อธิบายเครื่อง COVID NUDGE ดีกว่า RT-PCR ปกติอย่างไร?

ั้รฟหข้อจำกัดของการตรวจโควิดในปัจจุบันในประเทศไทยก็คือ “การรอผลตรวจที่ใช้ระยะเวลานาน” ซึ่งเราไม่ได้พูดถึง การตรวจแบบ Rapid Antigen Test แต่เรากำลังหมายถึงการตรวจแบบ RT-PCR ที่มีความแม่นยำ แต่ผู้ป่วยยังคงต้องรอผลนานหลายวัน ซึ่งนั่นเป็นจุดที่ COVID NUDGE เข้ามาตัดตอนทำให้เร็วขึ้น

COVID NUDGE คือเครื่องอะไร?

CovidNudge ก็คืออุปกรณ์เสริม ที่ใช้ในการตรวจ RT-PCR  หรือการตรวจโควิดตามปกติ โดยการใช้วิธี Swab และตรวจแบบ RT-PCR เพื่อหาเชื้อ SARS-CoV-2 ตามปกติ โดยมีอุปกรณ์ 3 ตัวเพิ่มเข้ามา ก็คือ DnaCartridge เครื่องตรวจ DNA, NudgeBox ซึ่งมาจากความร่วมมือของบริษัท DnaNudge

การทำงานของ Covid Nudge จะเหมือนเป็นการยกห้องแลปมาไว้ที่ภาคสนาม คือ สามารถเก็บตัวอย่างของผู้ตรวจ RT-PCR จากพื้นที่ โดยนำผลมาวิเคราะห์ใน DnaCartridge ที่กล่าวไปข้างต้น และสามารถส่งผลตรวจเข้าไปที่ DnaNudge Cloud และสามารถวิเคราะห์ผลตรวจได้ และใช้เวลาจากการเก็บตัวอย่าง ไปจนถึงได้ผลตรวจเพียงแค่ 1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น

สรุปโดยง่ายก็คือ Covid Nudge คือเครื่องตรวจ RT-PCR แบบเคลื่อนที่ โดยส่งผล เพื่อวิเคราะห์เข้า ระบบ Cloud และจะส่งผลตรวจให้กับแพทย์ หรือ โรงพยาบาล โดยใช้ระยะเวลาสั้นมาก

ขั้นตอนในการใช้ CovidNudge (Test Flow)

ทั้งหมดมี 5 ขั้นตอน โดยเริ่มต้นด้วยการ Swab เหมือนการทำ RT-PCR หรือ Rapid Lateral Test ตามปกติ แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คื ไม่ต้องส่งผลตรวจให้ห้องแลปนั่นเอง โดยทั้ง 5 ขั้นตอนมีดังนี้

 1. Nasopharyngeal หรือการ Swab จมูกทั่วไป
 2. ตัวอย่าง Swab จะถูกใส่ไว้ใน DnaCatridge กล่องเก็บตัวอย่าง ที่ถูกเซ็ทโปรแกรมให้ตรวจ Covid-19
 3. ใช้ตัว Capsule ที่มาด้วยกันในเซ็ท ทำการแสกน บาร์โค้ด ของ DnaCatridge นั้นๆ เพื่อนำเอา แคปซูลไปใส่ในตัว Nudgebox
 4. เมื่อนำแคปซูลใส่ใน Nudgebox แล้ว ตัวเครื่องจะทำการทดสอบผล และส่งผลไปยัง DnaNudge Cloud ที่เก็บข้อมูลไว้
 5. ระบบ DnaNudge Cloud จะทำการวิเคราะห์ผล จากข้อมูลที่ได้ และส่งผลไปยังผู้เชี่ยวชาญ ผ่าน application ต่างๆ หรือ โปรแกรมที่เชื่อมกัน

โดยระยะเวลาตั้งแต่ข้อ 1 คือการ Swab ตัวอย่างจากผู้สงสัยติดเชื้อ ไปจนถึงการได้รับคำตอบว่าติดเชื้อหรือไม่ ใช้เวลา ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที

สิ่งที่ต้องมีหน้างาน เมื่อเอา Covid Nudge ไปใช้

การใช้อุปกรณ์แบบ Advance ในรูปแบบนี้ จำเป็นที่จะต้องมี สิ่งอำนวยความสะดวก ในการใช้งาน และนี่คือ รายการที่ทางผู้ผลิตแนะนำให้มี เมื่อต้องใช้ Covid Nudge สำหรับการตรวจนอกสถานที่

 • สัญญาณอินเตอร์เน็ต สำหรับการส่งข้อมูลไป Nudge Cloud
 • ปลั๊กไฟสำหรับต่อเพื่อทำงาน
 • ไม้ Swab
 • ถุงพลาสติก ที่จะต้องใส่ตัวอย่างการ Swab
 • ผู้ควบคุมการตรวจ
 • พื้นที่สำหรับการวาง Nudgebox และต้องอยู่ในอุณหภูมิห้อง
 • ห้องที่มีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส หรือ ต่ำกว่า สำหรับการจัดเก็บ DnaCartidge จากการเก็บตัวอย่าง
 • การทิ้ง Cartridge ที่มีการเก็บตัวอย่างจากการ Swab และต้องเป็นขยะติดเชื้อ

จะเห็นได้ว่าการใช้ Covid Nudge แม้ว่าจะสามารถรู้ผลได้เร็ว แต่ยังคงต้องมีการจัดสถานที่ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และถ้าหากมีการใช้ในประเทศไทย การไปตรวจนอกสถานที่ อาจต้องมีทีมเข้าไปจัดการสถานที่นั้นๆ ให้พร้อมก่อนที่จะนำเอา Covid Nudge ไปใช้

CovidNudge คือบริษัทเดียวกับ DNA Nudge ได้รับรางวัลจาก MacRobert Award

เนื่องจาก CovidNudge ใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับ DNA Nudge ซึ่งถูกคิดค้นมาสำหรับการแพทย์โดยเฉพาะ และล่าสุดได้มีการนำมาใช้ในการตรวจโควิด แบบ “Lab-free” คือไม่ต้องใช้แลปในการออกผลตรวจ และถูกใช้ใน โรงพยาบาลเครือ NHS

โดยเทคโนโลยีที่ใช้นี้ มีพื้นฐานมาจาก DNA Nudge ซึ่งเคยใช้ในการตรวจหา DNA ของบุคคล และ การใช้ชีวิตของคนนั้นๆ เพื่อวิเคราะห์ผลว่า อาหารประเภทไหนที่เหมาะกับดีเอ็นเอของแต่ละคน

DNANudge สามารถใช้ตรวจจับ SARS-CoV-2 ได้จากการใช้น้ำลายเพียงเท่านั้น โดยตัดระยะเวลาการแจ้งผลจาก 24-72 ชั่วโมง เป็นไม่ถึง 1 ชั่วโมง ซึ่งมีการใช้งานตั้งแต่ปี 2020 โดยรัฐบาลอังกฤษ และมีการสั่งซื้อเครื่องนี้ทั้งหมด 5.8 ล้านเครื่อง มูลค่าทั้งสิ้น 161 ล้านปอนด์ หรือ ราวๆ 7.3 พันล้านบาท ซึ่งถูกใช้ในโรงพยาบาลรัฐของอังกฤษทั้งหมด

นอกจากนี้ DnaNudge หรือ Covid Nudge ยังได้รับรางวัล MacRobert Award ในปี 2021 ในหัวเรื่อง ผู้คิดค้นการตรรวจผลแลปแบบไม่ต้องมีแลป ครั้งแรก และยังสามารถใช้ตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย


หากมีการนำเอาเครื่องนี้มาใช้งาน และหากใช้งานได้ผลจริง การตรวจเชิงรุก หรือการตรวจโควิดนอกสถานที่ จะทำได้รวดเร็วขึ้น และเราจะสามารถหาผู้ป่วยติดเชื้อได้เร็วขึ้น ซึ่งคาดว่าน่าจะลดอัตราการติดเชื้อได้เร็วกว่าเดิม ซึ่งน่าจะส่งผลให้มีการติดเชื้อต่อวันลดลงอย่างแน่นอน

และหาก โรงพยาบาล ที่รับตรวจ RT-PCR นำเครื่องเหล่านี้มาใช้ ก็จะทำให้คิวรอตรวจไม่ยาว ไม่จำเป็นต้องรอผลนาน โดยผู้ตรวจไม่จำเป็นต้องนั่งรอลุ้นผลเหมือนที่เคยเป็นมา