เราผูกพัน โครงการเยียวยาข้าราชการ ใครได้บ้าง ต้องลงทะเบียนไหม

ads

คลัง เตรียมแจกเงินเยียวยาข้าราชการชั้นผู้น้อย

หลังรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหลากหลายกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เกิดวิกฤต COVID-19 ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น…

  • โครงการคนละครึ่ง มาตรการที่รัฐช่วยออกเงิน 50% เมื่อผู้ได้รับสิทธิไปเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
  • โครงการเราชนะ มาตรการที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนหลากหลายกลุ่ม อาทิ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ประกอบอาชีพอิสระ หรือกลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ไม่ได้สิทธิตามโครงการ ม.33 เรารักกัน เนื่องจากไม่มีข้อมูลในระบบประกันสังคม
  • โครงการ ม.33 เรารักกัน เป็นมาตรการเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ยังมีชื่ออยู่ในระบบประกันสังคม

เมื่อพิจารณาพบว่า มาตรการเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างของรัฐและวิสาหกิจที่มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นบุคคลอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยเหตุนี้เอง จึงเป็นที่มาของมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการ ที่ชื่อโครงการว่า “เราผูกพัน”

เราผูกพัน โครงการเยียวยาข้าราชการ ใครได้บ้าง

เบื้องต้นคาดว่า กลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างของรัฐและวิสาหกิจที่มีรายได้น้อย คือกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเราผูกพัน แต่ทั้งนี้ ยังต้องพิจารณาเงื่อนไขว่าจะใช้เกณฑ์วัดจากฐานเงินเดือนของข้าราชการตั้งแต่เงินเดือนเท่าไหร่ลงไปถึงมีสิทธิรับเงินเยียวยาโควิด

เราผูกพัน โครงการเยียวยาข้าราชการ ต้องลงทะเบียนหรือไม่

ข้าราชการที่มีรายได้น้อยที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเราผูกพันไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน เนื่องจากกระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลอยู่ในระบบทั้งหมดอยู่แล้ว

โครงการเราผูกพัน มอบเงินเยียวยาเราผูกพันเท่าไหร่

วงเงินที่ข้าราชการกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจะได้รับนั้น คาดว่า ได้น้อยกว่ามาตรการ ม.33 เรารักกัน ที่ช่วยเหลือในระบบประกันสังคม เป็นจำนวนเงินรายละ 4,000 บาท

ส่วนรูปแบบการช่วยเหลือของมาตรการเราผูกพัน จะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารข้าราชการที่มีรายได้น้อย หรือจะเป็นการโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังนั้นคงต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง แต่ทั้งนี้ คาดว่าได้ข้อสรูปไม่เกินปลายเดือนเมษายน 2564

และถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการเราผูกพัน มาตรการช่วยเหลือกลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างของรัฐและวิสาหกิจที่มีรายได้น้อยเมื่อไหร่ ทางทีมงาน Promotions.co.th จะรีบมาอัปเดตข้อมูลทันที ส่วนใครที่มีสิทธิคนละครึ่งอยู่มือ รีบใช้ก่อนหมดเขต 31 มีนาคมนี้นะ