เราชนะ .com ลงทะเบียน รับเงิน 7000 บาท วันไหน ?

ads

คลัง ย้ำ #เราชนะ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

สำหรับโครงการ “เราชนะ” หนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตามมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 โดย “เราชนะ” เป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนเงินเยียวโควิด-19 ให้แก่ประชาชนรายละ 7,000 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 3,500 บาท ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน แต่ทั้งนี้ ยังต้องรอหารือรายละเอียดอีกครั้งในวันที่ 19 มกราคมนี้

แต่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมีการเปิดลงทะเบียน www.เราชนะ.com จริง วันนี้ Promotions.co.th พาไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการ “เราชนะ” ว่าเปิดลงทะเบียนวันไหน ? ผ่านช่องทางใด และใครมีสิทธิลงทะเบียนรับเงิน 7 พันบาทบ้าง ? ไปดูคำตอบกันเลย

เราชนะ กลุ่มไหนได้รับเงินเยียวโควิด-19 บ้าง ?

กระทรวงการคลัง ยืนยันว่าการจ่ายเงินเยียวยา #โควิด19 รอบ 2 ผ่านมาตรการเราชนะ จะไม่มีการตัดสิทธิประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการอื่น ๆ ของรัฐบาล เพราะเป็นคนละวัตถุประสงค์การช่วยเหลือ ส่งผลให้ประชาชนหลายกลุ่มได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลหลายต่อ โดยกลุ่มที่ได้เงินเยียวยา 3,500 บาท ประกอบด้วย

  • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน
  • กลุ่มเปราะบาง อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มผู้พิการ
  • กลุ่มคนละครึ่ง ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม จะได้รับสิทธิเช่นเดียวกัน
  • กลุ่มอาชีพอิสระ
  • กลุ่มแรงงานนอกระบบ ในระบบประกันสังคม มาตรา 39 และมาตรา 40
  • กลุ่มเกษตรกร โดยเกษตรกรที่จะขอรับเงินเยียวยาต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com เพราะเป็นการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิเราชนะเป็นรายบุคคล ไม่ใช่หลักเกณฑ์ 1 ครัวเรือน 1 สิทธิ

เราชนะ กลุ่มไหนไม่มีสิทธิรับเงินเยียวโควิด-19

  • เป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • กลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33
  • กลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง

เราชนะ ลงทะเบียนผ่านช่องทางไหน

จากการตรวจสอบการจดทะเบียนเว็บไซต์ จาก whois.domaintools.com พบว่า กระทรวงการคลัง ได้จดทะเบียนโดเมน เพื่อเปิดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิเงินเยียวยาโควิด-19 รอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ www.เราชนะ.com เป็นแพลตฟอร์มหลักในการลงทะเบียน #เราชนะ ครั้งนี้ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

การจดทะเบียน www.เราชนะ.com
การจดทะเบียน www.เราชนะ.com ภาพจาก whois.domaintools.com

เราชนะ .com ลงทะเบียน รับเงิน 7000 บาท วันไหน ?

คาดว่า พร้อมเปิดให้ประชาชนที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา 7000 บาท ตามโครงการเราชนะ ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ช่วงปลายเดือนมกราคม หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ และหลังลงทะเบียนรับสิทธิ โอนเงินเงินเยียวยาเราชนะ 3500 บาทเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิ (เป็นเวลา 2 เดือน) เร็วสุดปลายเดือนมกราคม หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์

อย่างไรก็ดี ยังคงต้องรอรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้ง ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 19 มกราคม 2564 นี้


READ MORE :