บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2563 ได้สิทธิอะไรบ้าง ?

ads

เช็กเลย ! บัตรคนจน เงินเข้าวันไหน

สำหรับใครที่เป็นผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนอยู่ในมือ ตามมาดูกันว่า ในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี รัฐบาลจะมีการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แตกต่างไปจากเดือนก่อนหรือไม่ ? มีวงเงินช่วยเหลืออะไรบ้างที่เหลืออยู่ และเงินเข้าวันไหน ไปดูกันเลย


วันที่ 1 ธันวาคม 2563


ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

– ค่ารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า (BTS-MRT) จำนวน 500 บาท/คน/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket) ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ประกอบด้วย นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

– ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) จำนวน 500 บาท/คน/เดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส.

ค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาท/คน/เดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค

– ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/ปี ปกติได้รับ 300 บาท/คน/เดือน เพิ่มมาเป็น 800 บาท/คน/เดือน

– ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000-100,000 บาท/ปี ปกติได้รับ 200 บาท/คน/เดือน เพิ่มมาเป็น 700 บาท/คน/เดือน

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 500 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563

เงื่อนไขวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 500 บาท
  • ต้องใช้ภายในเดือนนั้น หากไม่ได้ใช้ หรือมีวงเงินเหลือ จะไม่สามารถสมทบในเดือนถัดไปได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับมาตรการคนละครึ่งได้
  • ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม)

– ผู้ถือบัตรคนจนทุกคน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 45 บาท/คน/ 3 เดือน โดยสามารถใช้สิทธิ์ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน


วันที่ 18 ธันวาคม 2563


ส่วนลดค่าน้ำประปา

– เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ ซึ่งใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ ไม่เกิน 100 บาท/เดือน

ส่วนลดค่าไฟฟ้า

– เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนไว้ และใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ ไม่เกิน 230 บาท/เดือน


สิทธิเพิ่มเติม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


เงินช่วยเหลือผู้พิการ

สำหรับผู้พิการที่ถือบัตรคนจน จะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่มอีก 200 บาท/เดือน เป็นผลให้ในเดือนธันวาคม 2563 จะได้รับ 1,000 บาท ซึ่งสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยกำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณวันที่ 22 ของเดือน (รอกรมบัญชีกลางประกาศแจ้งอีกครั้ง)

อย่างไรก็ดี วันที่ถูกระบุไว้ในข้างต้นนั้น เป็นเพียงวันเริ่มต้นที่ภาครัฐดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือของแต่ละรายการเข้าบัญชีผู้ถือบัตรจนเท่านั้น ฉะนั้น หากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนใดได้รับเงินหลังจากนั้นก็อย่าเพิ่งตกใจไป และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.


READ MORE :