ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2565 ทุกธนาคาร พร้อมเงื่อนไขช่วยตัดสินใจ

การผ่อนบ้านให้หมดเร็วที่สุดย่อมเป็นความปรารถนาของเจ้าของบ้านทุกคน เพราะนอกจากจะทำให้คุณไม่มีหนี้สินติดตัวให้หนักใจแล้ว ยังช่วยให้ดอกเบี้ยและจำนวนหนี้ที่ต้องจ่ายลดน้อยลง ยิ่งจ่ายช้าดอกเบี้ยก็จะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นหลายคนจึงพยายามที่จะหาหนทางในการชำระดอกเบี้ยให้น้อยที่สุด ทั้งจ่ายเงินเกินทุกงวด โปะเงินเพิ่ม และแน่นอนว่าการรีไฟแนนซ์บ้าน ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่คนผ่อนบ้านเลือกใช้

รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร ?


การรีไฟแนนซ์บ้าน (Refinance) เป็นการทำสัญญาสินเชื่อเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัยกับธนาคารแห่งใหม่เพื่อนำมาปลดภาระเงินกู้เก่าที่มีอยู่ โดยผู้กู้สามารถที่จะเลือกธนาคารได้เอง ส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกธนาคารที่ให้โปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำกว่าที่เก่า มีเงื่อนไขการผ่อนชำระที่ดีกว่าเดิม หรือมีระยะเวลาผ่อนที่นานขึ้น ดังนั้นการรีไฟแนนซ์บ้านจึงเป็นการลดดอกเบี้ยบ้านและภาระในการผ่อนได้นั่นเอง

ซึ่งข้อดีของการรีไฟแนนซ์บ้าน คือจะทำให้ ต้นทุนการกู้เงินต่ำลง เนื่องจากดอกเบี้ยผ่อนบ้านของธนาคารแห่งใหม่ต่ำกว่าที่เก่า จึงทำให้ดอกเบี้ยที่ต้องเสียต่อเดือนและดอกเบี้ยรวมลดลงไปด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้ค่าผ่อนบ้านในแต่ละเดือนถูกนำไปหักเงินต้นคงเหลือได้มากขึ้นด้วย

รีไฟแนนซ์บ้านทางออกของการลดดอกเบี้ยบ้านและภาระในการผ่อน
รีไฟแนนซ์บ้านทางออกของการลดดอกเบี้ยบ้านและภาระในการผ่อน

รวมโปรโมชั่นดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2565 ทุกธนาคาร


แต่ทั้งนี้ก็มีหลาย ๆ ธนาคารที่ต้องการดึงลูกค้าเก่าไว้ ด้วยการเสนอโปรโมชั่นลดดอกเบี้ยกู้ให้ (แต่ไม่เยอะมาก) และคอยปรามลูกค้าด้วยเหตุผลว่าหากย้ายธนาคารจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งข้อนี้หากคุณลองคำนวณดูก็จะพบว่าค่าใช้จ่ายในการย้ายธนาคารมีจำนวนที่น้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับค่าส่วนต่างของดอกเบี้ยเดิม ดังนั้นการรีไฟแนนซ์บ้านจึงเป็นวิธีที่หลายคนมองว่าคุ้มค่าที่สุด

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะรีไฟแนนซ์บ้านแล้ว วันนี้ Promotions.co.th เลยได้รวบรวมโปรโมชั่นดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2565 จากทุกธนาคารมาฝาก เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกที่คุ้มค่าให้กับทุกคนค่ะ

ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

 • อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านของธนาคารกรุงเทพ เฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.78% แบ่งเป็น ปีแรก : MRR-4.00%, ปีที่ 2 : MRR-3.75% และปีที่ 3 : MRR-1.75% ส่วนกรณีที่หลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยในกลุ่มโครงการที่มีการตกลงกับธนาคาร มีวงเงินกู้สูงสุดเท่ากับ 100% ของภาระหนี้คงเหลือ แต่มีเงื่อนไขให้อนุมัติวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป และอยู่ในกรณีของการทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (L H Bank)

 • อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านของธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.60% โดยใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ โดย 2 ปีแรก MRR-5.35% และปีที่ 3 MRR-3.55% โดยให้วงเงินกู้สูงสุดที่ 100% ของราคาประเมิน และผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ในการกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ยต่ำสุด 2.60% จะต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ เป็นผู้กู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)

 • อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีอยู่ที่ 2.75% แบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปีแรกเท่ากับ 1.75%, ปีที่ 2 เท่ากับ 2.20% และใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวในปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.75% โดยมีเงื่อนไขสำหรับหลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย ที่มีราคาตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี)
รวมดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2564 ทุกธนาคาร
รวมดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2564 ทุกธนาคาร

ธนาคารทหารไทย (TMB)

 • อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านของธนาคารทหารไทย จะแบ่งออกเป็น 2 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ลูกค้าทั่วไปจะมีอัตราสินเชื่อเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.69% ในกรณีของการสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท และลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี TMB (Payroll) จะมีอัตราสินเชื่อเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.64% ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกที่ต่ำที่สุดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากธนาคารทหารไทย โดยมีวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท

ธนาคารสงเคราะห์ (G H Bank)

 • อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านของธนาคารสงเคราะห์ ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Re-in) มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดที่ 2.83% สำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ และให้วงเงินกู้สูงสุดตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ สำหรับลูกค้าทั่วไปจะมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกที่ 2.93% และให้วงเงินสูงสุดตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ *เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

 • อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านของธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดที่ 4.90% โดยมีเงื่อนไขการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมากกว่า 70% และในกรณีรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น วงเงินให้กู้สูงสุดจะต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่อเคหะ เท่ายอดหนี้เดิมของวงเงินกู้ ทั้งนี้ลูกค้าทั่วไป ลูกค้าโครงการ ลูกค้าองค์กร จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ *ขึ้นอยู่กับประเภทโครงการหรือองค์กร

ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)

 • อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านของธนาคารกสิกรไทย ให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อลดสูงสุด 1.50% จากอัตราเบี้ยเดิมของลูกค้า และคำนวณแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 3.60% ในช่วง 3 ปีแรก ให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 30 ปี
รีไฟแนนซ์บ้านลดภาระหนี้สินในอนาคต
รีไฟแนนซ์บ้านลดภาระหนี้สินในอนาคต

ธนาคารออมสิน (GSB)

 • อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านของธนาคารออมสินมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุด 2.85 % วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาซื้อขาย ในกรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป

ธนาคารกรุงไทย (KTB)

 • จุดเด่นของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย จะมีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 3.00% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ มีให้เลือก 2 แบบ คือ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านแบบทำประกัน และสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านแบบไม่ทำประกัน ที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.00% โดยใช้อัตราดอกเบี้ยMRR-3.22% ตลอด 3 ปี

ธนาคารยูโอบี (UOB)

 • อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ของธนาคารยูโอบีดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำสุด 2.99% วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน ขึ้นอยู่กับรายได้ ประเภทของลูกค้า ประเภทและที่ตั้งของหลักประกัน มีให้เลือกทำทั้งแบบประกันชีวิต และไม่ทำประกันชีวิต
จ่ายเงินรีไฟแนนซ์บ้านตรงกำหนด ช่วยสร้างเครดิตดีให้ผู้กู้
จ่ายเงินรีไฟแนนซ์บ้านตรงกำหนด ช่วยสร้างเครดิตดีให้ผู้กู้

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB)

 • อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำสุด 2.39% วงเงินกู้สูงสุด 95% ของวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย แต่ต้องไม่เกินภาระหนี้คงค้างเดิม ระยะเวลากู้ไม่เกิน 30 ปี (อายุรวมไม่เกิน 65 ปี)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKPFG)

 • อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ของธนาคารเกียรตินาคินภัทรดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำสุด 2.79% วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน (แล้วแต่อย่างใดต่ำกว่า) ระยะเวลาสูงสุด 30 ปี และจะต้องผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

แบงค์ออฟไชน่า

 • อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ของแบงค์ออฟไชน่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ต่ำสุด 3.00% อัตราส่วนของวงเงินกู้ยืมสูงสุดของหลักประกัน ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายจริง ระยะเวลาสูงสุด 30 ปี (อายุรวมไม่เกิน 65 ปี) สามารถกู้เงินเพิ่มเพื่อไปใช้จ่ายส่วนตัวได้

ทั้งหมดนี้เป็นดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2565 ทุกธนาคารที่เราได้รวบรวมมาเป็นทางเลือกในการใช้จ่ายของทุกคน แต่ละธนาคารจะมีดอกเบี้ยและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่แตกต่างกัน หวังว่าตัวเลือกเหล่านี้จะช่วยให้การเงินและการผ่อนจ่ายของทุกคนคล่องขึ้นนะคะ

อ่านเพิ่มเติม :

Previous articleข่าวดี เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็ก 12 ปีขึ้นไป ตุลาคมนี้
Next articleเมนูอาหารเกาหลียอดฮิต ทำเองที่บ้านช่วงกักตัว วัตถุดิบน้อย