บอกดิน 2 โครงการสำรวจที่ดิน เพื่อออกโฉนด พร้อมลงทะเบียน

ads

รัฐช่วยสำรวจให้ !

ถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนที่ครอบครองที่ดิน แต่ยังขาดเอกสารสิทธิ หรือมีเพียงใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 น.ส.3 ก.) และต้องการให้กรมที่ดินเข้าไปช่วยสำรวจที่ดินเพื่อออกโฉนดให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถเข้าร่วม “โครงการบอกดิน 2” ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โครงการบอกดิน 2 แจ้งข้อมูลและแชร์ตำแหน่งที่ดิน ผ่านช่องทางไหนบ้าง

(1) เว็บไซต์ https://bokdin2.dol.go.th

โครงการบอกดิน 2
โครงการบอกดิน 2

(2) LINE Official Account @teedin คลิกเมนู “บอกดิน”

(3) Mobile Application “SMARTLANDS” คลิกเมนู “บอกดิน”

(4) สแกนเข้าระบบบน “บัตรบอกดิน” ที่สำนักงานที่ดิน 461 แห่งทั่วประเทศ

เมื่อกรอกข้อมูล พร้อมแนบหลักฐานในที่ดิน (ถ้ามี) ตามช่องทางที่แจ้งเรื่องเรียบร้อยแล้วให้กดส่งข้อมูลได้เลย หลังจากนั้นกรมที่ดินจะเร่งดำเนินการตรวจสอบ รวบรวมข้อเท็จจริง หลักฐานต่าง ๆ ก่อนแจ้งกลับให้คุณทราบว่าจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร หรือมีข้อจำกัดในเงื่อนไขกฎหมายหรือปัญหาเขตพื้นที่อย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินโดยเร็วที่สุด

และสำหรับเจ้าของที่ดินที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องทุกอย่าง อย่าลืมดำเนินการชำระภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง ในปีภาษี 2564 โดยปีนี้ มีไทม์ไลน์การเก็บภาษีที่ดิน ดังต่อไปนี้

(1) การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาตามกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เลื่อนเป็น ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564

(2) การแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เลื่อนเป็นภายในเดือนเมษายน 2564

(3) การชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมินภาษี โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษี ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือนเมษายน 2564 เลื่อนเป็น ภายในเดือนมิถุนายน 2564

(4) การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษี ระยะเวลาตามกฎหมาย งวดที่หนึ่ง ภายในเดือนเมษายน 2564 งวดที่สอง ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 งวดที่สาม ภายในเดือนมิถุนายน 2564 เลื่อนเป็น

– งวดที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน 2564

– งวดที่ 2 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564

– งวดที่ 3 ภายในเดือนสิงหาคม 2564

(5) การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 เลื่อนเป็น ภายในเดือนกรกฎาคม 2564

(6) การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินสาขา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือนมิถุนายน 2564 เลื่อนเป็น ภายในเดือนสิงหาคม 2564

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง