นายจ้างยิ้ม ! จ้างงานเด็กจบใหม่ รัฐช่วยเงินค่าจ้าง 50% ยาว 1 ปี

รัฐช่วยเงินค่าจ้างครึ่งหนึ่ง หวังช่วยผู้จบใหม่

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดี สำหรับนายจ้าง ผู้ประกอบการ และเด็กจบใหม่ในยุคโควิด-19 ที่ต่างหวาดหวั่นว่า จะหางานทำหลังเรียนจบไม่ได้ เนื่องจากพิษ COVID-19 ทำเศรษฐกิจภายในประเทศไทยป่วน ! ผู้ประกอบการหลายแห่งต้องชะลอการจ้างงานเพิ่ม เพื่อเก็บเงินทุนสำรองไว้เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอีก และเพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

โดยเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) มีมติเห็นชอบกับมาตรการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้เรียนจบใหม่ พร้อมสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 260,000 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนการจ้างงาน ประกอบด้วย
 • ผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • ผู้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ผู้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รัฐช่วยเงินค่าจ้าง จำนวนเท่าไหร่ ? เป็นระยะเวลากี่เดือน

ตามมาตรการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ รัฐบาลจะให้การสนับสนุนเงินค่าจ้าง 50% ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา โดยสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท/เดือน/คน ทั้งนี้ จะสนับสนุนเงินค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 12 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

อัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา ที่ช่วยเงินค่าจ้าง มีดังนี้
 • ระดับปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ 11,500 บาท
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 9,400 บาท
มาตรการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้เรียนจบใหม่ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ?

สำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนเงินค่าจ้าง 50% นั้น ต้องเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • มีชื่ออยู่ในระบบประกันสังคม
 • มีการยืนยันตัวตนผ่านกระทรวงแรงงาน
 • ต้องมีสถิติการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมไม่เกิน 15% ภายใน 1 ปี (กรณีที่ลูกจ้างลาออกในระหว่างโครงการ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการสามารถหาลูกจ้างใหม่ทดแทนได้)
คุณสมบัติลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการ
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปี 2562 หรือปี 2563

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า


READ MORE :