รหัสส่วนลด AirAsiaGo สำหรับคนไทย ลดเพิ่มเฉลี่ย 8%-10% ตามแต่แคมเปญ (ไม่สามารถใช้กับตั๋วเครื่องบิน หรือการจองแบบ Package ได้)

ระดับความนิยมที่มีต่อ AirAsiaGo

... ระดับความนิยม ระดับความนิยม 0%

หมายเหตุ* วัดผลจากการโหวตของผู้เข้าใช้งานใน www.promotions.co.th