ค่าเหยียบแผ่นดิน คืออะไร ใครต้องจ่าย เริ่มเก็บเมื่อไหร่

ไทยจ่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ

กลายเป็นกระแสร้อนแรงไปทั่วโลกโซเชี่ยลเมื่อวานนี้ (12ม.ค.65) หลังจากมีข่าวว่าประเทศไทยกำลังผลักดันนโยบายการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเข้าประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือที่เรียกว่า “ค่าเหยียบแผ่นดิน” จำนวน 300 บาท ซึ่งจะเริ่มเรียกเก็บตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ตาม พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2562

ทำไมต้องเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ค่าเหยียบแผ่นดินที่เตรียมจะเรียกเก็บกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนละ 300 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยแต่เดิมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 แต่จากการประเมินสถานการณ์และความพร้อมต่าง ๆ ได้พิจารณาและเลื่อนออกไปก่อน

ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกฎหมายท่องเที่ยวฉบับใหม่ พระราชบัญญัติ นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2562 ฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว มีหน้าที่รับผิดชอบโดยนำเงินที่ได้มาไปพัฒนาภารกิจเร่งด่วนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ค่าเหยียบแผ่นดิน
ไทยเรียกเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวต่างชาติ

โดยเงิน 300 บาทที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินี้จะถูกดึงมา 50 บาทเพื่อนำไปซื้อประกันชีวิตให้กับตัวนักท่องเที่ยวเอง กรณีเหตุสุดวิสัยเกิดประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต ครอบครัวของนักท่องเที่ยวก็จะได้รับเงินประกันสูงสุด 1 ล้านบาท หรือค่ารักษาพยาบาลที่จะได้รับสูงสุด 500,000 บาท ซึ่งในหลายประเทศก็ได้มีการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินเกือบหมดแล้วทั้งในทวีปยุโรป รวมถึงเอเชียอย่างญี่ปุ่น และมาเลเซีย

โดยส่วนใหญ่รวมอยู่ในค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ไม่แตกต่างจะที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการอยู่ เงินส่วนที่เหลือจะถูกนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ตามสถานที่ต่างจังหวัดต่าง ๆ การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ทางขึ้นลงสำหรับคนพิการ การสร้างห้องน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวให้สะอาดถูกสุขลักษณะเหมือนห้องน้ำของประเทศญี่ปุ่นที่สะอาดและดีมาก ซึ่งจะมีการทำงานร่วมกับท้องถิ่นที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในส่วนนี้เพื่อให้บริหารและดูแลต่อเนื่อง

อัตรา 300 บาท/คน เหมาะสมแล้ว

ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่กระทรวงการท่องเที่ยวให้รับหน้าที่สำรวจและดำเนินการเรื่องนี้ระบุว่าเงินจำนวน 300 บาทที่เรียกเก็บกับนักท่องเที่ยวต่างชาติถือเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว ก่อนหน้านี้ได้มีข้อเสนอของ ททท. ให้จัดเก็บเพิ่มอีก 200 บาทรวมเป็น 500 บาท เพื่อนำเงินไปดำเนินการโครงสร้างการท่องเที่ยว แต่หลังจากได้หารือกับ ททท.แล้วยังไม่สามารถดำเนินการได้

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2562

สำหรับสาระสำคัญของ พ.ร.บ. นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวโดยตรงมีประเด็นกล่าวโดยสรุปดังนี้

กำหนดให้รัฐบาลไทยออกกฎหมายบังคับให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเข้ามาประเทศไทยชำระค่าประกันชีวิตให้ตนเอง โดยเงินนี้จะนำไปซื้อกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยวแบบครอบคลุมทุกคน ซึ่งก็จะไม่ต้องกระทบถึงเงินภาษีของประชาชน ซึ่งในแต่ละปีรัฐต้องรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าจัดการศพนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 300ล้านบาท/ปี

ค่าเหยียบแผ่นดิน
การเดินทางเข้า – ออกประเทศ

คาดภายในปี 2565 สร้างรายได้เข้าประเทศ 8 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ยังได้มีการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวว่า ประเทศไทยจะมีรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 1.3 – 1.8 ล้านล้านบาท ในที่นี้แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 5-15 ล้านคน ทั้งนี้คาดหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากอเมริกาและยุโรป อินเดีย รวมถึงจีนหากเปิดให้คนออกนอกประเทศได้ภายในกลางปีนี้ จะทำให้ประเทศไทยมีรายได้เข้าประเทศราว ๆ 800,000 ล้านบาท

นอกจากนี้หากมีการเปิดชายแดนให้เที่ยวได้จะมีนักท่องเที่ยวจาก มาเลเซีย เมียนมา ลาว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกราว ๆ 15 ล้านคน ก็จะยิ่งมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากยิ่งขึ้น ส่วนการท่องเที่ยวภายในประเทศคาดว่าจะอยู่ที่ 160 ล้านคน/ครั้ง สร้างเม็ดเงินราว 700,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลไทยไม่ได้นิ่งนอนใจแม้จะมีโควิดโอไมครอนแพร่ระบาดแต่ก็ยังมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

และทั้งหมดนี้ก็คือความหมาย ค่าเหยียบแผ่นดิน คืออะไร ใครต้องจ่าย เริ่มเก็บเมื่อไหร่ เก็บโดยอาศัยกฎหมายฉบันใด นำเงินที่ได้ไปใช้ทำประโยชน์อย่างไรบ้าง คงได้ทราบกันไปแล้ว ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ต้องรับผิดชอบค่าเหยียบแผ่นดินแต่อย่างใดเนื่องจากขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ

อ่านเพิ่มเติม