ.ย. 60 และได้รับการอนุมัติ และเกิดสัญญาภายใน 31 ธ.ค. 60 รับ 1 สิทธิ์ต่อ 1 สัญญาเช่าซื้อ
 • ธนาคารจะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ลูกค้าลงบนกระดาษเป็นคูปองชิงโชค เพื่อใช้ในการจับรางวัล ในวันที่ 19 ม.ค. 61 ณ. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล พลาซา รัตนาธิเบศร์ เลขที่ 68/100, 68/919 หมู่ที่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทันที และทางเว็บไซต์ www.thanachartbank.co.th ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่จับรางวัล ธนาคารจะติดต่อเพื่อแจ้งให้ผู้โชคดีทราบทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้โชคดีให้ไว้กับธนาคารภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 • ของรางวัลรวม 133 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,250,000 บาท
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่ยังคงสภาพเป็นลูกค้าของธนาคารฯ โดยมีสถานะภาพเป็นปกติ และมีประวัติการชำระเงินที่ดีตามข้อกำหนดของธนาคารฯ อยู่จนถึงวันที่รับรางวัล โดยไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของธนาคารอยู่จนถึงวันที่รับรางวัล และจะต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อตามวันและเวลาดังกล่าวเท่านั้น กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะมอบของรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองตามลำดับทดแทน
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ให้เป็นไปตามคำสั่งของ กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 และจะต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินสดเป็นส่วนประกอบของรางวัล
 • หากไม่สามารถติดต่อผู้รับรางวัลได้ หรือผู้ไม่รับของรางวัล ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • พนักงานของ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) , บริษัทในเครือธนาคารที่เกี่ยวข้อง, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ภาพถ่ายของผู้โชคดีถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ของธนาคารได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
อัตราดอกเบี้ย / ปี
0.88%
รีไฟแนนซ์รถ จำนำทะเบียน JMONEY (เช็คเครดิต แต่คะแนนเครดิตไม่มีผลต่อการอนุมัติ)
เงื่อนไขเงินเดือน : 8,000 บาท

สำหรับกติกาการรีไฟแนนซ์ หรือ การจำนำทะเบียน ต้องอธิบายก่อนว่า การรีไฟแนนซ์รถยนต์ ก็คือการที่เล่มทะเบียนไม่ได้อยู่กับตัวเอง แต่ยังเป็นผู้ครอบครองรถอยู่ นั่นหมายถึงว่า เล่มทะเบียนยังอยู่กับบริษัทไฟแนนซ์เจ้าอื่นๆอยู่ แต่สำหรับผู้ที่มีเล่มทะเบียนแล้ว ก็จะเป็นการจำนำทะเบียนรถยนต์ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย โดยทุกอย่างรวมมาไว้ให้อ่านด้านล่างนี้

 • ต้องเป็นคนสัญชาติไทย อายุ 20 แต่ ไม่เกิน 65 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อนด้วย)
 • เป็นผู้ครองครองรถ หรือ เป็นเจ้าของรถ
 • รถยนต์ ต้องเป็นรถเก๋ง รถตู้ รถ SUV ทุกยี่ห้อ
 • ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ คือการโอนเล่มจากไฟแนนซ์มาแล้วเกิน 30 วันขึ้นไป
 • สามารถผ่อนได้มากที่สุด 5 ปี หรือ 60 งวด
อัตราดอกเบี้ย / ปี
0.88%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์รถกับ เจมันนี่

 1. เป็นสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ 

 2. ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน

 3. รถผ่อนอยู่ ก็สามารถรีไฟแนนซ์ได้

 4. เมื่อรีไฟแนนซ์ รถยนต์ยังสามารถใช้งานต่อได้ ไม่ต้องจอด

 5. ไม่ต้องทำประกันรถยนต์เพิ่มเติม ในเงื่อนของของเจมันนี่ 

 6. รับรถเก่า แต่ไม่เกิน 19 ปี 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
0%
ประกันรถยนต์ MSIG ชั้น 2+ และ 3+ (Safeguard Mini)
เงื่อนไขเงินเดือน : 0 บาท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5 แยกเป็นประเภท 2+ ให้ความคุ้มครองตัวรถกรณีรถชนรถ หรือชนยานพาหนะทางบก รวมถึงความคุ้มครองรถยนต์เสียหายจากภัยน้ำท่วม ไฟไหม้ และการสูญหาย (ทั้งคัน) สำหรับประเภท 3+ คุ้มครองตัวรถกรณีรถชนรถ หรือชนยานพาหนะทางบก รวมถึงความคุ้มครองรถยนต์เสียหายจากภัยน้ำท่วม ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ

อัตราดอกเบี้ย / ปี
0%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 • ทุนประกันเริ่มต้น 100,000 บาท
 • คุ้มครองรถชนรถ รวมถึงความเสียหายจากภัยน้ำท่วม
 • มีให้เลือกทั้งไม่ระบุ และระบุความเสียหายส่วนแรก
 • คุ้มครองทันที ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
อัตราดอกเบี้ย / ปี
0%
MSIG: ประกันภัยรถยนต์ แผนพิเศษ Safeguard Easy 3+
เงื่อนไขเงินเดือน : 0 บาท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5 แบบ 3+ ให้ความคุ้มครองตัวรถกรณีรถชนรถ หรือชนยานพาหนะทางบก รวมถึงความคุ้มครองรถยนต์เสียหายจากภัยน้ำท่วม พิเศษ! ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด สำหรับผู้ที่มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (ยกเว้นใช้รถสำหรับรับจ้างหรือให้เช่า) พร้อมระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ปี
0%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 • ทุนประกัน 100,000 บาท เบี้ยเบาๆ เพียง 4,900 บาท (Excess) 5,300 บาท ( No Excess)
 • เก๋ง กะบะ ราคาเดียว
 • คุ้มครองรถชนรถ รวมถึงความเสียหายจากภัยน้ำท่วม
 • คุ้มครองทันที ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

ซื้อยังไง?

 1. ซื้อง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้น
 2. ชำระเงินออนไลน์ทันที ซื้อง่ายได้ทุกที ตลอด 24 ชั่วโมง
 3. รับหน้าเอกสาร Purchase Form ภายใน 15 นาที

กรมธรรม์ฉบับจริง จะถูกจัดส่งไปตามที่อยุ่ ที่ระบุไว้ ตอนทำรายการ

อัตราดอกเบี้ย / ปี
0%
ประกันรถยนต์ EASY SUNDAY ปรับแต่ง ตามงบ
เงื่อนไขเงินเดือน : 0 บาท

เป็น Insurtech เจ้าใหม่ที่พึ่งเข้ามาในประเทศไทย มีการคำนวณอัตราเบี้ยประกัน รูปแบบใหม่ โดยใช้ เทคนิค Artificial Intelligence ทำให้ได้ประกันรถยนต์ ตามราคาที่อยากได้ ทำให้ลูกค้าไม่จ่ายเกินความจำเป็น ด้วยระบบคำนวณราคาแบบใหม่ โดยอาศัย Machine Learning และ AI เข้ามาช่วยคำนวณและปรับแพคเกจราคาให้เหมาะสมกับลูกค้า ที่มีความหลากหลายทั้ง Lifestyle และ มีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช็คเบี้ยประกัน ผ่านทางออนไลน์ ได้ราคาภายใน 1 นาที ปรับความคุ้มครองได้ด้วยตัวเอง ซื้อออนไลน์ได้ทันที และสามารถซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ได้ด้วย 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
0%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

●	เช็คเบี้ยประกัน ผ่านทางออนไลน์ ได้ราคาภายใน 1 นาที
●	จ่ายเท่าที่จำเป็น - ปรับราคาได้ตามความต้องการ ด้วยระบบคำนวนทำให้คุณได้ราคาที่เป็นธรรม
●	เลือกผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน
●	คุ้มครองรถชนรถ รวมถึงความเสียหายจากภัยน้ำท่วม
●	พนักงานจะไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 20 นาที
●	บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง 
●	เคลมง่าย ผ่าน Application
●	การันตี ซ่อมเสร็จใน 7 วัน 
●	รับประกันงานซ่อมนาน 1 ปี
อัตราดอกเบี้ย / ปี
0%
ประกันชั้น 3 จาก ทิพยประกันภัย เริ่มต้น 2,500 บาท
เงื่อนไขเงินเดือน : 0 บาท

เพียงแค่ระบุรถทุกรุ่นในช่องทางออนไลน์ เลือกแบบประกัน และกรอกข้อมูล ก็สามารถสรุปความคุ้มครอง และชำระเงินออนไลน์ คุ้มครองทันทีได้เลย ซึ่งการทำประกัน เพียงแค่เลือกปีรถยนต์ ยี่ห้อรถ รุ่น รุ่นย่อย และการใช้งาน ก็สามารถประเมินราคาเบี้ยประกันได้แล้ว การเช็คเบี้ยประกันออนไลน์ ก่อนการทำกรมธรรม์ประกันจริงๆ ทำให้รู้ก่อนการจ่ายเงิน และรู้ว่าจะได้รับทุนประกันเท่าไหร่ และสำหรับการซื้อผ่าน Tip Insure นั้น มั่นใจได้เลยว่าจะได้รับการคุ้มครองที่ดี เพราะทางบริษัทได้รับการถือหุ้นใหญ่โดยรัฐบาล 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
0%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
- ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 เริ่มต้นที่ 13,000 บาท
- ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 TIP Lady ประกันภัยที่เข้าใจ "ผู้หญิง" เริ่มต้นที่ 14,000 บาท
- ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+ เริ่มต้นที่ 6,999 บาท
- ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3+ เริ่มต้นที่ 4,444 บาท
- ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 เริ่มต้นที่ 2,500 บาท

**มีรถให้ใช้ระหว่างซ่อม เคลมง่าย เคลมเองได้ทุกที่ ด้วยแอปพลิเคชัน TIP Flash Claim มีโปรฯแรงดี ทั้งลด ทั้งแจก ทุกเดือน 
**ประกันภัยสำหรับผู้หญิง ให้ความคุ้มครองในสิ่งที่ผู้หญิงต้องการ 
อัตราดอกเบี้ย / ปี
0%
ทำ พ.ร.บ. ออนไลน์ กับ MSIG ได้ทั้งมอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์
เงื่อนไขเงินเดือน : 0 บาท

ทุกคนที่มีรถยนต์ หรือ มอเตอร์ไซค์ หากต่อภาษีเอง ซื้อประกันรถเอง ทุกปี ก็จะรู้จัก พ.ร.บ. ซึ่งมันก็คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่ง ตัวนี้เป็นเสมือนประกันอุบัติเหตุ ภาคบังคับที่ผู้มีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ ทุกคัน ต้องทำ 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
0%
อัตราดอกเบี้ย / ปี
0%
ประกันเดินทาง MSIG Travel Insurance ซื้อวันนี้แจก Starbucks 600 บาท!!
เงื่อนไขเงินเดือน : 0 บาท

ประกันเดินทาง MSIG เป็นประกันเดินทางต่างประเทศที่มีผู้ซื้อสูงที่สุดแบรนด์หนึ่ง เพราะมีแผนการคุ้มครองที่ทั่วถึง และจ่ายจริงหากมีปัญหาในการเดินทาง และเมื่อซื้อ MSIG Travel Easy แผนใดก็ตาม ตามด้วยการใช้คูปองออนไลน์ จะได้รับ Starbucks E-coupon ดังนี้

เบี้ย 500.- / กธ รับสตาร์บัคส์ e-coupon 100.-

เบี้ย 1000.- / กธ รับสตาร์บัคส์ e-coupon 200.- 

เบี้ย 1500.- / กธ รับสตาร์บัคส์ e-coupon 300.-  

อัตราดอกเบี้ย / ปี
0%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เงื่อนไข

·         บัตรสตาร์บัคส์ e-coupon บริษัท ฯ จะจัดส่ง เป็น e-coupon ทาง SMS ที่เบอร์มือถือของท่าน หลังจากวันที่สมัครทำประกันภัยการเดินทาง ภายใน 15 วันทำการ (จันทร์ - ศุกร์)

·         ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·         ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขโปรโมชั่นเท่านั้น

·         สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของบริษัทฯได้

·         เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

·         บริษัท ฯ จะจัดส่ง คูปองส่วนลดร้านค้า และส่วนลดรถเช่า และส่วนลด pocket wifi ไปให้ท่าน พร้อมกับอีเมล์กรมธรรม์

อัตราดอกเบี้ย / ปี
0%
ทำประกันเดินทางกับ Tip Insure สำหรับเที่ยวต่างประเทศ หรือ ในประเทศไทย เริ่มต้น 74 บาท
เงื่อนไขเงินเดือน : 0 บาท

Tip Insure ก็มีการขายประกันเดินทางด้วย สามารถสมัครซื้อได้สูงสุด 3 ประเทศพร้อมๆกัน หรือการซื้อกรณียื่นขอ Schengen และ การเที่ยวแถบยุโรป จะเดินทางรายบุคคล หรือ เดินทางพร้อมครอบครัวแบบพ่อแม่ลูกก็ได้เช่นเดียวกัน สามารถซื้อรายเที่ยวได้ และ ถ้าเดินทางบ่อยๆ ก็ซื้อรายปีได้เช่นกัน สามารถเลือกได้แบบ Backpack 1, Backpack Go 1, และ Backpack 2 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
0%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

TIP INSURE เว็บไซต์ขาย ประกันการเดินทางออนไลน์ ราคาถูก เลือกความคุ้มครองได้ เที่ยวได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เริ่มต้น 74 บาท เท่านั้น !!  **คุ้มครองทั้งการเสียชีวิต สูญเสียอวัยะวะ  ทุพพลภาพ รักษาพยาบาล เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน กระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินสูญหาย / เสียหาย ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง และการเดินทาง เที่ยวบินดีเลย์ การยกเลิกเที่ยวบิน 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
0%
แจกประกัน PA ฟรี กับ CIGNA 5,000 บาท (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
เงื่อนไขเงินเดือน : 0 บาท

ประกัน PA คือ ประกันภัยที่ดูแลคุณจากความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ ให้ใช้ชีวิตทุกก้าวแบบไร้กังวล โดยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จากซิกน่า คุ้มครองทั้งคุณและคนที่คุณรัก รับมือทุกความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ คุ้มครองทุกวันไม่เว้นวันหยุด สามารถสมัคร Cigna Free PA ได้รับ ความคุ้มครองฟรี 5,000 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  เพียงกรอกชื่อ นามสกุล เบอร์โทร และ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับสิทธิ์ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

อัตราดอกเบี้ย / ปี
0%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

อัตราดอกเบี้ย / ปี
0%
แจกฟรีประกันอุบัติเหตุ 50,000 บาท โดย TQM (จำกัด 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์) จำนวนจำกัด
เงื่อนไขเงินเดือน : 0 บาท

เพื่อให้ทุกคนมีประกันอุบัติเหตุติดตัวเอาไว้ และเพราะประกันอุบัติเหตุ มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตในปัจจุบันที่เต็มไปด้วย อันตราย และเหตุไม่คาดฝัน ก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การแจกฟรีประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident) เป็นการแจกแบบไร้เงื่อนไข ไม่เสียเงิน โดยได้รับฟรีทุนประกัน 50,000 บาท สำคัญตรงที่ว่า ต้องกรอกชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรให้ตรง เพื่อรับสิทธิ์ และจำกัดแค่เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่านเท่านั้น 

อัตราดอกเบี้ย / ปี
0%

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เงื่อนไขความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • รับประกันโดย บ.กรุงเทพ ประกันภัย

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทุนประกัน 50,000 บาท

ข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครอง

 • ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 • การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

 • ภัยก่อการร้าย

 • มีระยะเวลาความคุ้มครองฟรี 3 เดือน โดยเริ่มคุ้มครองจากวันถัดไป 1 วัน เวลา 00.01 น. จนถึงระยะเวลา 3 เดือน

 • อายุผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองต้องอายุ 18 – 60 ปี เท่านั้น

ข้อมูลสำคัญ ที่ต้องสอบถามผู้ได้รับสิทธิ์

 • ชื่อ-นามสกุล

 • หมายเลขบัตรประชาชน

 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 • วัน/เดือน/ปีเกิด

 • เพศ

 • ที่อยู่ผู้สมัคร

 • ผู้รับผลประโยชน์

หมายเหตุ

 • ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จึงจะได้รับฟรีประกัน

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การมอบกรมธรรม์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น

บริการของเรา เกี่ยวกับเรา Term of use Privacy Policy
© Copyright 2017 www.promotions.co.th All Rights Reserved.