Home Promotions.co.th News โรคประจําถิ่น คืออะไร ต่างจากโรคระบาดยังไง ทำไมโควิดเข้าข่าย

โรคประจําถิ่น คืออะไร ต่างจากโรคระบาดยังไง ทำไมโควิดเข้าข่าย

จริงหรือ โควิด-19 กำลังกลายเป็นโรคประจำถิ่นเร็วๆ นี้ ลดการเสียชีวิต

Covid-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น 1 ก.ค.นี้

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งโรคประจำถิ่นของไทยในวันที่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป หลังจากที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้เสนอแผนดำเนินการตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พร้อมคลายล็อคกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม วันนี้ทีมงาน Promotions จะขอพามาทำความรู้จัก โรคประจําถิ่น คืออะไร ต่างจากโรคระบาดยังไง ทำไมโควิดเข้าข่าย ตามมาดูกันเลย

ไทยเตรียมลดระดับโรคโควิด-19

เดิมทีนั้นโควิดจัดเป็นโรคระบาด ที่ทางคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 กำหนดใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยขณะนั้นได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์เกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างมีนัยสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอให้เปลี่ยนโรคโควิดจากการระบาดเป็นระยะเข้าสู่โรคประจำถิ่นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่จะถึงนี้ โดยยึดหลักคิดปัจจัย 3 ทางระบาดวิทยา ได้แก่ เชื้อโรค คน และสิ่งแวดล้อม ขยายความเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ดังนี้

1. เชื้อโรค ต้องมีความรุนแรงลดลง ไม่ทำให้ป่วยหนักหรือเสียชีวิต
2. คนมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นจากการฉีดวัคซีนครบโดส รวมถึงฉีดวัคซีนเข็ม 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ลอยตัวสูงอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อลดการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ใช้พิจารณาว่า Covid-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นได้หรือไม่
3. สิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม หมายถึงระบบสาธารณสุขและยาที่พร้อม

โรคประจําถิ่น คืออะไร
ผู้คนใช้ชีวิตได้ตามปกติ แม้อยู่ในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด

โรคประจำถิ่น คืออะไร

โรคประจำถิ่น (Endemic) หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นประจำในพื้นที่หนึ่ง ๆ เช่น ทวีป กลุ่มประเทศ ประเทศ และต้องมีอัตราการป่วยที่คงที่และคาดการณ์ได้ ตัวอย่างเช่น โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย

แบ่งระดับความรุนแรงได้ 4 ระดับดังนี้

1. โรคประจำถิ่น หมายถึง การระบาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใด ๆ ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้

2. การระบาด หมายถึง โรคประจำถิ่นที่แพร่ระบาด และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นผิดปกติ (พบผู้ป่วยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปในระยะเวลาอันสั้น – พบผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐานในระยะ 5 ปีย้อนหลังในพื้นที่นั้น ๆ) เช่น การระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ.2562

3. โรคระบาด หมายถึง การระบาดเป็นวงกว้าง มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากเกินที่จะคาดการณ์ได้ เช่น โรคอีโบลาที่เกิดการระบาดในทวีปแอฟริกาข้ามไปยังทวีปอื่น ๆ ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2557-2559

4. การระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลก หมายถึง การระบาดครั้งใหญ่ และได้ลุกลามไปทั่วโลก เช่น ไข้หวัดสเปน ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และ เชื้อไวรัสโคโรนา-2019

สรุปความแตกต่างระหว่างโรคประจำถิ่น กับ โรคระบาด

ถ้าดูจากคำนิยามของคำที่ใช้เรียกแล้ว พอสรุปได้ว่าโรคประจำถิ่นกับโรคระบาดมีความแตกต่างกันที่ระดับความรุนแรงของโรค อัตราการป่วยคงที่และสามารถคาดการณ์ได้ รวมถึงขอบเขตของพื้นที่แพร่ระบาด

สำหรับแผนการเปลี่ยนโควิด-19 ให้กลายเป็นโรคประจำถิ่นทางกระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งเป็น 4 ระยะ หรือ 3+1 ดังนี้

ระยะที่ 1 = เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.-ต้น เม.ย.65 เรียกระยะนี้ว่า “ระยะต่อสู้” เป็นระยะที่ไม่ให้ผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้น ลดการระบาด ความรุนแรง

ระยะที่ 2 = เริ่มตั้งแต่ เม.ย.-พ.ค.65 เรียกระยะนี้ว่า “รักษาระดับ” คือคงระดับผู้ติดเชื้อไม่ให้สูงขึ้น และให้เป็นระนาบจนลดลงเรื่อย

ระยะที่ 3 = (ปลาย พ.ค.-30 มิ.ย.65) เรียกระยะนี้ว่า “ลดจำนวน” คือลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงให้เหลือ 1,000 – 2,000พันราย

ระยะที่ 4 = (ตั้งแต่ 1 ก.ค.2565 เป็นต้นไป) เรียกระยะนี้ว่า “โรคประจำถิ่น” คือ ออกจากโรคระบาดเข้าสู่โรคประจำถิ่น

ทั้งหมดนี้ก็คือ โรคประจําถิ่น คืออะไร ต่างจากโรคระบาดยังไง ทำไมโควิดเข้าข่าย อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประชาชนต้องร่วมไม้ร่วมมือดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด ฉีดวัคซีน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง รวมถึงลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตให้มากที่สุด

อ่านบทความอื่น