เปิดไทม์ไลน์ “เราชนะ” ลงทะเบียนเมื่อไหร่ – โอนเข้าวันไหนบ้าง ?

ads

กาปฏิทินรอไว้เลย !!

จากกรณีที่รัฐบาลประกาศโครงการ www.เราชนะ.com เป็นมาตรการสนับสนุนวงเงินให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ด้วยการให้เงิน #เยียวยาโควิด19 จำนวน 3,500 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม) รวมเป็น 7,000 บาท/คน ตลอดระยะเวลาโครงการ

สำหรับรายละเอียดโครงการ #เราชนะ มีดังนี้

โครงการเราชนะ ลงทะเบียนผ่านช่องทางไหน

  • ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเราชนะ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.เราชนะ.com เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

ลงทะเบียนเราชนะ เงินเยียวยา 3,500 บาท เมื่อไหร่ ?

  • เว็บไซต์ www.เราชนะ.com พร้อมเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. และตรวจสอบสิทธิได้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ

1. ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33

2. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

3. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

5. ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

  • ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน
  • กลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง ที่มีการยืนยันใช้สิทธิแล้วกว่า 13.8 ล้านราย แต่ต้องมาพิจารณาคุณสมบัติว่าจะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินบรรเทาทุกข์ด้วยหรือไม่อีกครั้ง

กลุ่มที่ต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com รับเงินเยียวยา 7,000 บาท

  • กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง อาทิ วินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ ผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี่ ร้านค้า เกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร

โครงการเราชนะ เงินจะโอนเข้าวันไหน – โอนเข้ากี่บาท

1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี 

เงินจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเพิ่ม 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาทต่อเดือน รวมได้รับเงินจากโครงการเราชนะ 2 เดือนเป็น 5,400 บาท

ทั้งนี้ คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้ จะได้รับเงินเดิมอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน ดังนั้น จะได้เงินทั้งหมด 800+2,700 บาท = 3,500 บาท

โอนเงินวันไหน : ทุก ๆ วันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวงเงินที่ได้ 7,000 บาท

2. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายได้ 30,000-100,000 บาท/ปี 

เงินจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท/สัปดาห์ หรือ 2,800 บาท/เดือน รวมได้รับเงินจากโครงการเราชนะ 2 เดือน เป็น 5,600 บาท

โอนเงินวันไหน : ทุก ๆ วันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวงเงินที่ได้ 7,000 บาท

3. กลุ่มที่มีฐานข้อมูลในภาครัฐ 

อาทิ กลุ่มที่ลงทะเบียน คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน สำเร็จ กลุ่มนี้จะถูกคัดกรองก่อน และต้องยินยอมให้ภาครัฐตรวจสอบข้อมูลรายได้ที่กำหนด

โอนเงินวันไหน : 18 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป โอนเงินทุกวันพฤหัสบดี งวดแรกจะได้ 2,000 บาท และโอนทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนกว่าจะครบวงเงินที่ได้ 7,000 บาท

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลว่า ท่านได้รับสิทธิหรือไม่ ผ่านทาง www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

4. กลุ่มที่ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล 

กลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยต้องผ่านการคัดกรอง และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือ G-wallet

โอนเงินวันไหน : 18 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป โอนเงินทุกวันพฤหัสบดี งวดแรกจะได้ 2,000 บาท และโอนทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนกว่าจะครบวงเงินที่ได้ 7,000 บาท

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลว่า ท่านได้รับสิทธิหรือไม่ ผ่านทาง www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

เราชนะ ใช้จ่ายผ่านช่องทางใด

สำหรับรูปแบบการใช้จ่ายเงินจากโครงการเราชนะ จะไม่สามารถเบิกเงินสดได้ โดยต้องนำไปใช้จ่ายผ่านระบบที่กำหนด ทั้งนี้ คาดว่าจะเป็นการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

เราชนะ ใช้จ่ายได้ถึงวันไหน

  • ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ที่ได้รับเงิน ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หากใช้ไม่หมด ไม่สามารถเก็บมาใช้อีกได้

ลงทะเบียน www.เราชนะ.com สำเร็จ ใช้ได้ที่ไหนบ้าง

สำหรับการใช้สิทธิเราชนะนั้น สามารถใช้ได้กับ
  • ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
  • ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
  • ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ อาทิ รถแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยที่หากทางผู้ให้บริการลงทะเบียนกับเราชนะ ก็จะมีกระเป๋าตังค์ไว้ใช้สำหรับโอนเงิน
  • บริการต่าง ๆ ซึ่งผู้ให้บริการนั้นต้องลงทะเบียนกับทางเราชนะเช่นเดียวกัน ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้จากร้านค้าที่มีโลโก้เราชนะ และคนละครึ่ง
โครงการเราชนะ
โครงการเราชนะ

ที่มา : สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station


READ MORE :