เคาะแล้ว คลายล็อกร้านอาหารระบบปิด นั่งได้ 50% เริ่ม 1 ก.ย.

สรุปมาตรการคลายล็อกดาวน์นั่งกินในร้านอาหาร

หลังเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.ชุดเล็ก มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ในส่วนของร้านอาหารที่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ และไม่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ รวมถึงสถานประกอบการอื่น ๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ ธุรกิจก่อสร้าง หรือธุรกิจเสริมสวย เป็นต้น โดยมติดังกล่าวถูกเสนอเข้าที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ เพื่อพิจารณาปรับมาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานประกอบการอีกครั้ง

ล่าสุด วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ มีมติเห็นชอบผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ตามที่ ศบค. ชุดเล็กเสนอ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นการผ่อนคลายมาตรการสถานประกอบการและปรับเวลาเคอร์ฟิวในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ดังนี้

ร้านอาหารแบบใด เปิดให้นั่งในร้านได้

 • ร้านห้องแอร์ สามารถนั่งรับประทานในร้านได้ 50%
 • ร้านเปิดโล่งหรือไม่เปิดแอร์ สามารถนั่งรับประทานในร้านได้ 75%
นั่งทานอาหารในร้าน
นั่งทานอาหารในร้าน

ข้อปฏิบัติสำหรับร้านอาหาร

(1) ร้านอาหารต้องจัดสภาพแวดล้อมโดยรอบไม่ให้เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ เช่น เว้นระยะห่าง ไม่แออัด อากาศถ่ายเทได้ดี

(2) พนักงานต้องปลอดโรค ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ถ้าไม่ได้ฉีดหรือฉีดไม่ครบต้องตรวจเชื้อด้วยชุด ATK ทุก 3-7 วัน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในการให้บริการลูกค้า เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่มีการรวมกลุ่ม และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

ใครเข้าไปใช้บริการร้านอาหารได้บ้าง

แม้ ศบค. ประกาศคลายล็อกร้านอาหารในพื้นที่สีแดงเข้ม แต่ไม่ใช้ทุกคนที่สามารถเข้าไปใช้บริการนั่งทานอาหารภายในร้านได้ เนื่องจาก ศบค. ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ใช้บริการไว้ดังนี้

(1) ลูกค้าต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม โดยให้แสดงบัตรเขียว (Green Card) เพื่อแสดงว่าได้รับวัคซีนครบ 2 โดส

(2) หากเคยติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน ให้แสดงบัตรเหลือง (Yellow Card) เพื่อแสดงว่า ตนเคยติดเชื้อหายแล้วมากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน

(3) หากฉีดวัคซีนโควิด-19 เพียง 1 เข็ม หรือยังไม่ได้รับวัคซีนชนิดใดเลย ให้ใช้ผลตรวจ ATK ซึ่งตรวจเองที่บ้าน มาเป็นหลักฐานประกอบเพื่อเข้าใช้บริการในร้านอาหาร

สรุป ลูกค้าที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและไม่มีผลตรวจโควิด-19 ไม่สามารถเข้าใช้บริการในร้านอาหารในพื้นที่สีแดงเข้มได้

เคาะลดเวลาเคอร์ฟิว

 • มีการปรับลดเวลาเคอร์ฟิวลงจากเดิม เวลา 21.00-04.00 น. เป็นเวลา 22.00 ถึง 04.00 น.

1 กันยายนนี้ ปลดล็อกสถานการประกอบใดบ้าง

 • นั่งกินอาหารและเครื่องดื่มในร้าน 50%
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมิวนิตี้มอลล์
 • คลินิกทันกรรม ร้านนวด สปา (เฉพาะนวดเท้า) คลินิกเวชกรรม
 • ธุรกิจก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน
 • ธุรกิจเสริมสวย งดเว้นบริเวณใบหน้า
 • ไอที อุปกรณ์สื่อสารและไฟฟ้า
 • อาคารสำนักงาน ธุรกิจบริการ
 • เบ็ดเตล็ด เช่น ร้านตัดแว่น สนามกอล์ฟ กีฬากลางแจ้ง

READ MORE :