เปิดวิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรคนจน แบบเข้าใจง่าย

เตรียมพร้อม ก่อนลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เป็นเวลาร่วม 2 ปี นับตั้งแต่เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลต่อเศรษฐกิจไปจนถึงความเป็นอยู่ของประชากรเป็นอย่างมาก และไทยก็เป็นอีกประเทศที่ได้ผลกระทบดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพิ่มเงินอุดหนุนให้ผู้ถือบัตรคนจน หรือกระทั่งปรับลดค่าน้ำ ค่าไฟ ให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 รวมระยะเวลา 12 เดือน พร้อมเปิดหลักเกณฑ์ ตลอดจนวิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรคนจน ไว้ดังนี้


เปิดเกณฑ์ลดค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรคนจน


ค่าน้ำประปา

รดน้ำต้นไม้
เกณฑ์ลดค่าน้ำประปา บัตรคนจน
 • ค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนฟรี
 • ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ได้วงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง
 • หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาทั้งหมด

ค่าไฟฟ้า

 • หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน จะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน แต่กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรคนจนต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

แนะขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรคนจน


สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาหรือค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์ขอรับสิทธิ์ดังกล่าว สามารถดำเนินการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์หรือ Walk in ไปยังหน่วยงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปา

การประปาส่วนภูมิภาค

(1) เข้าสู่เว็บไซต์ https://payment.pwa.co.th

(2) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 • เลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
 • E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 • เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 • กปภ.สาขา ของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 • เลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 • เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าไฟฟ้า

มิเตอร์ไฟฟ้า
เปิดวิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าไฟฟ้า
สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง

(1) เข้าสู่เว็บไซต์ http://meagate1.mea.or.th

(2) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 • กรอกรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
 • บัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
 • ชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
 • ที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

(3) กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (13 หลัก)

(4) เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน

(5) E-mail ของผู้ลงทะเบียน

(6) กดปุ่ม “ลงทะเบียน”

วอล์กอิน ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำ ค่าไฟ

ลดค่าน้ำประปา

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยใช้สิทธิลดค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ดังกล่าว สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรเพื่อยืนยันตัวตน

ลดค่าไฟฟ้า

ผู้ถือบัตรคนจนที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ลดค่าไฟฟ้า สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พร้อมทั้งแสดงบัตร

และนี่คืออีกหนึ่งช่องทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ถือบัตรคนจนที่หน่วยงานภาครัฐออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มดังกล่าว ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิประโยชน์ดี ๆ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ผ่านช่องทางที่แนะนำในข้างต้นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และหากมีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่น่าสนใจจากรัฐบาล ทีมงาน Promotions จะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนทราบทันที


READ MORE :