เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน เช็คยอดเงินคงเหลือผ่านช่องทางไหน

ads

ไม่มีสมาร์ทโฟน ก็เช็คเงินเราชนะได้

โครงการเราชนะ หนึ่งในมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยการมอบเงินเยียวยา 7,000 บาท แก่ผู้ลงทะเบียน www.เราชนะ.com และมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ ปรากฏว่า ระหว่างการลงทะเบียนเราชนะ มีประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถลงทะเบียนได้สำเร็จ เนื่องจากไม่มีสมาร์ทโฟน ทางกระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถลงทะเบียนด้วยตนเอง พร้อมใช้จ่ายเงินเยียวยาจำนวนดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) แทนการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง

เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน เช็คยอดเงินคงเหลือผ่านช่องทางไหน

ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าประชาชนที่ใช้จ่ายวงเงินตามสิทธิเราชนะผ่านบัตรประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนเราชนะในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเช็คยอดเงินคงเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

สำหรับประเด็นนี้ กระทรวงการคลัง ได้ให้คำตอบไว้ว่า ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ ในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ระหว่างที่ใช้สิทธิได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้า โดยสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ

(1) ขอตรวจสอบสิทธิคงเหลือในแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้า หลังจากชำระค่าสินค้าและบริการ

(2) โทรสอบถามบริการ “ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือ” ผ่านระบบอัตโนมัติหมายเลข 02-109-2345 กด 3

ติดตามข่าวสารโครงการเราชนะ ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาโครงการเราชนะของรัฐบาล ทางกระทรวงการคลัง แนะนำให้ประชาชนติดตามสืบค้นข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการเราชนะ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

(1) เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

(2) เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือในเฟซบุ๊ก “สถานีข่าวกระทรวงการคลัง”

(3) เว็บไซต์ www.fpo.go.th หรือในเฟซบุ๊ก “สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office”


READ MORE :