ส่วนลด โปรโมชั่น คูปอง ลดโดยเฉลี่ย 5% -10%

ระดับความนิยมที่มีต่อ ttb

... ระดับความนิยม ระดับความนิยม 0%

หมายเหตุ* วัดผลจากการโหวตของผู้เข้าใช้งานใน www.promotions.co.th

ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) ผู้ที่ทำให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินดีขึ้นอย่างแท้จริง

ttb เปลี่ยน...เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น เราอยากให้ผู้คนจดจำเราในฐานะผู้ที่ทำให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินดีขึ้นอย่างแท้จริง แต่คำว่า “เปลี่ยน” ของ ttb ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนโลโก้ หรือ เปลี่ยนสีเพื่อไม่ให้เหมือนใคร แต่การเปลี่ยนแปลงที่ว่า คือ การสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ และทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นอย่างแท้จริง โดยหยุดคิดว่าลูกค้าทุกคนเหมือนกัน แต่ต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เพื่อให้บริการทางการเงินที่ตอบรับความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละคน มุ่งมั่นหาแนวคิดหรือวิธีการทำงานใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาโซลูชันและบริการที่สอดรับกับสถานการณ์ พฤติกรรม และความต้องการของลูกค้า

ความหมายโลโก้ ทีเอ็มบีธนชาต (ttb)

โลโก้ ttb มาจาก t สองตัว หนึ่งตัวมาจากทีเอ็มบี (TMB) และ หนึ่งตัวจากธนชาติ (Thanachart) ตัว b มาจากคำว่า ธนคาร (Bank)  เมื่อตัวอักษรทั้ง 3 ตัว เชื่อมต่อกันเพื่อมุ่งไป เหมือนกับการที่ทีเอ็มบีและธนชาตรวมกัน เพื่อที่จะเติบโตไปข้างหน้า  พร้อม ๆ กับลูกค้า ไปตลอดทุกช่วงชีวิต อีกทั้งแต่ละสีของโลโก้ ttb มี “สีฟ้าและสีส้ม” ซึ่งเป็นสีของทีเอ็มบี และ ธนชาต เพราะเราตั้งใจที่จะสืบต่อเรื่องราวการเดินทางในวงการธนาคารที่มีมาอย่างยาวนานของทั้งสองธนาคารเอาไว้
  • สีฟ้า Confident Blue เปี่ยมไปด้วยพลัง ความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น
  • สีส้ม Refreshing Orange สดใส มีชีวิตชีวา สะท้อนถึงความก้าวหน้า ความอบอุ่นและความกระตือรือร้นที่จะดูแลลูกค้า 
  • สีน้ำเงิน Trusted Navy ความเป็นธนาคารที่มั่นคง น่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพที่น่าไว้วางใจ สามารถเป็นที่พึ่งพิงให้กับทุกคนได้เหมือนที่เราเป็นตลอดมา 
  • สีขาว Honest White ตัวแทนของความโปร่งใส เปิดเผยและซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นหลักการที่เราในฐานะธนาคารยึดมั่นอยู่เสมอ

ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) สถาบันการเงินที่มีความมั่นคงให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน อาทิ บัตรเครดิต สินเชื่อ ประกัน กองทุน ดิจิทัลแบงก์กิ้ง รวมถึงช่องทางผู้ให้บริการรับฝากเงินสดเคาน์เตอร์เซอร์วิส มอบความสะดวกสบาย และยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
 
ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) ผู้ที่ทำให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินดีขึ้นอย่างแท้จริง ชื่อที่แสดงถึง การประสาน จุดแข็งของ สองธนาคาร ระหว่าง “ทีเอ็มบี” และ “ธนชาต”  เปิดดำเนินธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ทุกประเภทตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน และประกอบกิจการประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงินตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน อาทิ บัตรเครดิต สินเชื่อ ประกัน กองทุน ดิจิทัลแบงก์กิ้ง รวมถึงช่องทางผู้ให้บริการรับฝากเงินสดเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อให้บริการทางการเงินที่ตอบรับความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละคน มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น  

โดยทีเอ็มบีธนชาตตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นสูง และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทางธนาคารจึงได้กำหนดพันธกิจใหม่ในปี 2563 โดยให้คำนิยามใหม่แก่ภูมิทัศน์ทางการเงินของประเทศและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับคนไทย เนื่องจากธนาคารเชื่อว่าสุขภาพทางการเงินที่ดีในทุกวันคือพื้นฐานสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของชีวิต
ช่วงวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้หลายคนมีสถานะทางการเงินติดขัดและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ยิ่งตอกย้ำความเชื่อที่ว่าเส้นทางทางการเงินของลูกค้าจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ชีวิตในปัจจุบันและความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ธนาคารจึงเล็งเห็นความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ หันมาเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวและมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าผ่านโซลูชั่นทางการเงินต่าง ๆ

หากคุณเป็นหนึ่งคนที่สถานทางการเงินติดขัดและอยากมีชีวิตทางการเงินดีขึ้น  ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ สามารถเข้าถึงปัญหาพร้อมแก้ไขได้อย่างตรงจุด ให้การบริการที่มีความโปร่งใส เปิดเผยและซื่อสัตย์  อีกทั้งธนาคารยังมุ่งพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางการเงินที่ดี อาทิ การบริหารค่าใช้จ่าย การส่งเสริมอุปนิสัยการออมระยะยาว การสร้างวินัยในการชำระหนี้ การลงทุนระยะยาวบนพื้นฐานของความเสี่ยงและการให้ความคุ้มครองต่าง ๆ พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทย ในฐานะผู้ที่ทำให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินดีขึ้นอย่างแท้จริง

ช่องทางการติดต่อ
  • ที่ตั้ง : สำนักงานใหญ่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
  • เว็บไซต์ : www.ttbbank.com
  • สำนักงานใหญ่ : 0 2299 1111
  • ทีทีบี คอนแทค เซ็นเตอร์ : 1428