ส่วนลดค่าอาหาร ค่าส่ง เฉลี่ย 10%-20%

ระดับความนิยมที่มีต่อ Ginja

... ระดับความนิยม ระดับความนิยม 0%

หมายเหตุ* วัดผลจากการโหวตของผู้เข้าใช้งานใน www.promotions.co.th