ดีล ชมภาพยนต์ เพียง 70 บาท กับ Ensogo @เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

  

ภาพจาก เมเจอร์ ซีนีเพลกซ์

ชมภาพยนต์ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพียง 70 บาท จากปกติ 140 บาท กับ Ensogo

รายละเอียด:

คูปองใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้เพียง 2 ใบเท่านั้น
รับเฉพาะคูปองในรูปแบบกระดาษเท่านั้น (ไม่รับคูปองในรูปแบบ sms)
• สามารถใช้คูปอง 1 ใบต่อการรับชมภาพยนตร์ 1 เรื่อง สำหรับที่นั่งปกติ (ขึ้นอยู่กับวันและสาขาที่ใช้บริการ)
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นได้ที่ 02-511-5427-36 ต่อ 805 , 808
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคูปองและการชำระเงิน กรุณาติดต่อ Ensogo ที่ 02-238-5400

ที่มา: www.ensogo.com