Home Promotions.co.th News Vehicles ห้ามนั่งหน้า – Grab ออกมาตรการ ผู้โดยสารนั่งหลัง กัน Covid-19

ห้ามนั่งหน้า – Grab ออกมาตรการ ผู้โดยสารนั่งหลัง กัน Covid-19

GRAB

ในประเทศไทยเรา คงไม่ค่อยมีใครเรียก Grab แล้วนั่งข้างคนขับ หรือ ด้านหน้าอยู่แล้ว หากไม่ได้ไปกันเยอะๆ แต่วันนี้ Grab Singapore มีการออกมาตรการห้ามไม่ให้ผู้โดยสารนั่งหน้าข้างคนขับ ซึ่งเป็นกติกาใหม่ในยุค Covid-19 นี้ โดยเป็นหนึ่งในกติกาใหม่ของ Grab ที่ใช้ชื่อว่า GrabProtect

GrabProtect

Channel News Asia พูดถึง มาตรการ GrabProtect นี้ ไม่เพียงแต่จำกัดจำนวนการนั่งของผู้โดยสาร แต่รวมถึง คนขับที่จะต้องมีการรายงานสุขภาพส่วนตัว โดยจะต้อง Selfie ตัวเองที่ใส่หน้ากากอนามัย ก่อนการขับ รวมถึงต้องรายงานอาการของตัวเองในแต่ละวันด้วย

ผู้โดยสาร หรือ คนขับ สามารถที่จะยกเลิกการเดินทางได้ทันที หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ใส่หน้ากากอนามัย โดยจะมี ปุ่ม ให้แจ้งว่า คนขับไม่ใส่หน้ากาก หรือ ผู้โดยสารไม่ใส่หน้ากาก เช่นหากผู้โดยสารขึ้นรถมาและปฎิเสธที่จะไม่ใส่หน้ากาก คนขับสามารถปฎิเสธการให้บริการได้เลย โดยที่จะไม่เสียคะแนนในการให้บริการ

นอกจากนั้นทาง Grab ยังมีแผนการที่จะเข้าร่วมกันกับผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อให้คนขับ Grab ได้ เข้าถึงสินค้าเหล่านั้น ซึ่งเป็นมาตรการในการ ‘sanitize’ หรือทำความสะอาดรถยนต์ของตัวเอง และล่าสุดในประเทศไทย ทาง Grab ได้ร่วมกันกับ Dettol ผ่าน Shopee และคาดว่าจะเห็นการจับมือร่วมกันมากขึ้นในอนาคต

 

Exit mobile version