ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 วันไหน ใครได้สิทธิบ้าง

เช็คเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

กลับมาอีกครั้ง สำหรับ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” โครงการที่รัฐบาลจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือธุรกิจการบินด้วยหวังฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หลังเกิดวิกฤต COVID-19 ทำให้ธุรกิจต่างได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า และก่อนถึงวันลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 อย่างเป็นทางการ วันนี้ Promotions.co.th จะพามาทบทวนขั้นตอน เงื่อนไข รวมถึงสิทธิพิเศษที่จะได้รับ

ใครบ้างมีสิทธิลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ประกอบด้วย

  • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียนเข้ารับสิทธิของโครงการ

หมายเหตุ : บุคคลที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

รับส่วนลดค่าห้องพัก 
  • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน แต่ต้องไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน (สูงสุด 15 ห้อง หรือ คืน) โดยสามารถจองผ่านโรงแรมโดยตรง หรือจองผ่านเอเจนซี่ก็ได้เช่นกัน
รับส่วนลดค่าอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว
  • รัฐบาลให้คูปองสำหรับค่าอาหารและท่องเที่ยวเมื่อ Check-in ที่โรงแรมเสร็จเรียบร้อยเท่านั้น โดยในช่วงวันจันทร์-พฤหัสบดี ได้รับคูปองมูลค่า 900 บาท ต่อห้องต่อคืน และวันศุกร์-อาทิตย์ ได้รับคูปองมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน
  • คูปองที่ได้รับนั้นเป็นคูปองแบบรายวัน โดยจะได้รับคูปองอาหารและท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17.00 น. ของวันที่ Check-in และคูปองจะหมดอายุเวลา 23.59 น. ของวันที่ Check-out สูงสุดไม่เกิน 5 คืน
  • คูปองอาหารและท่องเที่ยวนี้ สามารถใช้ได้กับร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องชำระเอง 60% และรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนอีก 40% ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน ด้วยการตัดเงินจากคูปอง และหากใช้ไม่ครบมูลค่าของคูปองที่ได้รับระบบจะยึดเงินส่วนที่เหลือ ไม่สามารถยกยอดไปใช้ในวันถัดไปได้
รับส่วนลดสำหรับค่าเดินทางด้วยเครื่องบิน

รัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋ว แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร (เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่กำหนด) จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง สามารถลงทะเบียนหลัง Check-out โรงแรมแล้ว

เริ่มลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 วันไหน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” จำนวน 2,000,000 สิทธิ ในวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่ามีผู้ใช้สิทธิเต็มจำนวน

สรุป 10 ขั้นตอนลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

เปิดวิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3
เปิดวิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

(1) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

(2) รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ

(3) ดาวน์โหลดพร้อมติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งเป็นแอปฯ หลักในการใช้จ่าย

(4) จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินค่าที่พัก 60% ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม หรือ Online Travel Agency (OTA) ที่เข้าร่วมโครงการ เช่น Agoda, Ascend Travel, Traveloka หรือ Hotel.com เป็นต้น

(5) ได้รับ Voucher สำหรับ Check-in โรงแรม

(6) จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวนไปก่อน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

(7) Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหารและท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ)

(8) Check-out ออกจากที่พัก

(9) เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

(10) ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ)

พอรู้แบบนี้แล้ว ใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันมาก่อน เตรียมตัวลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายนนี้ได้เลย และไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยวหรือพักผ่อนอยู่บ้านก็ไม่ควรละเลยมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาด รวมถึงเข้ารับวัคซีนโควิด

อ้างอิงข้อมูล : เราเที่ยวด้วยกัน


READ MORE :