ส่วนลดค่าเบี้ยกันกัน และ รับของแถม จาก Tip Insure

ระดับความนิยมที่มีต่อ tipinsure

... ระดับความนิยม ระดับความนิยม 0%

หมายเหตุ* วัดผลจากการโหวตของผู้เข้าใช้งานใน www.promotions.co.th

ประกันออนไลน์ ในเครือทิพยประกันภัย ไว้ใจได้แน่นอน

ทิปอินชัวร์ (Tip Insure)  เป็นอีกบริการประกันภัยออนไลน์ จาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจมายาวนานถึง 65 ปี  และให้บริการครอบคลุมประกันภัย 3 ประเภท ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันการเดินทาง ประกันภัยที่อยู่อาศัย  ซึ่งให้คุณได้เลือกผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการของคุณผ่านทางเว็บไซต์ www.tipinsure.com เพื่อให้คุณสะดวกตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ไปจนถึง การเคลมค่าสินไหม  ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่าการบริการแบบออฟไลน์จากแต่ก่อน

ผลิตภัณฑ์ของ Tip Insure

ผลิตภัณฑ์ของ ทิปอินชัวร์ ได้แก่
 
 
 •  ประกันรถยนต์  เลือก ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำหรับผู้หญิง (บริการพิเศษ), ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 และเลือกต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ได้
 
 •  ประกันการเดินทาง  ประกันการเดินทางในประเทศ  และ ประกันการเดินทางระหว่างประเทศ
 
 •  ประกันที่อยู่อาศัย  ได้แก่ ประกันภัยบ้าน และ ประกันภัยคอนโด

วิธีการเคลม 
หากคุณเกิดปัญหาจะต้องเคลมคืนประกัน  เลือกเคลมได้ด้วยการดาวน์โหลดเอกสาร และจัดส่งไปที่บริษัท ทิพยประกันภัย
 • กรอกเอกสาร   และส่งเคลมทางเว็บไซต์ หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่ต้องใช้ผู้สำรวจ
 • กรณีเกิดเหตุ ต้องใช้ผู้สำรวจ  เมื่อเกิดเหตุกลางท้องถนน ต้องโทรให้เจ้าหน้าที่พนักงานออกสำรวจอุบัติเหตุ ทางหมายเลข 1736  และเจ้าหน้าที่จะออกใบเคลมให้กับผู้เอาประกันภัย
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 14 วัน หลังจากได้รับหนังสือยินยอมตกลงค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว

วิธีการซื้อประกันรถยนต์ / ประกันการเดินทาง / ประกันอัคคีภัย ออนไลน์กับ Tip Insure
หากคุณสนใจจะสมัครบริการผลิตภัณฑ์ของทิปอินชัวร์ เริ่มต้นให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.tipinsure.com  จากนั้น เลือกไปที่ช่อง “ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์” ที่ขึ้นเป็น Pop Up อยู่หน้าเว็บ
 

ประกันภัยรถยนต์
 • กรณีประกันรถยนต์เลือกประกันได้ 2 แบบ ระหว่าง ภาคสมัครใจ และภาคบังคับ
 • เลือกปีรถ / ประเภทของประกันภัยที่สนใจ / ประเภทของรถยนต์

ประกันการท่องเที่ยว
 • เลือกประเภทของประกันการเดินทาง ระหว่างประกันการเดินทางในประเทศ และประกันการเดินทางระหว่างประเทศ
 • เลือกจุดหมายปลายทางที่ต้องการเดินทาง
 • เลือกวันเดินทาง นับตั้งแต่วันไป และ วันกลับ (ควรซื้อประกันก่อนการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง)
 • เลือกจำนวนวันของการเดินทาง ประเภท เดินทางรายปี หรือ เดินทางพร้อมกับครอบครัว
 
ประกันอัคคีภัย - อาคาร
 • เลือกประเภทอาคาร ระหว่าง “บ้าน” หรือ “คอนโด”
 • เลือกวัสดุที่ใช้สร้าง ได้แก่ คอนกรีต 100%, บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้, ไม้ 100%, ห้องแถวไม้
 • เลือกพื้นที่ใช้สอยของบ้าน หากไม่ทราบ ให้วัดจากขนาด กว้าง  x  ยาว  x  จำนวนห้อง
 

บริการพิเศษทางหน้าเว็บไซต์ www.tipinsure.com
เงื่อนไขอื่นๆ สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อประกันจาก ทิป อินชัวร์ หากคุณกรอกข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่ว่าเจตนาหรือไม่เจตนาก็ถาม จะถือว่าสัญญาเป็นโมฆียะ เพราะฉะนั้นทั้งก่อนและหลังกรอกสัญญา คุณต้องตรวจสอบสัญญาทุกครั้งและรีบทักท้วงก่อนหากเกิดข้อผิดพลาด  การซื้อประกันออนไลน์จะเสร็จสมบูรณ์และเป็นผลเมื่อคุณชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  และจะได้รับความคุ้มครองระหว่งวัน เวลา และวันที่ตามคำขอทางออนไลน์ และคุณสามารถซื้อประกันล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วัน และไม่สามารถซื้อประกันประเภทเดียวกัน เพื่อซื้อในช่วงเวลาเดียวกันได้