สรุปเงื่อนไข เยียวยาประกันสังคม ม.33 โครงการเรารักกัน ที่นี่

ads

โครงการ ม.33 เรารักกัน คืออะไร ?

หลังรัฐบาลเปิดตัวโครงการเราชนะ แจกเงิน #เยียวยาโควิด19 เป็นเงิน 7,000 บาท แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยหนึ่งในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ คือ ผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม เป็นเหตุให้มีประชาชนที่อยู่ในกลุ่มประกันสังคม มาตรา 33 ออกมาเรียกร้องว่า ตนก็ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่นกัน ทำไมถึงถูกตัดสิทธิมาตรการเยียวยาโควิด-19 ต่าง ๆ ของภาครัฐ

และเหมือนมีข่าวดี สำหรับกลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายกรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา 33 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ผ่าน “โครงการ ม.33 เรารักกัน”

โครงการ ม.33 เรารักกัน คืออะไร

เป็นโครงการเยียวยาผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 โดยผู้ประกันตนในกลุ่มนี้ คือ พนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป ซึ่งมีสถานะเป็นลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี และส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

เงื่อนไขรับเงินเยียวยา ม.33 เรารักกัน

1. เป็นแรงงานในระบบประกันสังคม มาตรา 33

2. มีสัญชาติไทย

3. มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท

ทั้งนี้ ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่มีฐานเงินเดือนสูงมาก แต่มีเงินฝากรวมกันไม่เกิน 5 แสนบาท ก็มีสิทธิได้เงินเยียวยาโครงการเรารักกัน

ขั้นตอนการรับเงินเยียวยา ม.33 เรารักกัน

สำหรับขั้นตอนการรับเงินเยียวยาโควิด-19 ตามโครงการ #เรารักกัน นั้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง ระบบจะให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ
  • กลุ่มที่ไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง จะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์

เริ่มจ่ายเงินเยียวยา ม.33 เรารักกัน เมื่อไหร่ ?

คาดว่า โครงการ ม.33 เรารักกัน จะเริ่มจ่ายเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยาโควิด-19 ภายในเดือนมีนาคม 2564

โครงการ ม.33 เรารักกัน แจกเงินเยียวยาเท่าไหร่

รับเงินเยียวยาประมาณ 3,500-4,500 บาท (จำนวนเงินต้องรอสรุปภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) โดยรูปแบบเป็นเหมือนโครงการเราชนะ คือ แจกเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และทยอยโอนเข้าเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท

อย่างไรก็ดี เมื่อได้ข้อสรุปจำนวนเงินเยียวยา โครงการ ม.33 เรารักกัน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้แล้ว ก็จะนำโครงการ ม.33 เรารักกัน เข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 อีกครั้ง ทั้งนี้ หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ทางทีมงาน Promotions จะรีบมาอัปเดตให้เพื่อน ๆ รู้ทันที

ที่มา : กระทรวงแรงงาน


READ MORE :