Home Promotions.co.th News อัปเดต ! ขั้นตอนและเงื่อนไขการจองโรงแรม แพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน

อัปเดต ! ขั้นตอนและเงื่อนไขการจองโรงแรม แพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน

อยากไปนอนชิลโรงแรม-รีสอร์ทดัง ต้องรู้ !

หลังจากที่รัฐบาล ประกาศวิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ซึ่งเป็น 1 ใน 2 แพ็คเกจขอโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน และธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยพร้อมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. เป็นต้น

และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม วันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน และวิธีใช้สิทธิ์ในการจองโรงแรม สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

ขั้นตอนลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อยืนยันตัวตน

(1) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจะได้รับ SMS ยืนยันตอบกลับภายใน 3 วัน

(2) หลังจากได้รับการยืนยันผ่าน SMS แล้วให้ติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง ทั้งนี้ ถ้ามีอยู่แล้วให้ใช้ต่อได้เลย

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ในการจองโรงแรม

ภายหลังที่ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อได้รับ SMS ยืนยันกลับมา ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้สิทธิ์ในการจองโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 โดยมีขั้นตอนดังนี้

(1) สามารถติดต่อโรงแรมสำรองห้องพักกับทางโรงแรมตามช่องทางต่าง ๆ โดยแจ้งความจำนงค์กับทางโรงแรมเพื่อใช้สิทธิ์

  • จองตรงกับทางโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการโดยตรง เช่น ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น Line, Facebook, ทางโทรศัพท์
  • ผ่านทาง Online Travel Agency (OTA) เช่น Agoda, Traveloka
  • จองผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยเข้าไปค้นหาโรงแรมที่ต้องการจอง

(2) โรงแรมจะดำเนินการจองห้องพักให้ หลังจากนั้นเราจะได้รับการเตือนจากแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องและชำระเงิน

(3) ตรวจสอบข้อมูลการจองว่าถูกต้องตามที่เราได้จองไว้หรือไม่ ? หลังจากนั้นให้เลือกวิธีการชำระเงิน

(4) ชำระเงินตามช่องทางที่เลือกไว้ เช่น Promptpay, บัตรเครดิต เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ถือว่าการจองสำเร็จเราก็รอวันที่จะไปเช็คอินได้เลย

อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนการใช้สิทธิ์ในการจองโรงแรมนั้น ภายหลังที่เลือกวันที่ที่จะเข้าพัก และระบุจำนวนคืนที่จะเข้าพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโรงแรมจะดำเนินการเข้ามาตรวจสอบข้อมูลว่า ผู้ขอใช้สิทธิ์จองโรงแรมมีคุณสมบัติครบถ้วน 3 ข้อหรือไม่ ? ก่อนส่ง SMS ไปหาผู้ขอใช้สิทธิ์จองโรงแรม เพื่อคอนเฟิร์มการบุ๊คกิ้งห้องพักตามวันและเวลาที่ระบุไว้

เงื่อนไขที่โรงแรมตรวจสอบ มีดังนี้

(1) ผู้เข้ามา “จองที่พัก” กับทางโรงแรมนั้นได้ลงทะเบียนในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” อย่างถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่

(2) ผู้จองที่พักได้เลือกไปเที่ยวในจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนาของตนหรือไม่

(3) ยังมีจำนวนห้องพักที่จะมอบสิทธิ์ส่วนลดนี้เหลืออยู่หรือไม่ (โครงการกำหนดจำนวนสิทธิ์ห้องพักไว้ 5 ล้านห้องหรือ 5 ล้านคืน)


READ MORE :
Exit mobile version