Home Promotions.co.th News www.ม33เรารักกัน.com ลงทะเบียนวันไหน ที่นี่มีคำตอบ

www.ม33เรารักกัน.com ลงทะเบียนวันไหน ที่นี่มีคำตอบ

เปิดไทม์ไลน์ โครงการ ม.33 เรารักกัน

หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ “ม.33 เรารักกัน” โครงการเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 รายละ 4,000 บาท เพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าเดียวกันกับโครงการเราชนะในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์โครงการ ม.33 เรารักกัน

1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมโดยมีข้อมูลในระบบประกันสังคม หรือเคยเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 (วันที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการเราชนะ)

3. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ

4. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบเฉพาะ “บัญชีเงินฝาก” เท่านั้น ไม่นับรวมเงินที่นำไปลงทุนในกองทุน พันธบัตรรัฐบาล หรือสลากออมสิน

โครงการ ม.33 เรารักกัน ลงทะเบียนวันไหน

โครงการ ม.33 เรารักกัน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2564
 • เปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 ทุกคน ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
วันที่ 8-14 มีนาคม 2564
 • ธนาคารกรุงไทยทำการตรวจสอบข้อมูล ประมวลการคัดกรอง
วันที่ 15-21 มีนาคม 2564
 • ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิเรารักกัน เริ่มกดยืนยันตัวตน และกดใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่ 22 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564
 • ระยะเวลาในการใช้จ่ายเงินตามโครงการ ม.33 เรารักกัน

กำหนดการโอนเงินตามโครงการ ม.33 เรารักกัน

 • งวดที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
 • งวดที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
 • งวดที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บาท
 • งวดที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บาท

ขั้นตอนการขอทบทวนสิทธิ์โครงการ ม.33 เรารักกัน

วันที่ 15-28 มีนาคม 2564 
 • เริ่มเปิดให้ทบทวนสิทธิ์
วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 
 • ธนาคารกรุงไทยทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
วันที่ 5-11 เมษายน 2564 
 • กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
วันที่ 5,12 เมษายน 2564 
 • ผู้ประกันตน มาตรา 33 ได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง จำนวน 2,000 บาท
วันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 
 • ผู้ประกันตน มาตรา 33 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ”

นอกจากนี้ ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้สิทธิรับเงินเยียวยา 4,000 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


READ MORE :
Exit mobile version