Hotels.com Deal Warehouse คูปอง 3 รหัสใหม่ ลด 6% 8% และ 10%

April 20, 2017 - Expires: May 2, 2017

0 Comments

success 100%
This offer has expired.
Code:

Coupon Details

มีคูปอง hotels.com สำหรับการจองโรงแรม ให้ใหม่อีก 3 รหัสด้วยกัน และแต่ละรหัสจะสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2560 เหลืออีกไม่กี่วันแล้ว ทั้ง 3 รหัสมีวิธีการใช้ดังนี้

  • รหัสแรกลด 6% สำหรับการจอง 1-28 คืน
  • รหัสที่สองลด 8% ต้องจองขั้นต่ำ 2 คืน แต่ไม่เกิน 28 คืน
  • รหัสที่สามลด 10% ต้องจองผ่านมือถือ และ 2 คืนขึ้นไปไม่เกิน 28 คืน

กติกาการใช้ รหัสส่วนลดของ Hotels.com (official rules)

  • การจองนี้จะลดค่าที่พักอย่างเดียว ไม่สามารถลดภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ สามารถใช้จองที่พักได้ตั้งแต่ 18 เมษายน 2560 ไปจนถึง 31 กรกฎาคม 2560
  • ใช้ได้เฉพาะกับโรงแรมเท่านั้น ไม่สามารถจองทีเดียวเป็นหมู่คณะได้
  • ใช้เงินบาทเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ได้กับการจองแบบจ่ายเงินที่โรงแรม สำหรับลูกค้าที่ต้องการ จองแบบจ่ายเงินที่โรงแรม มีอีก 4 เว็บจองที่สามารถ จ่ายเงินที่โรงแรมได้ และไม่สามารถใช้คูปอง hotels.com ได้
  • ใช้คูปองเฉพาะกับโรงแรมที่ร่วมรายการ
  • จำกัด 7,000 คนแรกเท่านั้น

Leave a Reply