อยากรู้ต้องเช็ค ! ใครบ้างไม่ได้เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท

เงินเยียวยาโควิด-19 สามพันบาท โอนแล้ว

ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่อนุมัติรจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ทั้ง 3 กลุ่ม เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิ์รวดเดียว 3,000 บาท ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 ประกอบด้วย

(1) เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

(2) ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ

(3) คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ช่องทางรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

(1) การโอนเงินไปยังบัญชีของผู้มีสิทธิ์ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน

(2) ผู้มีสิทธิ์ที่เคยรับเงินอุดหนุนเป็นเงินสด กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยังหน่วยงานเดิมที่เคยจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน เพื่อให้หน่วยงานนั้นนำเงินไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ต่อไป

เบื้องต้น เงินจำนวนดังกล่าวถูกโอนไปยังบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่า ใช้เวลาไม่เกิน 15 วัน กลุ่มเปราะบางจะได้รับเงินสด

เงื่อนไขรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

สำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 3,000 บาท ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกัน เยียวยาเกษตรกร หรือเยียวยาผู้ถือบัตรคนจน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้รับเงิน 3,000 บาท เพราะ

เมื่อดูเงื่อนไขรับเงินเยียวยา 3,000 บาท ตามมาตรช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง พบว่า ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” เป็นบุคคลอีกกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท โดยในส่วนนี้ กระทรวงการคลัง ได้ออกมาชี้แจงประเด็นนี้ว่า เหตุที่ผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางส่วนไม่ได้รับเงินเยียวยาล็อตเก็บตก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากผู้ถือบัตรคนจนกลุ่มนี้ เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท จากมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง

ไม่ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ต้องทำยังไง ?

หากพ้นไปจากวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท สำหรับกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยา แต่ปรากฏว่า เงินจำนวนดังกล่าวไม่ถูกโอนเข้าบัญชี สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่

  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เบอร์ 02-273-9020
  • สายด่วน พม. 1300 ที่เปิดคู่สายตลอด 24 ชั่วโมง
  • สำนักงานสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ รวมไปถึงช่องทางโซเซียลอย่าง Facebook Fanpage

READ MORE :