Home Promotions.co.th News Finance เราไม่ทิ้งกัน โอนเงินวันสุดท้าย 30 ก.ย. นี้ ใครยังไม่ได้รับ ทำตามนี้

เราไม่ทิ้งกัน โอนเงินวันสุดท้าย 30 ก.ย. นี้ ใครยังไม่ได้รับ ทำตามนี้

1 ตรวจสอบสิทธิด่วน !

ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ภายหลังที่รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเปิดให้ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงินชดเชยรายได้ จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่าน พบว่า มีผู้ได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 ตามมาตรการเราไม่ทิ้งกันเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยเหตุขัดข้องที่เกิดจากปัญหาบัญชีรับเงิน ไม่ว่าจะเป็นกรณีบัญชีธนาคารถูกปิด, ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน หรือเลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ ส่งผลให้กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันได้

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเร่งดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบสิทธิ์ของตนอีกครั้งผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่ช่วงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

อย่างไรก็ตาม ยังคงเหลือผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาจำนวนไม่น้อย ที่กระทรวงการคลังยังไม่สามารถโอนเงินให้ได้ แม้กระทรวงการคลังยังคงพยายามโอนเงินซ้ำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงปัจจุบัน และจะดำเนินการโอนเงินซ้ำต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

ฉะนั้น ผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ตรวจสอบว่าท่านอยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังโอนเงินไม่สำเร็จหรือไม่ โดยตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยมีขั้นตอนตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
(2) ที่หน้าเว็บจะเห็นข้อความ 3 สีด้วยกัน คือ 
  • ปุ่มสีเทา ตรวจสอบสถานะ
  • ปุ่มสีชมพู คือ ปุ่มสละสิทธิ์
  • ปุ่มสีเขียวเข้ม คือ ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ
(3) หลังจากนั้นกดปุ่มสีเขียวเข้ม หลังจากนั้นกรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก 
เพื่อตรวจสอบสิทธิ์
ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ ด้วยการกรอกหมายเลขที่บัตรประชาชน

สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่พบว่า ตนอยู่ในกลุ่มที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ แนะนำให้รีบไปติดต่อธนาคารใดก็ได้ที่มีบัญชีอยู่ และดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนโดยเร็ว ก่อนวันที่ 28 กันยายน 2563 เพื่อให้สามารถรับเงินโอนจากกระทรวงการคลังได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

ทั้งนี้ ขอย้ำเตือนกันอีกครั้งว่า การเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา 15,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นั้น เป็นเพียงการตรวจสอบในกรณีที่คุณมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มที่โอนเงินไม่สำเร็จหรือไม่เท่านั้น ไม่ได้เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติม หรือไม่ได้แจ้งชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใด


READ MORE :
Exit mobile version