โครงการสลาก 80 ปี เริ่มจำหน่ายงวดแรกวันไหน 

ช่วงปลายปี 2021 แบบนี้ มาพร้อมข่าวดีสำหรับตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เชื่อว่าตัวแทนต่าง ๆ คงจะพอได้ทราบข่าวกันมาบ้างแล้วว่าจะมีการเปิดตัวแทนจำหน่าย “โครงการสลาก 80” ที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ํากว่า 20 ปี และไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ รวมถึงไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยโครงการนี้มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ตัวแทนจำหน่ายจะต้องปฏิบัติหลายประการ

ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการสลาก 80 ปี สำหรับตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงเงื่อนไขการสมัครเป็นตัวแทน สำหรับผู้ที่สนใจในการเป็นตัวแทน ทาง Promotions.co.th ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการสลาก 80 ปี ที่กำลังจะเกิดขึ้น เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงอยากจะทราบว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ และนอกเหนือจากโครงการนี้แล้ว มีโครงการตามนโยบายของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบาลอะไรที่น่าสนใจบ้าง ดังนี้

โครงการสลาก 80 ปี

โครงการสลากกินแบ่งรัฐบาล 80 ปี 2565  

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการเปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับประชาชน โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังได้มีการจัดทำของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “โครงการสลาก 80” เพื่อขยายจุดจำหน่ายและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการไว้ 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1

ทำการขยายในเชิงลึกเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี จำนวน 34 จุดจำหน่าย (จากบัญชีสำรอง ปี 2564) รวมกับของเดิมเป็น 74 จุดจำหน่าย เริ่มจำหน่ายสลากงวดแรกในงวดวันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ระยะที่ 2 

ขยายจุดจำหน่ายในเชิงกว้างเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายขยายทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนไม่เกิน 1,000 จุดจำหน่าย และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 24 มกราคม 2565 สำหรับผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก จะถูกขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายโครงการสลาก 80 ปี โดยมีระยะเวลาในการขึ้นบัญชีสำรอง 1 ปี


ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่าย “โครงการสลาก 80 ปี ” รายใดมีการสละสิทธิ หรือถูกตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด จะมีการเรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรองลำดับถัดไปของจังหวัดนั้นขึ้นมาทดแทน เพื่อให้จุดจำหน่ายตัวแทน”โครงการสลาก 80 ปี ” ครบตามจำนวนที่กำหนด

ตัวแทน”โครงการสลาก 80″

โครงการสลาก 80 ปี เริ่มวันไหน เมื่อไหร่ 

จุดจำหน่ายโครงการสลาก 80 ปี จะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป หากประชาชนผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดจุดจำหน่ายได้จากแอปพลิเคชัน GLO Lottery ค้นหาจุดจำหน่าย GLO Official Sellers ได้เลย

นอกจากโครงการสลาก 80 ปี ที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ทางกระทรวงการคลังยังได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ อีกหลายโครงการตามนโยบายของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 64 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • โครงการกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2565 มีเงื่อนไขการทำสัญญาประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564–25 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน เบี้ยประกันภัย 10 บาท
 • โครงการช้อปดีมีคืน ปี 2565 ที่เริ่ม 1 ม.ค.-15 ก.พ. 65
 • โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ในเดือนมีนาคม – เมษายน 65

คุณสมบัติตัวแทนจําหน่าย

 • สัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถจําหน่ายสลากได้ด้วยตนเอง อายุเกิน 70 ปี ต้องมีหนังสือรับรองแพทย์
 • ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ
 • ไม่เป็นพระภิกษุ สงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา ยกเว้นบวชตามประเพณีเป็นครั้งคราว
 • ไม่เป็นผู้วิกลจริตจิต หรือผู้ไร้ความสามารถ รวมถึงโรคติดต่อ
 • ได้รับสลากเพียงโควตาเดียว และไม่ซ้ําซ้อนกับสมาชิกของตัวแทนจําหน่ายประเภทสมาคม มูลนิธิ องค์กร
 • ไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
คุณสมบัติตัวแทนจําหน่าย

***กรณีใช้สิทธิคนพิการในการเป็นตัวแทน จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หากจําหน่ายโดยตัวเองไม่ได้โดยสภาพ  ให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จําหน่ายสลากแทน

เพราะฉะนั้นหากสนใจในการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย อย่าลืมเช็ครายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการผิดพลาดใด ๆ โดยเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป


อ่านเพิ่มเติม