Home Promotions.co.th News อัปเดต ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมโควิด-19 อีก 1 เดือน ถึง 31 ตุลาคมนี้

อัปเดต ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมโควิด-19 อีก 1 เดือน ถึง 31 ตุลาคมนี้

ไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อย เคาะต่อ #พรกฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

เมื่อใกล้ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563 หลาย ๆ คนก็รอลุ้นว่า รัฐบาลจะพิจารณาต่ออายุพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ต่อไปอีก 1 เดือนหรือไม่ ?

และล่าสุด วันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีมติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต่อไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

โดยการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 6 เพื่อคุมสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ครั้งแรก เมื่อ 26 มีนาคม 2563

นอกจากนี้ ที่ประชุม ศบค. ยังเน้นย้ำว่า การขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นไปเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองแต่อย่างใด

สำหรับอำนาจตามกฎหมาย ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ถูกนำมาบังคับใช้แทน พ.ร.บ.ควบคุมโรค ที่ไม่สามารถทำได้

(1) การควบคุมการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรในทุกช่องทาง

(2) การจัดทำระบบติดตามตัว การกักตัว และการเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย

(3) มาตรการการควบคุมโรคที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างครอบคลุมในทุกกิจกรรม/กิจการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ที่ประชุม ศบค. ได้อนุญาตให้ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ 6 กลุ่ม ประกอบด้วย

(1) นักกีฬาต่างชาติ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 6-16 ตุลาคม 2563)

(2) นักบินและลูกเรือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ใน Repatriation Flight

(3) ผู้ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non Immigrant) ประเภทต่าง ๆ เน้นเฉพาะนักธุรกิจที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเภทต่างๆ พร้อมแสดงสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท

(4) ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม Long Stay มีการตรวจลงตราประเภท Special Tourist Visa

(5) ผู้ถือบัตร APEC Card โดยเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงน้อย เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

(6) ผู้ที่ประสงค์จะพำนักในประเทศไทยในระยะสั้นและระยะยาว ผู้ที่มีความต้องการที่จะพำนัก 60 วัน สามารถขอต่อได้อีก 30 วัน พร้อมแสดงสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท

และไม่ว่าสุดท้ายจะมีการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือไม่ ? หรือมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไหม ก็มีสิ่งหนึ่งที่ประชาชนคนไทย ไม่อาจละเลยได้ นั่นคือ การป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19


READ MORE :
Exit mobile version