วัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ควรฉีดเมื่อไหร่ มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงทำให้ประชาชนทุกคนจำเป็นต้องเข้ารับวัคซีนโควิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดอัตราการเสียชีวิต แต่ทว่าหลายคนก็ยังคงเกิดคำถามว่าถ้าหากฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 หรือไม่ หากได้รับจะต้องเริ่มฉีดแล้วเมื่อไหร่ วัคซีนชนิดใด และมีขั้นตอนอย่างไร วันนี้ Promotions.co.th มีคำตอบ

วัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ฉีดเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันดีขึ้น


วัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีนที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อป้องกันอาการป่วยหนัก กันการเสียชีวิต และลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในวงกว้าง ดังนั้นวัคซีนทุกชนิดในตอนนี้จะยังไม่มีชนิดไหนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ แต่ทุกชนิดจะป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ (แม้ยังไม่ 100%) ที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงของโควิดสายพันธุ์ใหม่ ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง ดังนั้นการกระตุ้นภูมิต้านทานด้วยวัคซีนเข็ม 3 จึงมีความจำเป็น

นอกจากนี้ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้ระบุเอาไว้เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมาว่าการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย AstraZeneca หลังจากที่ได้รับ Sinovac มาแล้ว 2 เข็ม จะทำให้ภูมิต้านทานสูงขึ้น เนื่องจาก 2 เข็มแรกเป็นเชื้อตายที่ทดลองเหมือนกับให้ร่างกายติดเชื้อ จากนั้นกระตุ้นด้วย virus vector หรือ mRNA จะช่วยให้ภูมิต้านทานสูงขึ้นได้นั่นเอง

วัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 จำเป็นหรือไม่
วัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 จำเป็นหรือไม่

ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ควรเว้นระยะห่างนานเท่าไหร่?


สำหรับกลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนเชื้อตาย

วัคซีนเชื้อตาย ได้แก่ Sinovac และ Sinopharm ควรได้รับการกระตุ้นภูมิด้วยเข็มที่ 3 ประมาณ 4 – 6 เดือน หลังจากที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ควรกระตุ้นด้วย virus vector หรือ mRNA ส่วนจะได้รับเร็วหรือช้านั้นจะต้องขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่

  • ปัจจัยที่ 1 : ความเสี่ยงของคนนั้น ๆ ในการติดเชื้อ เช่น อาชีพที่มีความเสี่ยง, ต้องพบคนจำนวนเยอะ ๆ, มีภูมิคุ้มกันต่ำ, มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือผู้สูงอายุ เป็นต้น
  • ปัจจัยที่ 2 : ระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดในขณะนั้น (โดยเฉพาะหน้าหนาวที่ต้องเฝ้าระวัง)

สำหรับผู้ที่ได้วัคซีน ไวรัลเวคเตอร์ (virus vector)

  • วัคซีน ไวรัลเวคเตอร์ ได้แก่ Astra Zeneca, Johnson and Johnson หรือ Sputnik ควรจะได้รับวัคซีนเข็ม 3 ประมาณเดือนที่ 6 – 8 หลังจากฉีดวัคซีนครบเข็มที่ 2 ของ Astra Zeneca หรือ Sputnik V และเข็มหนึ่งของ Johnson and Johnson และ Sputnik Light ส่วนจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยเหมือนในกลุ่มที่ 1

สำหรับผู้ที่ได้วัคซีน mRNA

  • วัคซีน mRNA ได้แก่ Pfizer หรือ Moderna สามารถกระตุ้นเข็มที่ 3 ได้เช่นกัน แต่ไม่ควรเป็นวัคซีนชนิดเดิม (เนื่องจากทำให้การกระตุ้นภูมิต่อโควิดไม่ดีนัก) จะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยดังกล่าวด้วยเช่นกัน

อ้างอิง : ศาสตราจารย์ นพ.นิธิ มหานนท์ ผอ.โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3


  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา หรือกาแฟ
  • ดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย 500 – 1,000 ซีซี
  • ต้องไม่มีไข้ หรืออาการเจ็บป่วย
  • งดออกกำลังกายหนัก 2 วันทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด
  • แจ้งข้อมูลสำคัญ เช่น โรคประจำตัว, ประวัติการแพ้ยาหรือแพ้วัคซีน, การตั้งครรภ์หรือการวางแผนตั้งครรภ์ และข้อมูลจำเป็นอื่น ๆ ให้กับแพทย์ทราบ
เตรียมตัวก่อนเข้ารับวัคซีนโควิด
เตรียมตัวก่อนเข้ารับวัคซีนโควิด

เปิดลงทะเบียนวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 กลุ่มคนฉีดซิโนแวค


และเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ก็ได้เริ่มเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac เข็ม 1 และ 2 (สูตรSS) ไปแล้ว และจะได้รับบริการวัคซีน AstraZeneca กระตุ้นเป็นเข็มที่ 3

สามารถลงทะเบียนได้ทั้งหน่วยงานบริการเดิมที่รับวัคซีน หน่วยงานบริการอื่นในจังหวัดเดิม หรือในพื้นที่กทม. สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ และประสานผ่านคอลเซ็นเตอร์ค่ายมือถือ ทั้ง AIS DTAC และ TRUE เพื่อลงทะเบียนได้ โดยใช้เอกสารรับรองการรับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ทั้งแบบกระดาษหรือดิจิทัล (รายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านระบบหมอ)

ซึ่งหากถามว่าการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 เป็นสิ่งที่จำเป็นไหม? ทุกคนสามารถดูได้จากปัจจัย 2 ข้อดังกล่าว แต่ในอนาคตหากการระบาดมีความรุนแรงขึ้นบวกกับภูมิต้านทานในร่างกายเริ่มลดลง การกระตุ้นวัคซีนเข็ม 3 ก็ถือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม :