สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าคืออะไร ? ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง

ads

สิทธิประโยชน์ ที่ไม่ควรมองข้าม

“เรื่องเจ็บป่วย” เป็นเรื่องที่หลาย ๆ คนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเองหรือคนในครอบครัว แต่เมื่อเกิดขึ้นก็ต้องหาทางรักษาพยาบาลให้ดีที่สุด และอย่างที่ทราบกันดีว่า ในภาวะที่ค่ารักษาพยาบาลพุ่งสูงขึ้น ผู้คนส่วนใหญ่ที่เจ็บป่วยไม่มาก ก็มักหลีกเลี่ยงไปพบแพทย์ ด้วยกลัวสิ้นเปลือง ผิดกับคนวัยทำงานที่ไม่กังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลมากนัก เพราะส่วนใหญ่มีสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลของบริษัท และยังมีสิทธิ์การรักษาพยาบาลของประกันสังคมอยู่

แต่เมื่อใดที่ก้าวเข้าสู่วัยเกษียณแล้วล่ะก็ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลที่ได้รับจากบริษัทก็อาจหมดไป ขณะที่ในส่วนของสิทธิรักษาพยาบาลจากประกันสังคมนั้น หากลาออก หรือสิ้นสุดสมาชิกภาพตามประกันสังคม มาตรา 33 ก็ย่อมหมดสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม นั่นรวมถึงหมดสิทธิการรักษาพยาบาล

อย่างไรก็ดี ถึงจะหมดสิทธิในส่วนของการรักษาพยาบาลจากประกันสังคมไปแล้ว ก็สามารถไปใช้สิทธิรักษาพยาบาล ตามสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ เมื่อเอ่ยถึง “สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เชื่อว่า หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า คืออะไร ? ใครใช้สิทธิ์นี้ได้บ้าง สำหรับเรื่องนี้เรามีคำตอบมาฝาก

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า คืออะไร ?

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ สิทธิบัตรทอง (บัตรทอง/30 บาทรักษาทุกโรค) เป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลจัดให้คนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิต เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ และการดำรงชีวิต

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ซึ่งผู้ใช้บัตรทองจะต้องลงทะเบียนไว้กับสถานพยาบาลที่ตนต้องการเข้ารับการรักษา โดยทั่วไปจะเลือกสถานพยาบาลใกล้บ้าน แต่กรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินซึ่งผู้ใช้สิทธิบัตรทองกับสถานพยาบาลอยู่คนละพื้นที่กัน สามารถใช้สิทธิบัตรทองแบบฉุกเฉินกับสถานพยาบาลนอกเขตพื้นที่ได้ แต่ถ้าเจ็บป่วยทั่วไปและใช้สิธิข้ามเขต ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายยาเองทั้งหมด

ใครบ้างที่มีสิทธิบัตรทอง

(1) เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

(2) มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

(3) ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของหน่วยงานรัฐอื่น ๆ อาทิ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ข้าราชการการเมือง

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้สิทธิ์อะไรบ้าง

หลัก ๆ บัตรทองให้สิทธิ์รักษาพยาบาล ตรวจ วินิจฉัย โรคทั่วไปและโรคเรื้อรัง รวมถึงโรคเฉพาะทางต่าง ๆ ทั้งในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ค่ายาเวชภัณฑ์ ค่าอาหารและค่าห้อง การจัดส่งต่อผู้ป่วยกรณีที่ต้องส่งต่อให้โรงพยาบาลศูนย์

นอกจากนั้น ยังให้สิทธิ์การวางแผนครอบครัว คุมกำเนิด ฝากครรภ์ คลอดบุตร (ไม่เกิน 2 ครั้ง) วัคซีนตามนโยบายของรัฐ การตรวจคัดกรองความเสี่ยง อาทิ วัดระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทยและบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ อาทิ กายภาพบำบัด จิตบำบัด ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม เรื่องสิทธิบัตรทองมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ สามารถสอบถามข้อมูลและความคุ้มครองล่าสุด รวมถึงสามารถตรวจสอบสิทธิของตัวเองได้ เพียงแจ้งชื่อและเลขที่บัตรประชาชน จาก สปสช. ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1330


READ MORE :