ต้องเดินทางต่างจังหวัด ต้องมีใบรับรองผลตรวจโควิดหรือไม่?

เดินทางข้ามจังหวัด ต้องมีใบรับรองผลตรวจโควิดไหม

ในตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยแม้จะยังคงที่ ไม่ได้มีทีท่าว่าจะดีขึ้นหรือร้ายแรงกว่าเดิม แต่หากดูจากตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายวันและผู้เสียชีวิตแล้ว ตัวเลขที่ปรากฏก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก (เมื่อเทียบกับระลอกที่ผ่านมา) ดังนั้นประชาชนทุกคนจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความแออัด ฉีดวัคซีนโควิด ฯลฯ

ซึ่งถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดยังไม่ดีนัก แต่ด้วยข้อเรียกร้องของประชาชน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติม (กิจการ/กิจกรรมบางอย่างกลับมาดำเนินการได้) พร้อมกับขยายเวลาของมาตรการคลายล็อกดาวน์ก่อนหน้า เพื่อให้ประชาชนได้ค้าขายและใช้ชีวิตกันได้สะดวกขึ้น ซึ่งนอกจากการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมแล้ว หนึ่งในมาตรการที่ประชาชนถามถึงมากที่สุดนั่นคือการ ‘เดินทางข้ามจังหวัด’ ว่า ณ ขณะนี้ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีใบรับรองผล ATK/PCR อีกหรือไม่ วันนี้ Promotions.co.th จะพาทุกคนไปไขข้อข้องใจกันค่ะ

ใบรับรองตรวจโควิด จำเป็นไหมถ้าเดินทางข้ามจังหวัด
ใบรับรองตรวจโควิด จำเป็นไหมถ้าเดินทางข้ามจังหวัด

เดินทางข้ามจังหวัด (กรณีจำเป็น) ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

การเดินทางข้ามจังหวัดเป็นหนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐได้มีการผ่อนคลายและได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ซึ่งรวมไปถึงการเดินทางขนส่งสาธารณะข้ามจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางเข้า – ออกจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยกำหนดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 75% ของยานพาหนะแต่ละประเภท

และถึงแม้ว่าการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงวิกฤตโควิด-19 จะถูกอนุมัติแล้ว แต่ทั้งนี้รัฐบาลก็ขอความร่วมมือจากประชาชนให้เดินทางในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น หากเป็นไปได้ก็ขอให้งดการเดินทางทุกรูปแบบในช่วงนี้ไปก่อน ถึงอย่างไรหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ คุณก็จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดการเข้า – ออกของจังหวัดปลายทางให้ดี ที่สำคัญจะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทางให้พร้อม โดยเอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการเดินทางข้ามจังหวัด มีดังนี้

 1. เอกสารรับรองอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้อำนวยการเขต ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เป็นต้น
 2. หากไม่มีเอกสารรับรองตามข้อ 1 ให้ทำการลงทะเบียนการเดินทางข้ามพื้นที่ ผ่านทางเว็บไซต์ ‘หยุดเชื้อ เพื่อชาติ’ เพื่อนำ QR Code ยืนยันเจ้าหน้าที่
 3. เมื่อถึงด่านตรวจจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ
 4. ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วัน ศึกษารายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมของจังหวัดปลายทางว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เช่น ผลตรวจโควิด, ใบยืนยันฉีดวัคซีน เป็นต้น
ตัวอย่างใบรับรองผลตรวจ ATK จาก ReadyCheckGo
ตัวอย่างใบรับรองผลตรวจ ATK จาก ReadyCheckGo

เอกสารที่ต้องใช้ เมื่อเดินทางข้ามจังหวัดผ่านสายการบิน 

แต่ทั้งนี้ก็มีการเดินทางอีกกรณีหนึ่ง นั่นคือการเดินทางข้ามจังหวัดผ่านสายการบินที่ให้บริการ โดยกรณีนี้คุณจำเป็นจะต้องมีเอกสาร ดังนี้

 1. เอกสารยืนยันการเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์ หรือใบยืนยันการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาล หรือเอกสารยืนยันจากแอปฯหมอพร้อม
 2. เอกสารยืนยันการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK หรือวิธีการตรวจแบบ RT-PCR เท่านั้น (ไม่เกิน 48 – 72 ชั่วโมง)
 3. เอกสารแสดงหลักฐานการยกเว้น กรณีที่จังหวัดปลายทางต้องการ เช่น ใบหลักฐานผ่านการติดเชื้อไปแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือ หลักฐานผ่านการกักตัว เป็นต้น

หลักปฏิบัติ Universal Prevention ต้องทำอย่างไร?


ซึ่งผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดทั้ง 2 กรณี นอกจากจะต้องเตรียมตัวและเตรียมหลักฐานสำหรับการเดินทางให้พร้อมแล้ว ขณะเดินทางหรือขณะที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปลายทางก็จะต้องดูแลความปลอดภัยและป้องกันโรคตามแบบ Universal Prevention ด้วย

 • ออกจากบ้านหรือที่พักเมื่อจำเป็นเท่านั้น
 • รักษาระยะห่างจากบุคคลอื่น ๆ อย่างน้อย 1 – 2 เมตร
 • สวมหน้ากากอนามัยให้แนบสนิทกับใบหน้า หรือสวมหน้ากากผ้าทับเป็นชั้นที่ 2 ทุกสถานที่ แม้ต้องอยู่ร่วมกับคนในบ้าน
 • หมั่นล้างมือทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น หลังใช้ห้องน้ำ และหลังไอหรือจาม
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าและหน้ากากอนามัย
 • หากตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่ควรออกจากบ้าน หรือหากมีความจำเป็นจริง ๆ ควรใช้เวลาอยู่นอกบ้านให้น้อยที่สุด
 • ดูแลความสะอาดของเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย ๆ
 • แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกันกับผู้อื่น
 • รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ไม่ทานร่วมกับผู้อื่น แต่หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ช้อนกลางเสมอ
 • หากพบว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการจะต้องตรวจโควิดแบบ ATK เพื่อยืนยันว่ามีเชื้อหรือไม่

ReadyCheckGo ตรวจโควิดเชิงรุก ด้วยทีมแพทย์มืออาชีพ


โควิด-19 ยังคงเป็นวิกฤตรุนแรงที่เราทุกคนต่างต้องเผชิญหน้า สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากการปฏิบัติตัวตามมาตรการความปลอดภัย การตรวจโควิด-19 ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความสบายใจได้ แต่ในช่วงนี้การเดินทางไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลหรือพื้นที่ที่ถูกจัดสรร หลายคนมองว่ามีความเสี่ยงมากเกินไป เพราะฉะนั้นการเลือกตรวจโควิดที่บ้านคงเป็นทางออกที่น่าสนใจไม่น้อย

ReadyCheckGo รับบริการตรวจโควิดเชิงรุก แม่นยำ ปลอดภัย
ReadyCheckGo รับบริการตรวจโควิดเชิงรุก แม่นยำ ปลอดภัย

อย่าง ReadyCheckGo ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งบริการตรวจโควิดที่ได้รับความนิยม โดยที่นี่มีพื้นฐานการดำเนินงานมาจาก “นนทรีคลินิก” ที่เปิดบริการมานานกว่า 40 ปี สำหรับ ReadyCheckGo บริการตรวจโควิดเชิงรุก ถึงบ้าน โรงงาน บริษัท หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 คน จนถึง 20,000 คน ให้บริการตรวจด้วยทีมแพทย์ ทีมพยาบาล และเทคนิคการแพทย์ที่เป็น Professional team เพื่อให้ขั้นตอนการตรวจมีความถูกต้อง มีความแม่นยำ และลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อขณะตรวจ ซึ่งที่นี่จะให้บริการตรวจโควิด 2 แบบ คือ RT-PCR ที่มีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรอง และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี Rapid Antigen Test ที่ใช้ชุดตรวจ Professional Use Only ได้รับรองจาก อ.ย. แล้วเท่านั้น

สำหรับคนที่เข้ารับการตรวจแบบ ATK จาก ReadyCheckGo แล้วผลติดเชื้อ ทาง ReadyCheckGo จะทำการส่งตัวไปที่ hospitel ให้ และคุณสามารถตรวจ RT-PCR ฟรีใน hospitel เพื่อยืนยันผลได้


เป็นอีกหนึ่งทางเลือกดี ๆ ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับสมาชิก ซึ่งที่ ReadyCheckGo ให้บริการกับคนทุกวัย แม่นยำ ปลอดภัย ที่สำคัญยังออกใบรับรองให้กับทุกผลตรวจ (ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม) หรือหากใครที่ต้องการใบรับรองแพทย์ก็สามารถแจ้งกับทางทีมได้ โดยเสียค่าบริการเพิ่ม 100 บาท หากใครสนใจรับบริการจาก ReadyCheckGo สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ที่ Line : @readycheckgo หรือ โทร : 096-006-2533

อ่านเพิ่มเติม :