ดีล โรงเรียน กวดวิชา MCS TUTOR ลด 73%

MCS Tutor DEAL กับ Thai City Deals

ดีล แหวกแนว ด้วยการติวหนังสือ กับ ThaiCityDeals.com

Deals นั้นไม่จำเป็นต้องมีแค่ ร้านอาหาร และของ Brand Name อีกต่อไป.  Thaicitydeals.com ร่วมกับ MCS Tutor จัดทำ ดีล พิเศษ เพื่อให้ลูกหลานของท่านได้ ติวหนังสือ กันด้วยราคาประหยัดสุดๆ.  เพียงแค่ท่านซื้อ Coupon จาก Deal นี้ ในราคา 399 บาท สามารถนำคูปอง ที่ซื้อไว้ ไปใช้เป็นส่วนลด ที่โรงเรียน กวดวิชา MCS TUTOR ได้ ถึง 1,500 บาท เลยทีเดียว.  ดีล นี้ จะใช้ได้เฉพาะวิชา Math, English, Physics, และ เคมี ที่สาขาพระประแดง และคอร์สวิชาอังกฤษ ที่สาขาพระราม 2. โดยมีกฎกติกาต่างๆดังนี้

หมดอายุ May 06, 2011 06:00 PM

– ลูกค้า 1 ท่านมีสิทธิ์ซื้อไม่จำกัดคูปองสูงสุด

– คูปอง 1 ใบ / 1คน / 1 คอร์ส และ 1 วิชาเรียนเท่านั้น

– คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทนหรือมอบเป็นของขวัญได้

– ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการแล้ว

– มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้

– คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

– วันจันทร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2554 ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากวันหยุดสงกรานต์

– กรุณาสำรองที่นั่งคอร์สเรียนได้ทั้ง 2 สาขาได้ที 081-3579157,02-819-0990,  02-819-0990

เกี่ยวกับ MCS TUTOR

MCS TUTOR เป็นโรงเรียน กวดวิชา ซึ่งเน้นให้ นักเรียนทุกคน สามารถนำความรู้ไปใช้ ได้จริง การสอนของ MCS Tutor นั้นเน้นให้ ผู้เรียนให้เข้าใจได้เร็ว และ เป็นการสอนสด แบบไม่มี Video เหมือน Tutor อื่นๆ ทั่วๆ ไป.  MCS TUTOR เหมาะสำหรับ ผู้ที่อยู่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึง ปริญญาโท โดยเน้นสาขาวิชาต่างๆดังนี้ : ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ โดยอาจารย์ ที่มี Degree ถึง ปริญญาเอก และ โท ซึ่งจบจากสถาบันการศึกษาต่างๆดังนี้ Edinburgh, Kingston, University of Hawaii, Ritsumaikan, หากเป็นสถาบันภายในประเทศไทยก็จะมี จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ซึ่งอาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์การสอน พร้อมที่จะให้ความรู้ลูกหลาน ของท่านหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองได้เข้าใจบทเรียน ได้ดียิ่งขึ้น

การใช้ MCS TUTOR DEAL กับแต่ละสาขา

MCS TUTOR นั้น โดยอันที่จริงแล้วมีทั้งหมด 2 สาขา แต่ละสาขา จะมีข้อจำกัดการใช้ ดีลส์ ต่างๆ ดังนี้

สามารถ ใช้กับ สาขาพระประแดง ได้ ด้วย Course ต่างๆดังนี้

คอร์สที่ 1: คณิตประถมปลาย
เรียนคณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน ทำให้มีใจรักในวิชาคณิตศาสตร์

คอร์สที่ 2: คณิต ม. ต้น
เรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ตามกระทรวง และเพิ่มจากหลักสูตรพื้นฐาน เน้นเทคนิคทำความเข้าใจ คอร์สปรับพื้นฐานก่อนเข้า ม.ปลาย

คอร์สที่ 3: คณิต ม.ปลาย (ม.4/ม.5/ม.6)
เน้นย้ำในหลักการของเรื่องนั้นๆ เมื่อเข้าใจหลัก+มีเทคนิคก็จะแก้โจทย์ปัญหาได้

คอร์สที่ 4 : อังกฤษประถมปลาย
เรียนภาษาอังกฤษด้วยความเข้าใจและช่วยให้จำ กฎเกณฑ์หลักไวยากรณ์
ได้อย่างง่ายดาย

คอร์สที่ 5: อังกฤษ ม.ต้น
ทบทวนและสรุปเนื้อหาของชั้นประถม และต่อยอดระดับ ม.ต้น ที่มีหลักไวยกรณ์และคำศัพท์ที่เข้มข้นขึ้น

คอร์สที่ 6 : อังกฤษ ม.ปลาย
เจาะ ลึกไวยกรณ์อย่างละเอียด เน้นการใช้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์โครงสร้างตั้งแต่ระดับคำ วลี ประโยค ไปจนถึงบทความ คำศัพท์ และ Reading Comprehension สำหรับใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียนและสอบเข้ามหาวิทยาลัย

คอร์ส ที่ 7 : วิทย์ ม.ต้น
เน้น ความรู้ความเข้าใจตรงตามเนื้อหาหลักสูตรของกระทรวง ปูพื้นฐานเพื่อการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไปอย่างมั่นคง มีบทสรุปและสูตรลัดในการคำนวณ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรักในวิชาวิทยาศาสตร์ เนื้อหาในแต่ละคอร์สมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้ตรงตามการสอนของโรงเรียนได้ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มเกรดในระดับมัธยมต้น และนักเรียนชั้น ม 3 ที่ต้องการสอบเข้าเ ม.4

คอร์สที่ 8 : ฟิสิกส์ (ม.4 / ม.5 / ม.6)
เน้นความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นฐานทางฟิสิกส์ มีการทบทวนคณิตศาสตร์พื้นฐานที่จำเป็นในวิชาฟิสิกส์  สูตร ลัดและเทคนิคพิชิตข้อสอบโรงเรียนและข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในวิชาฟิสิกส์ สามารถฝึกทำโจทย์ได้เองเพื่อการพัฒนาศักยภาพ นอกจากนี้ยังสอดแทรกเนื้อหาฟิสิกส์นอกหลักสูตรเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน ระดับที่สูงขึ้นไปอีกด้วย

คอร์สที่ 9 : เคมี (ม.4 / ม.5 / ม.6)
ครอบคลุม เนื้อหาวิชาตรงตามหลักสูตร ในตัวคอร์สมีความยืดหยุ่นนักเรียนสามารถปรับแต่ได้เพื่อให้ตรงตามเนื้อหาของ โรงเรียน สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจรวมถึงเทคนิคต่างๆ มีตัวอย่างโจทย์ตั้งแต่ง่าย ไปยาก ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน และพัฒนาตัวเอง

คอร์สที่ 10. English Conversation
เพิ่มทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

สาขาพระราม2 กับ 3 คอร์สวิชาเรียนดังนี้

คอร์สที่ 1 : อังกฤษประถมปลาย
เรียนภาษาอังกฤษด้วยความเข้าใจและช่วยให้จำ กฎเกณฑ์หลักไวยากรณ์ได้อย่างง่ายดาย

คอร์สที่ 2: อังกฤษ ม.ต้น
ทบทวนและสรุปเนื้อหาของชั้นประถม และต่อยอดระดับ ม.ต้น ที่มีหลักไวยกรณ์และคำศัพท์ที่เข้มข้นขึ้น

คอร์สที่ 3: อังกฤษ ม.ปลาย
เจาะ ลึกไวยกรณ์อย่างละเอียด เน้นการใช้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์โครงสร้างตั้งแต่ระดับคำ วลี ประโยค ไปจนถึงบทความ คำศัพท์ และ Reading Comprehension สำหรับใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียนและสอบเข้ามหาวิทยาลัย