ยืดเวลาผ่อนผันใบขับขี่หมดอายุช่วงโควิด ใช้ได้ถึง 30 ก.ย. นี้

ข่าวดีสำหรับคนมีรถ อนุญาตให้ใช้ใบขับขี่หมดอายุต่อ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครนายก, ชลบุรี, นครปฐม, กาญจนบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครราชสีมา, ระยอง, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, อ่างทอง, สุพรรณบุรี, สิงห์บุรี, สมุทรปราการ, พระนครศรีอยุธยา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, ตาก, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, ราชบุรี, ลพบุรี, ปัตตานี, นราธิวาส, ยะลา และสงขลา เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ผู้คนไม่สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ

สำหรับคนมีรถที่ต้องมีการต่อใบขับขี่ ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญตามกฎหมายกำหนดไว้ให้สามารถขับขี่รถได้ หากไม่มีใบขับขี่หรือใบขับขี่หมดอายุ แล้วขับขี่รถบนถนน จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายด้วย แต่ด้วยผลกระทบจากโควิด ทำให้หลายคนไม่สามารถดำเนินการต่อใบขับขี่ได้ตามปกติ ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ประกาศงดให้บริการด้านใบขับขี่ทุกกรณีทั่วประเทศ แต่ยังอนุญาตให้สามารถใช้ใบขับขี่หมดอายุต่อได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้

กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาอนุญาตใช้ใบขับขี่หมดอายุ

กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาผ่อนผันใช้ใบขับขี่หมดอายุ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กรมการขนส่งทางบก ได้ประกาศขยายมาตรการคุมเข้มตามประกาศ ศบค. เพื่อป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ดังนี้

  • งดให้บริการด้านใบขับขี่ทุกกรณีทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยเอกสารประกอบคำขอรับ ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทั้งขยายระยะเวลาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่หมดอายุแล้ว สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
  • งดให้บริการด้านทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ ณ สำนักงานขนส่งที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
    • ขยายระยะเวลาให้สามารถมาดำเนินได้อีก 15 วันทำการ สำหรับโอนรถ แจ้งย้ายรถ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ หรือแจ้งเลิกใช้รถ
    • จังหวัดอื่น นอกเหนือจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด สามารถให้บริการได้ตามปกติ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19
    • สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เช่น รถตู้โดยสาร รถบรรทุก รถบัส ให้ดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีช่องทางชำระภาษีผ่านทางออนไลน์และ Drive Thru ดังนี้ บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax), เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก e-Service, แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax และไปรษณีย์ไทย

ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถที่ใบขับขี่ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้ว ให้สามารถใช้ใบขับขี่ต่อได้ขณะขับขี่รถ เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ไม่สามารถมาดำเนินการต่ออายุได้ตามปกติ แต่แม้ว่าจะมีการอนุญาตให้ใบขับขี่หมดอายุแล้ว การต่อภาษีรถก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถต้องดำเนินการตามกฎหมาย โดยสามารถต่อภาษีรถได้ทั้งช่องทางออนไลน์และ Drive Thru ตามที่ได้แนะนำข้างต้น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดและรับข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th เพจเฟซบุ๊ก กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.NEWS, LINE @dltnews และ Call Center โทร 1584

READ MORE>>>